Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Notulen AVA opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Notulen AVA

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als aandeelhouder van een bv ben je verplicht ten minste 1 keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) te houden. De vergadering en notulen kennen enkele vaste agendapunten. Voldoe aan je verplichtingen en leg deze belangrijke besluiten vast met deze notulen aandeelhoudersvergadering bv. Ben je op zoek naar een voorbeeld notulen algemene vergadering, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze notulen algemene vergadering van aandeelhouders:

 • om vast te leggen wat in de jaarlijkse AVA aandeelhouders is besproken en besloten

In deze notulen algemene vergadering van aandeelhouders staat onder meer:

 • wie aanwezig is bij de AVA aandeelhouders

 • hoeveel stemmen de aandeelhouders kunnen uitbrengen

 • een besluit tot vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

 • een besluit over de bestemming van de winst over het afgelopen jaar

 • dat aan het bestuur decharge wordt verleend voor het afgelopen jaar

 • een besluit over uitstel voor het opmaken van de volgende jaarrekening

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders is een kort, zakelijk verslag van wat tijdens een AVA is besproken en besloten. In de AVA notulen wordt in ieder geval vermeld wie aanwezig is, hoeveel stemmen er uitgebracht kunnen worden, hoe er is gestemd en welke besluiten er zijn genomen.

Notulen AVA maak je als je de jaarlijkse AVA houdt. Met een schriftelijk verslag van wat is besproken en besloten, heb je altijd iets om op terug te vallen als er later onduidelijkheid ontstaat over bepaalde besluiten.

De AVA bestaat uit alle aandeelhouders van de vennootschap. De aandeelhouders hebben gezamenlijk de bevoegdheid om over belangrijke onderwerpen een besluit te nemen, zoals benoeming en ontslag van bestuurders.

De AVA heeft een aantal vaste bevoegdheden, waaronder benoeming en ontslag van bestuurders, vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en statutenwijziging. Daarnaast beslist de AVA vaak over onderwerpen met betrekking tot aandelen. Bepaalde bevoegdheden kunnen in de statuten aan de aandeelhouders of het bestuur worden toegekend, zoals uitgifte van aandelen.

Als de aandeelhouders de jaarrekening vaststellen en goedkeuren, is het gebruikelijk dat zij het bestuur decharge verlenen. Hierdoor kan het bestuur op een later moment niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de verrichte taken in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Voor activiteiten waarvan de aandeelhouders niet op de hoogte zijn, blijft het bestuur echter verantwoordelijk. Bovendien geldt decharge niet voor aansprakelijkheid tegenover derden.

Aandeelhouders zijn verplicht ten minste 1 keer per jaar te vergaderen. Meestal worden de aandeelhouders bijeengeroepen door het bestuur.

De notulen worden gemaakt door de secretaris die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.

Staat er niets over vaststelling van de notulen in de statuten, dan worden deze vastgesteld door de voorzitter en de secretaris. De vaststelling kan ook bij een eerstvolgende AVA aandeelhouders plaatsvinden.

De notulen aandeelhoudersvergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je andere dan de in de notulen genoemde besluiten wilt nemen

 • de aandeelhouders bijzondere aandelen hebben

Op deze notulen algemene vergadering van aandeelhouders en notulen ava voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Notulen AVA

notulen aandeelhoudersvergadering bv, AVA notulen, notulen algemene vergadering, notulen aandeelhoudersvergadering.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen