Gratis Verzoek uitstel van betaling

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Verzoek uitstel van betaling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Voorkom wettelijke rente en incassokosten als je een of meer facturen niet tijdig kunt betalen door je leverancier om uitstel van betaling te vragen. Zo houd je bovendien de relatie met je leverancier goed. Vergroot de kans dat hij met je voorstel akkoord gaat door dit zakelijke verzoek uitstel van betaling te gebruiken.

Gebruik dit verzoek uitstel van betaling:

  • wanneer je een of meer rekeningen niet op tijd kunt betalen

In dit verzoek uitstel van betaling staat onder meer:

  • het bedrag dat je moet betalen

  • de gegevens van de factuur

  • de reden waarom je niet op tijd kunt betalen

  • de reden waarom je op een later moment wel kunt betalen

  • de datum waarop je gaat betalen

Een verzoek uitstel van betaling is een schriftelijk verzoek aan een leverancier om een of meer rekeningen na de betalingstermijn zonder bijkomende kosten te mogen voldoen.

Je hebt een verzoek uitstel van betaling nodig als je weet dat je een of meer rekeningen niet op tijd kunt betalen en extra kosten wilt voorkomen.

Als je leverancier je verzoek weigert, is het verstandig om met hem in gesprek te gaan. Je kunt ook als alternatief een betalingsregeling voorstellen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je verzoek om uitstel van betaling wordt geweigerd

Op dit verzoek uitstel van betaling is Nederlands recht van toepassing.