Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Huurcontract vakantiewoning opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Huurcontract vakantiewoning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je je vakantiewoning of reacreatiewoning verhuren zonder zorgen? Maak dan duidelijke afspraken met je huurder zodat hij weet aan welke regels hij zich moet houden en geen aanspraak kan maken op huurbescherming. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte huurovereenkomst vakantiewoning opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld huurcontract vakantiewoning, dan kun je dat ook hier bekijken.

Je gebruikt dit vakantiewoning huurcontract:

 • als je eigenaar van een vakantiewoning of recreatiewoning bent en je deze wilt verhuren

In dit huurcontract vakantiewoning staat onder meer:

 • de gegevens van de verhuurder en huurder
 • het adres en een omschrijving van de vakantiewoning   
 • de huurprijs en wijze van betaling
 • de hoogte van de borg
 • de datum waarop het huurcontract ingaat en eindigt
 • afspraken over gebruik

Een huurovereenkomst vakantiehuis is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je huurder, waarin je de afspraken over de verhuur van een vakantiewoning vastlegt. Je huurder weet dan precies wat zijn rechten en plichten zijn. Hierdoor is het makkelijker om hem aan jullie afspraken te houden.

Je hebt een huurcontract vakantiewoning nodig als je je vakantiewoning of recreatiewoning tijdelijk wilt verhuren. Je huurder heeft dan geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst na afloop van de huurperiode. Daarnaast kun je in het huurcontract vakantiehuis vastleggen op welke manier hij met je vakantiewoning moet omgaan en dat hij aansprakelijk is voor eventuele schade.

Nee, als de verhuur van je vakantiewoning een tijdelijk karakter (korte duur) heeft dan heeft je huurder geen recht op huurbescherming. Het huurcontract eindigt dan door het verstrijken van de afgesproken tijd.

Let op: de naam van het huurcontract is niet doorslaggevend. Is het bijvoorbeeld de bedoeling om de vakantiewoning voor 1 vakantie te verhuren, dan is het duidelijk dat er sprake is van korte duur. Verleng je het huurcontract vakantiewoning telkens met korte perioden en woont je huurder er al enkele jaren permanent, dan is er geen sprake meer van korte duur. 

Een tweede woning is een woning waarvan je de eigenaar bent, maar waarin je niet woont (zoals een vakantiehuis). Je vakantiewoning is vermogen voor de Belastingdienst. Je moet deze in box 3 aangeven voor de WOZ-waarde per 1 januari van het voorgaande jaar. Je betaalt dus vermogensbelasting over het fictieve rendement.

Als je een tweede woning als een vakantiewoning verhuurt, dan hoef je de inkomsten uit verhuur niet op te geven. Je betaalt hierover dus geen inkomstenbelasting. Dit wordt anders als je met de verhuur ook samenhangende diensten aanbiedt, zoals het verzorgen van een ontbijt, het aantrekken van gasten, verzorgen van linnengoed of het schoonmaken en inspecteren van de woning. Je huurinkomsten kunnen dan worden belast in box 1. Of hiervan sprake is, hangt af van de hoeveelheid arbeid die je verricht en of deze werkzaamheden extra inkomsten opleveren. Twijfel je of je vakantiewoning in box 1 of box 3 valt, vraag dan een advocaat om hulp.

Verhuur je regelmatig je vakantiewoning? Dan kun je door de Belastingdienst worden aangemerkt als btw-ondernemer. Of je btw moet betalen, hangt af van je situatie:

 • als je je vakantiewoning minder dan 140 dagen per jaar verhuurt en er sprake is van verhuur in het kader van een kort verblijf of privégebruik van de vakantiewoning, dan hoef je geen btw te betalen. Als je als eigenaar de vakantiewoning alleen maar voor jezelf gebruikt, dan is er geen namelijk geen sprake van btw-ondernemerschap.
 • als je woning meer dan 140 dagen per jaar verhuurt, dan moet je btw afdragen

Als je een (btw) ondernemer bent, is de verhuur belast met 6% btw. Je betaalt dan 6% btw over de huurinkomsten. Daar staat tegenover dat je de betaalde btw mag aftrekken. Het gaat dan om kosten die je hebt gemaakt voor de verhuur van het vakantiehuis en niet voor het eigen gebruik. Wil je weten of je als btw-ondernemer wordt aangemerkt, vraag dan een advocaat om hulp.

Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen, bijvoorbeeld een vast bedrag per verblijf of een percentage. Als verhuurder ontvang je een belastingaanslag voor de toeristenbelasting. Je kunt de toeristenbelasting doorberekenen aan je huurder. 

Heb je een vakantiewoning in het buitenland, houd er dan rekening mee dat je in het buitenland belasting moet betalen. Voorkom dat je 2 keer belasting moet betalen over de woning en vraag in de Nederlandse IB-aangifte om 'voorkoming van dubbele belasting'.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je huurder zijn huur niet betaalt
 • je huurder overlast of schade veroorzaakt
 • je huurder na afloop van de huurovereenkomst niet vertrekt
 • je wilt weten of je als btw-ondernemer wordt aangemerkt

Op deze huurovereenkomst recreatiewoning is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Huurcontract vakantiewoning

huurovereenkomst recreatiewoning, huurovereenkomst vakantiewoning, huurcontract recreatiewoning, huurovereenkomst vakantiehuis.