Transitievergoeding

Recht op een vergoeding bij ontslag

De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule, ook wel gouden handdruk genoemd. Iedere werknemer die 2 jaar of langer in dienst is, heeft bij ontslag doorgaans recht op een transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het bruto maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Wel geldt daarbij in 2018 een maximum van € 79.000 bruto of 1 bruto jaarsalaris bij een jaarsalaris van meer dan € 79.000 bruto. Bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding geldt voor de eerste 10 jaar dat een werknemer in dienst is een andere opbouw dan in de periodes erna.

In verschillende situaties is er geen recht op een transitievergoeding. Zo vervalt een aanspraak op een transitievergoeding als:

  • in de toepasselijke cao een gelijkwaardige vergoeding is opgenomen
  • er sprake is van ontslag op staande voet
  • er sprake is van een faillissement van de werkgever
  • de werkgever uitstel van betaling heeft aangevraagd
  • de werkgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering
  • de werkgever voor afloop van het tijdelijke contract een verlenging aanbiedt. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na de beëindiging van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd)
  • de werkgever voor afloop van het tijdelijke contract een gelijkwaardig contract aanbiedt
  • de werknemer nog geen 2 jaar in dienst is
  • de werknemer de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • de werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkte

In sommige situaties heeft een werknemer toch recht op een vergoeding, als hij niet aan de voorwaarden voor een transitievergoeding voldoet. Deze vergoeding wordt een billijke vergoeding genoemd. Slechts een rechter kan deze billijke vergoeding toekennen, bijvoorbeeld wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar ten opzichte van de werknemer heeft gehandeld. De transitievergoeding sluit de billijke vergoeding overigens niet uit. Onder omstandigheden kan een kantonrechter aan een werknemer naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen.

De transitievergoeding wordt niet in elke situatie op dezelfde manier berekend. Als een werkgever gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst heeft, mag hij in geval van bedrijfseconomisch ontslag bij de berekening van de transitievergoeding de maanden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Deze regeling is van toepassing tot 2020.

Vraag een advocaat

Ontvang juridisch advies van een advocaat

Rocket Lawyers advocatennetwerk

Resterende tekens: 600

Je vraag is te lang. Herformuleer je vraag in minder tekens

Krijg antwoord