Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Gratis  Overeenkomst van opdracht opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Overeenkomst van opdracht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

MKB’ers en ZZP’ers gebruiken doorgaans een overeenkomst van opdracht (OVO) om de afspraken over de werkzaamheden van een opdracht vast te leggen. Als opdrachtnemer helpt de OVO je om bij de Belastingdienst aan te tonen dat je niet in dienst bent als werknemer van het bedrijf. Een zogenaamd fictief dienstverband wordt met deze overeenkomst niet zo snel aangenomen.

Andere belangrijke zaken die je in deze OVO vastlegt, zijn onder andere de duur, de betaling en een omschrijving van de opdracht. In onze overeenkomst hebben we daarnaast clausules toegevoegd om je te beschermen tegen veel voorkomende juridische conflicten. Zo kun je intellectueel eigendomsrechten vastleggen en overdragen en is er nadruk gelegd op de aansprakelijkheid en geheimhouding. Beantwoord nu enkele gemakkelijke (meerkeuze) vragen om je overeenkomst van opdracht zelf op maat te maken. We bieden zowel een Nederlandstalige als Engelstalige overeenkomst van opdracht aan. 


Inhoudsopgave

 1. Wat is een overeenkomst van opdracht?
 2. Wanneer heb ik een overeenkomst van opdracht nodig?
 3. Wanneer is een overeenkomst van opdracht niet geschikt?
 4. Welke informatie staat in een overeenkomst van opdracht?
 5. Hoe stel ik een overeenkomst van opdracht op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik overeenkomst van opdracht maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een overeenkomst van opdracht?
 8. Veelgestelde vragen over de overeenkomst van opdracht
 9. Vragen over de overeenkomst van opdracht van Rocket Lawyer

Een overeenkomst van opdracht (OVO), ook wel modelcontract of freelance contract genoemd, legt de afspraken vast tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er of MKB’er) over bepaalde werkzaamheden die de opdrachtnemer tegen betaling verricht.

Gebruik deze overeenkomst van opdracht:

 • om als ZZP'er of MKB'er afspraken tussen jou en je opdrachtnemer vast te leggen

 • om afspraken tussen jou en je opdrachtgever vast te leggen

 • om te voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Je kunt natuurlijk een modelovereenkomst van opdracht, voorbeeld modelovereenkomst of ZZP overeenkomst voorbeeld van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen op maat gemaakte modelovereenkomst opstellen zodat je zeker weet dat je geen risico loopt bij de Belastingdienst!

Een overeenkomst van opdracht is niet geschikt als de opdracht betrekking heeft op:

 • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (je laat bijvoorbeeld een woning bouwen). Je hebt dan namelijk een aannemingsovereenkomst nodig.

 • het bewaren van zaken (je slaat bijvoorbeeld spullen van een ander op in een opslagruimte)

 • het uitgeven van werken (je laat bijvoorbeeld je boek uitgeven)

 • het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken (je laat bijvoorbeeld producten transporteren)

In deze overeenkomst van opdracht staat onder meer:

 • een omschrijving van de opdracht

 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden

 • afspraken over eventuele uitbesteding werkzaamheden door opdrachtnemer

 • de looptijd

 • de betaling en onkostenvergoeding

 • afspraken over beëindiging overeenkomst van opdracht of tussentijdse opzegging

 • de geheimhoudingsplicht

 • auteursrecht en intellectuele eigendom (indien nodig)

 • de aansprakelijkheid

 • de verplichtingen zwart op wit waaraan zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer zich moet houden

Het is eenvoudig om online een gratis overeenkomst van opdracht te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De overeenkomst van opdracht generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte contract. Nadat je het interview bent gestart genereren we automatisch de juridische taal die voor je overeenkomst van opdracht is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je overeenkomst van opdracht, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je overeenkomst van opdracht kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een overeenkomst van opdracht moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een overeenkomst van opdracht wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • hoe wil je de opdracht precies omschrijven (hoe concreter, hoe beter)?
 • welke afspraken zijn er gemaakt over de opdracht?
 • mag de opdracht worden uitbesteed?
 • hoelang loopt de opdracht?
 • welke kosten zijn met de opdracht gemoeid?
 • worden er ook onkosten van de opdrachtnemer vergoed?
 • mag de opdracht tussentijds opgezegd worden door de opdrachtnemer?
 • zijn er zaken waarvoor geheimhouding geldt?
 • is er sprake van auteursrecht of ander en intellectueel eigendom 
 • wil je nog iets over de aansprakelijkheid aangeven?

Nadat je je overeenkomst van opdracht hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde overeenkomst van opdracht bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de andere partij(en) de overeenkomst van opdracht ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde overeenkomst van opdracht of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de overeenkomst van opdracht. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Als opdrachtnemer loop je bepaalde risico’s waar je rekening mee moet houden. Je bent mogelijk aansprakelijk voor schade die je bij de opdrachtgever veroorzaakt. Ben je aansprakelijk, dan moet je de schade vergoeden. Daarom kiezen de meeste ondernemers ervoor dit risico te verkleinen met een verzekering.

Tijdens een bezoek bij een klant beschadig je bijvoorbeeld per ongeluk zijn laptop doordat je koffie op morst. Als de opdrachtgever de schade niet vergoed is het in dit geval handig om te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering (WA).

Je geeft als adviesbureau bijvoorbeeld onjuist advies aan een klant waardoor je opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade. In dit geval is het aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te schaffen.

Het verschil tussen een modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht en arbeidscontract is het ontbreken van werkgeversgezag. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer vrij is in de manier waarop hij de opdracht uitvoert en geen aanwijzingen hoeft op te volgen van de opdrachtgever.

In de praktijk is dit echter niet altijd even duidelijk, waardoor je het risico loopt dat de overeenkomst van opdracht als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. Er is dan een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Dat heeft nadelige fiscale gevolgen, namelijk afdracht van loonbelasting en premies sociale voorzieningen met terugwerkende kracht.

Beperk het risico op het ontstaan van een arbeidsovereenkomst door:

 • de opdrachtnemer veel vrijheid te geven in de uitvoering van zijn werkzaamheden
 • geen loonheffingen of premies in te laten houden door de opdrachtgever
 • de overeenkomst van opdracht in de praktijk strikt na te leven

De rechter kijkt vooral naar een eventuele gezagsverhouding, maar ook naar de bedoeling van partijen, betaling voor de werkzaamheden en zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Daarnaast is van belang of de opdrachtnemer nog meer opdrachtgevers heeft en of vooraf duidelijk is bepaald wat de omvang van de werkzaamheden is. Deze twijfel neem je weg door jullie relatie (opdrachtgever en opdrachtnemer) en afspraken over de opdracht duidelijk op te nemen in deze overeenkomst van opdracht.

Een aannemingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht lijken veel op elkaar. Bij een overeenkomst van opdracht is er sprake van een dienst, zoals een training, advies of medische behandeling. 

Bij een aannemingsovereenkomst is er sprake van een werk met als eindresultaat de oplevering van een tastbaar product. Denk hierbij aan een verbouwing bij een bedrijf of woning.

De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden, maar de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van btw.

Beschik je over algemene voorwaarden dan wil je dat die van toepassing zijn op de overeenkomst van opdracht. Dit doe je door als eerste schriftelijk te laten weten dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en dit op te nemen in de overeenkomst van opdracht.

De opdrachtnemer heeft de volgende verplichtingen: 

 • hij moet zijn werkzaamheden als een goed opdrachtnemer uitvoeren
 • hij moet hij de opdracht zelf uitvoeren, tenzij uit de opdracht blijkt dat hij de opdracht door anderen mag laten uitvoeren
 • hij moet ook op tijd gegeven en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever volgen
 • hij moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden en aangeven wanneer hij klaar is
 • hij geeft ook aan hoe hij de opdracht heeft uitgevoerd

Zijn meer opdrachtnemer die samen de opdracht hebben gekregen, dan zijn zij in principe ieder afzonderlijk voor de gehele opdracht aansprakelijk.

De opdrachtgever heeft de volgende verplichtingen: 

 • hij is verplicht om de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden te betalen
 • zijn de onkosten van de opdrachtnemer niet contractueel in zijn betaling inbegrepen, dan moet hij die vergoeden
 • lijdt de opdrachtnemer schade bij de uitvoering van de opdracht en is die schade hem niet toe te rekenen, dan moet de opdrachtgever die doorgaans vergoeden 
 • hebben meerdere personen de opdracht gegeven, dan zijn zij allen volledig aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtnemer

De opdrachtgever kan de overeenkomst altijd opzeggen. Hiervan kan contractueel niet vanaf geweken worden. Voor de opdrachtnemer is het minder makkelijk de overeenkomst op te zeggen. Geeft de opdrachtgever onredelijke aanwijzingen en wil hij daar niet van afwijken, dan kan de opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht wel opzeggen.

Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat een zakelijke opdrachtgever een schadevergoeding moet betalen als hij opzegt, ook al mag hij wettelijk gezien altijd opzeggen. Een particuliere opdrachtgever daarentegen hoeft nooit een schadevergoeding te betalen als hij opzegt. Afwijking daarvan in de overeenkomst is niet mogelijk.

Je zegt een overeenkomst van opdracht schriftelijk en aangetekend op. Op die manier heb je bewijs van je opzegging. 

Indien de opdrachtgever voortijdig de overeenkomst van opdracht beëindigt, dient hij het deel van de werkzaamheden te betalen dat is uitgevoerd als contractueel alleen het totaalbedrag voor het eindresultaat is overeengekomen. 

Uiteenlopende beroepen maken gebruik van de overeenkomst van opdracht. In veel gevallen gaat het om dienstverleners. Voorbeelden zijn: tekstschrijvers, adviseurs, designers, programmeurs of marketeers. Maar ook een ZZP'er in de bouw (niet zijnde een aannemer) kan op basis van een opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer overeenkomst van opdracht die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, een elektronisch ondertekende overeenkomst van opdracht is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je bijvoorbeeld je overeenkomst van opdracht naar de andere partij e-mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde overeenkomst van opdracht te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je overeenkomst van opdracht handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Voor de definitieve overeenkomst van opdracht maakt het geen verschil of de opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht van Rocket Lawyer maakt. 

Je wilt niet dat je overeenkomst als opdracht door de fiscus als arbeidscontract wordt gezien omdat dat negatieve gevolgen heeft. Daarom moet je ervoor zorgen dat er zo min mogelijk factoren zijn waaruit afgeleid kan worden dat er in de praktijk toch sprake is van een arbeidsrelatie. Een van die factoren is een aantal vaste uren, zoals dat het geval is bij een tijdelijk of vast arbeidscontract. 

Wil je toch een aantal vaste werkuren opnemen, neem dan contact met ons op en wij zorgen dat je bovenstaand risico voorkomt. 

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen