Gratis  Overeenkomst van opdracht Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Overeenkomst van opdracht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

MKB’ers en ZZP’ers gebruiken doorgaans een overeenkomst van opdracht (ook wel modelovereenkomst of modelovereenkomst ZZP genoemd) om de afspraken over de werkzaamheden van een opdracht vast te leggen. Hiermee voorkom je een fictieve dienstbetrekking en vermijd je nadelige fiscale gevolgen. Je kunt nu makkelijk en snel een overeenkomst van opdracht opstellen. Ben je op zoek naar een overeenkomst van opdracht voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze overeenkomst van opdracht:

 • om als ZZP'er of MKB'er afspraken tussen jou en je opdrachtnemer vast te leggen
 • om afspraken tussen jou en je opdrachtgever vast te leggen

Je kunt natuurlijk een model overeenkomst van opdracht, voorbeeld modelovereenkomst of ZZP overeenkomst voorbeeld van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen op maat gemaakte modelovereenkomst opstellen zodat je zeker weet dat je geen risico loopt bij de fiscus!

In deze overeenkomst van opdracht staat onder meer:

 • een omschrijving van de opdracht
 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden

Een overeenkomst van opdracht ZZP, ook wel modelovereenkomst of freelance contract genoemd, legt de afspraken vast tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP of MKB) ten aanzien van bepaalde werkzaamheden die de opdrachtnemer tegen betaling verricht. 

Je hebt een overeenkomst van opdracht nodig als je als opdrachtnemer diensten gaat leveren aan een opdrachtgever of als je als opdrachtgever diensten laat verrichten door een opdrachtnemer en je geen arbeidsovereenkomst aan wilt gaan. Voorheen kon je als opdrachtnemer op basis van een VAR verklaring bij de fiscus aantonen dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking. Nu kan dat niet meer en heb je daarvoor een overeenkomst van opdracht of modelovereenkomst (ZZP) nodig.

Een modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht is niet geschikt als de opdracht betrekking heeft op:

 • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (je laat bijvoorbeeld een woning bouwen)
 • het bewaren van zaken (je slaat bijvoorbeeld spullen van een ander op in een opslagruimte)
 • het uitgeven van werken (je laat bijvoorbeeld je boek uitgeven)
 • het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken (je laat bijvoorbeeld producten transporteren)

Het verschil tussen een modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst is het ontbreken van werkgeversgezag. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer vrij is in de manier waarop hij de opdracht uitvoert en geen aanwijzingen hoeft op te volgen van de opdrachtgever. In de praktijk is dit echter niet altijd even duidelijk, waardoor je het risico loopt dat de overeenkomst van opdracht als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. Er is dan een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Dat heeft nadelige fiscale gevolgen, namelijk afdracht van loonbelasting en premies sociale voorzieningen met terugwerkende kracht.

Beperk als opdrachtgever het risico op het ontstaan van een arbeidsovereenkomst door de opdrachtnemer veel vrijheid te geven in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Betaal hem daarnaast geen vast bedrag, maar een uurtarief. Leef bovendien de overeenkomst ZZP in de praktijk strikt na. Als in de praktijk blijkt dat je toch bepaalt hoe de opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitvoert, zullen de schriftelijke afspraken niet meer gelden.

Om er zeker van te zijn dat de ZZP overeenkomst wordt gezien als een overeenkomst van opdracht, moet je het modelcontract ZZP laten goedkeuren door de Belastingdienst. Dit kan door de overeenkomst toe te sturen aan de Belastingdienst. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen het initiatief daartoe nemen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Een goedgekeurde modelovereenkomst ZZP is 5 jaar geldig.

De rechter kijkt vooral naar een eventuele gezagsverhouding, maar ook naar de bedoeling van partijen, betaling voor de werkzaamheden en zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Daarnaast is van belang of de opdrachtnemer nog meer opdrachtgevers heeft en of vooraf duidelijk is bepaald wat de omvang van de werkzaamheden is. Deze twijfel neem je weg door jullie relatie (opdrachtgever en opdrachtnemer) en afspraken over de opdracht duidelijk op te nemen in deze modelovereenkomst (geen werkgeversgezag).

De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden, maar de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van btw.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je wilt weten of bepaalde afspraken de kans vergroten dat er van een arbeidsovereenkomst sprake is

Op deze overeenkomst van opdracht, ZZP contract voorbeeld en freelance overeenkomst voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Overeenkomst van opdracht

modelovereenkomst, modelovereenkomst ZZP, overeenkomst ZZP, freelance contract, opdrachtovereenkomst ZZP.