Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  SaaS Overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen SaaS Overeenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met SaaS (Software as a Service) bied je software aan als een online dienst. Bij SaaS kun je denken aan financiële software pakketten of CRM (Customer Relationship Management). Zorg ervoor dat de SaaS overeenkomst aan alle eisen voldoet en stel nu gemakkelijk en snel je op maat gemaakte SaaS overeenkomst op. Ben je op zoek naar een SaaS overeenkomst voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Je gebruikt deze SaaS overeenkomst:

 • als je software as a service levert aan je opdrachtgever

In dit SaaS contract staat:

 • de gegevens van de leverancier
 • de gegevens van de opdrachtgever
 • de omschrijving van de dienstverlening
 • de naam van de software
 • de duur van de overeenkomst
 • de beschikbaarheidsgraad
 • een bepaling over het intellectueel eigendom
 • een bepaling over privacy
 • een clausule over geheimhouding
 • de reactie- en hersteltijden
 • een clausule over aansprakelijkheid
 • de exit-procedure

SaaS is software die wordt aangeboden als een online dienst. SaaS staat voor Software as a Service oftewel software als dienst in plaats van als product. Denk bijvoorbeeld aan CRM-, accountant- of financiële pakketten voor een bedrijf. Bij Saas is de software via het internet beschikbaar. Een bedrijf hoeft niets op zijn eigen computer te installeren en via het internet heeft hij toegang tot de software. De software blijft in beheer bij jou. Dit betekent dat jullie gedurende de periode van het gebruik van de software wederzijdse rechten en plichten hebben. De opdrachtgever heeft tegen een betaling van een vergoeding toegang tot de software. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de omvang van het gebruik van de software. Naast het gebruik maakt ook de installatie, het onderhoud van de software, het maken van backups en de beveiliging deel uit van de diensten die worden aangeboden door jou.

Een SaaS overeenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken over de levering van software diensten via het internet/de cloud tussen de partijen (de gebruiker) worden vastgelegd. Bijvoorbeeld afspraken over de beschikbaarheid van de dienst, het onderhoud en financiële vergoedingen. Zo weet je wat er over en weer van elkaar verwacht mag worden. Let op: bij SaaS gaat het om een geheel systeem en niet om uitsluitend software. In dit systeem wordt namelijk ook de data van de opdrachtgever opgeslagen. De software is alleen beschikbaar via internet of een ander netwerk (‘uit de cloud’). De opdrachtgever kan door middel van een SaaS overeenkomst gelijk gebruik maken van die software. Jij blijft de software beheren. In de SaaS overeenkomst leg je de afspraken vast over het gebruik van de software en de hosting van de software.

Je hebt een SaaS overeenkomst nodig:

 • als je als leverancier een opdracht krijgt van een opdrachtgever om je software als dienst te leveren
 • als de software en de hardware niet bij de opdrachtgever worden geïnstalleerd, maar bij jou. De opdrachtgever heeft toegang tot de software via het internet.
 • als je als leverancier het beheer van de software verzorgt, zoals het maken van back-ups, het verrichten van onderhoud, de installatie van upgrades en updates en zorgdragen voor de beveiliging
 • als jullie duidelijkheid willen over de voorwaarden van het recht op het gebruik van de software en de financiële afspraken
 • als je als leverancier kan worden gezien als verwerker in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De verschillen tussen SaaS en gewone software zijn:

 • bij gewone software koopt de gebruiker een softwarepakket op bijvoorbeeld CD-rom. Hiervoor betaalt hij eenmalig een bedrag. De software wordt vervolgens geïnstalleerd op de hardware van de gebruiker.
 • bij SaaS ontvangt de opdrachtgever (de gebruiker) geen fysieke drager van het softwarepakket. De software is beschikbaar via het internet.
 • voor het gebruik betaalt de opdrachtgever aan de leverancier een vergoeding voor de toegang tot en het gebruik van de software
 • het gebruiksrecht van SaaS stopt op het moment dat de opdrachtgever stopt met het betalen van die vergoeding
 • bij SaaS wordt de software niet geïnstalleerd op de hardware van de opdrachtgever
 • updates zijn bij SaaS direct beschikbaar voor iedere gebruiker

Bij een SaaS overeenkomst hoort ook een service level agreement (SLA). De opdrachtgever wil zeker weten dat de software een bepaalde kwaliteit biedt en beschikbaar zal zijn. Sluit hiervoor een SLA (onderhoudscontract) af. In de SLA staan de afspraken (servicelevels) over de beschikbaarheid, incident management, storingen, hersteltijden, back-up en helpdesk faciliteiten. Daarnaast bevatten SLA’s afspraken over de wijze waarop de meting en controle plaatsvindt en de wijze waarop hierover wordt gerapporteerd door jou. Ook is het verstandig om in de SLA vast te leggen wat er gebeurt als service levels niet worden gehaald.

Bij SaaS worden bijna altijd persoonsgegevens op afstand verwerkt. Zodra er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, moet er worden voldaan aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon kan identificeren, bijvoorbeeld een naam, e-mailadres en IP-adres. Het verwerken van persoonsgegevens is het verrichten van handelingen rondom deze gegevens. Van het verzamelen, opslaan, combineren, raadplegen en gebruiken tot het verwijderen van persoonsgegevens. Het maakt niet uit of je dat geautomatiseerd doet of handmatig. Kijk daarbij naar wat er in de wet is geregeld waar het gebruik van software op afstand wordt beperkt. Je moet je klanten op de hoogte stellen op welke manier waarop zij hun rechten en plichten kunnen uitoefenen. Dit leg je vast in een privacyverklaring. De opdrachtgever en de leverancier zijn volledig verantwoordelijk voor het opleggen van voorschriften volgens de AVG. Als je als organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is het verplicht om de afspraken over de verwerking van de gegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • 1 van de partijen failliet gaat
 • een discussie hebt over de voorwaarden van de voortzetting van de Saas overeenkomst

Op deze SaaS overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen SaaS Overeenkomst

SaaS contract, software as a service, Saas agreement.