Gratis  Overeenkomst van opdracht opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Overzicht van de Overeenkomst van opdracht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

MKB’ers en ZZP’ers gebruiken doorgaans een overeenkomst van opdracht (ook wel modelovereenkomst of modelovereenkomst ZZP genoemd) om de afspraken over de werkzaamheden van een opdracht vast te leggen. Hiermee voorkom je een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (fictieve dienstbetrekking). Je kunt nu makkelijk en snel een overeenkomst van opdracht opstellen. Ben je op zoek naar een overeenkomst van opdracht voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Een overeenkomst van opdracht ZZP, ook wel modelcontract of freelance contract genoemd, legt de afspraken vast tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er of MKB’er) over  bepaalde werkzaamheden die de opdrachtnemer tegen betaling verricht.

Gebruik deze overeenkomst van opdracht:

 • om als ZZP'er of MKB'er afspraken tussen jou en je opdrachtnemer vast te leggen

 • om afspraken tussen jou en je opdrachtgever vast te leggen

 • om te voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Je kunt natuurlijk een modelovereenkomst van opdracht, voorbeeld modelovereenkomst of ZZP overeenkomst voorbeeld van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen op maat gemaakte modelovereenkomst opstellen zodat je zeker weet dat je geen risico loopt bij de Belastingdienst!

In deze overeenkomst van opdracht staat onder meer:

 • een omschrijving van de opdracht

 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden

 • afspraken over eventuele uitbesteding werkzaamheden door opdrachtnemer

 • de looptijd

 • de betaling en onkostenvergoeding

 • afspraken over beëindiging overeenkomst van opdracht of tussentijdse opzegging

 • de geheimhoudingsplicht

 • auteursrecht en intellectuele eigendom (indien nodig)

 • de aansprakelijkheid

 • de verplichtingen zwart op wit waaraan zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer zich moet houden

Je hebt een overeenkomst van opdracht nodig als je als opdrachtnemer diensten gaat leveren aan een opdrachtgever of als je als opdrachtgever diensten laat verrichten door een opdrachtnemer en je geen arbeidsovereenkomst aan wilt gaan. Voorheen kon je als opdrachtnemer op basis van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) verklaring bij de fiscus aantonen dat er geen sprake was van een vaste dienstbetrekking. Nu kan dat niet meer en heb je daarvoor een overeenkomst van opdracht of modelovereenkomst (ZZP) nodig.

Een modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht is niet geschikt als de opdracht betrekking heeft op:

 • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (je laat bijvoorbeeld een woning bouwen). Je hebt dan namelijk een aannemingsovereenkomst nodig.

 • het bewaren van zaken (je slaat bijvoorbeeld spullen van een ander op in een opslagruimte)

 • het uitgeven van werken (je laat bijvoorbeeld je boek uitgeven)

 • het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken (je laat bijvoorbeeld producten transporteren)

Als opdrachtnemer loop je bepaalde risico’s waar je rekening mee moet houden. Je bent mogelijk aansprakelijk voor schade die je bij de opdrachtgever veroorzaakt. Ben je aansprakelijk, dan moet je de schade vergoeden. Daarom kiezen de meeste ondernemers ervoor dit risico te verkleinen met een verzekering.

Tijdens een bezoek bij een klant beschadig je bijvoorbeeld per ongeluk zijn laptop doordat je koffie op morst. Als de opdrachtgever de schade niet vergoed is het in dit geval handig om te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering (WA).

Je geeft als adviesbureau bijvoorbeeld onjuist advies aan een klant waardoor je opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade. In dit geval is het aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te schaffen.

Het verschil tussen een modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht en arbeidscontract is het ontbreken van werkgeversgezag. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer vrij is in de manier waarop hij de opdracht uitvoert en geen aanwijzingen hoeft op te volgen van de opdrachtgever. In de praktijk is dit echter niet altijd even duidelijk, waardoor je het risico loopt dat de overeenkomst van opdracht als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. Er is dan een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Dat heeft nadelige fiscale gevolgen, namelijk afdracht van loonbelasting en premies sociale voorzieningen met terugwerkende kracht.

Beperk als opdrachtgever het risico op het ontstaan van een arbeidsovereenkomst door de opdrachtnemer veel vrijheid te geven in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Betaal hem daarnaast geen vast bedrag, maar een uurtarief. Leef bovendien de overeenkomst ZZP in de praktijk strikt na. Als in de praktijk blijkt dat je toch bepaalt hoe de opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitvoert, zullen de schriftelijke afspraken niet meer gelden.

Om er zeker van te zijn dat de ZZP overeenkomst een overeenkomst van opdracht is, kun je het modelcontract ZZP laten goedkeuren door de Belastingdienst. Zo voorkom je nadelige fiscale gevolgen als loonheffing en premies. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen het initiatief daartoe nemen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Een goedgekeurde modelovereenkomst ZZP is 5 jaar geldig.

De rechter kijkt vooral naar een eventuele gezagsverhouding, maar ook naar de bedoeling van partijen, betaling voor de werkzaamheden en zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Daarnaast is van belang of de opdrachtnemer nog meer opdrachtgevers heeft en of vooraf duidelijk is bepaald wat de omvang van de werkzaamheden is. Deze twijfel neem je weg door jullie relatie (opdrachtgever en opdrachtnemer) en afspraken over de opdracht duidelijk op te nemen in deze modelovereenkomst (geen werkgeversgezag).

Een aannemingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht lijken veel op elkaar. Om verwarring te voorkomen bij de partijen is het handig het verschil goed te weten om de juiste keuze te maken. Bij een overeenkomst van opdracht spreken we van een dienst, zoals een training, advies of medische behandeling.Als je bijvoorbeeld als ZZP’er trainingen biedt voor bedrijven, waarbij de opdrachtgever je hiervoor inhuurt om jouw dienst als trainer uit te laten voeren.

Bij een aannemingsovereenkomst spreken we van een zaak ofwel werk dat als eindresultaat is oplevering van een tastbaar product. Dat wil zeggen werk dat van stoffelijk aard is verricht. Wat in de meeste gevallen een verbouwing is. Waarbij je kan denken aan het verbouwen van een keuken, verbouwing bij een bedrijf of verbouwing in een huis.

De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden, maar de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van btw.

Als je beschikt over eigen algemene voorwaarden dan wil je dat die van toepassing zijn op de overeenkomst van opdracht. Dat doe je door als eerste schriftelijk te laten weten dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en dit op te nemen in de overeenkomst van opdracht.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je wilt weten of bepaalde afspraken de kans vergroten dat er van een arbeidsovereenkomst sprake is

Op deze overeenkomst van opdracht, ZZP contract voorbeeld en freelance overeenkomst voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Overeenkomst van opdracht

modelovereenkomst, modelovereenkomst ZZP, overeenkomst ZZP, freelance contract, opdrachtovereenkomst ZZP.