Gratis  Huurcontract Leegstandwet Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van Huurcontract Leegstandwet

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Verhuur je koopwoning met dit huurcontract Leegstandwet (soms onterecht huurcontract Leegstandswet genoemd) als je deze niet verkocht krijgt. Met dit tijdelijke huurcontract moet je huurder de woning bij verkoop verlaten. Zorg ervoor dat je aan alle voorwaarden voor tijdelijke verhuur voldoet door gebruik te maken van dit contract tijdelijke verhuur eigen woning. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte huurcontract Leegstandwet opstellen. Ben je op zoek naar een huurcontract Leegstandwet voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit contract tijdelijke verhuur eigen woning:

 • als je je te koop staande woning wilt verhuren

In dit contract tijdelijke verhuur eigen woning staat onder meer:

 • een omschrijving van de woning

 • de duur van de overeenkomst

 • de bestemming van het gehuurde

 • het kenmerk van de vergunning

 • de periode waarvoor de vergunning is afgegeven

 • de huurprijs

 • de waarborgsom

 • de onderhoudsverplichtingen van de huurder

 • je recht om bezichtigingen te laten plaatsvinden

 • de opzegtermijnen voor beide partijen

Een huurcontract Leegstandwet of contract tijdelijke verhuur eigen woning is een bijzondere huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet waarbij je huurder verplicht kan worden te vertrekken wanneer de overeenkomst eindigt.

Je hebt een contract tijdelijke verhuur eigen woning nodig wanneer je je lege huis dat te koop staat tijdelijk wilt verhuren. Voor een normaal huurcontract geldt dat het na verkoop van de woning overgaat op de nieuwe eigenaar en de huurder blijft zitten. Met dit bijzondere contract kun je de huurder na beëindiging van de overeenkomst dwingen te vertrekken. Als je huurder weigert te vertrekken, wordt een verzoek tot ontruiming van de woning bij de rechter toegewezen.

De voorwaarden voor de tijdelijke verhuur van je eigen woning zijn:

 • je woning staat leeg

 • je hebt een vergunning voor tijdelijke verhuur van de gemeente

 • je bank heeft toestemming gegeven voor verhuur

 • het huurcontract is schriftelijk

 • je verhuurt voor minstens 6 maanden

 • je opzegtermijn is minstens 3 maanden

 • de opzegtermijn van de huurder is maximaal 1 maand

In de volgende gevallen kun je een vergunning voor tijdelijke verhuur krijgen van de gemeente:

 • je hebt een nieuwbouwwoning die nog nooit bewoond is geweest

 • je huis is in de 12 maanden voor de aanvraag bewoond geweest en niet langer dan 3 jaar verhuurd in de afgelopen 10 jaar

 • je hebt sinds de oplevering in je woning gewoond totdat deze leeg is komen te staan

Tijdelijke verhuur van je woning op basis van de Leegstandwet heeft de volgende fiscale gevolgen:

 • het eigenwoningforfait vervalt

 • de hypotheekrenteaftrek vervalt

 • de huurinkomsten komen in box 3

De tijdelijke verhuur van je eigen woning eindigt:

 • zodra het contract afloopt

 • zodra de vergunning afloopt en je de huurder hiervan op de hoogte stelt en verzoekt te vertrekken

 • wanneer je dat met je huurder overeenkomt

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vragen hebt over de aanvraag van je vergunning

 • je huurder weigert te vertrekken nadat je de huurovereenkomst hebt beëindigd

Op dit huurcontract Leegstandwet en huurcontract Leegstandswet voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Huurcontract Leegstandwet

huurcontract Leegstandswet, contract tijdelijke verhuur eigen woning, tijdelijk huurcontract eigen woning.