Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Huurcontract Leegstandwet opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Huurcontract Leegstandwet

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Verhuur je koopwoning met dit huurcontract Leegstandwet (soms onterecht huurcontract Leegstandswet genoemd) als je deze niet verkocht krijgt. Met dit tijdelijke huurcontract moet je huurder de woning bij verkoop verlaten. Zorg ervoor dat je aan alle voorwaarden voor tijdelijke verhuur voldoet door gebruik te maken van dit contract tijdelijke verhuur eigen woning. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte huurcontract Leegstandwet opstellen.

Gebruik dit contract tijdelijke verhuur eigen woning :

 • als je woning te koop staat

 • als je je woning wilt slopen of ingrijpend renoveren

 • als je woning leeg staat

 • als je je woning tijdelijk wilt verhuren

In dit contract tijdelijke verhuur eigen woning staat onder meer:

 • een omschrijving van de woning

 • de duur van de overeenkomst

 • de bestemming van het gehuurde

 • het kenmerk van de vergunning

 • de periode waarvoor de vergunning is afgegeven

 • de huurprijs

 • de waarborgsom

 • de onderhoudsverplichtingen van de huurder

 • je recht om bezichtigingen te laten plaatsvinden

 • de opzegtermijnen voor beide partijen

Ben je op zoek naar een huurcontract Leegstandwet voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Een huurcontract Leegstandwet of contract tijdelijke verhuur eigen woning is een bijzondere huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet waarbij je je huurder kunt verplichten om te vertrekken wanneer het huurcontract eindigt.

Je hebt een contract tijdelijke verhuur eigen woning nodig wanneer je je lege huis bij verkoop, sloop of renovatie tijdelijk wilt verhuren. Voor een normaal huurcontract geldt dat het na verkoop van de woning overgaat op de nieuwe eigenaar en de huurder blijft zitten. Met dit bijzondere contract kun je de huurder na beëindiging van de overeenkomst dwingen te vertrekken. Als je huurder weigert te vertrekken, wordt een verzoek tot ontruiming van de woning bij de rechter toegewezen. Zorg dat het tijdelijke huurcontract past bij je situatie. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillen tijdelijke huurcontracten

De voorwaarden voor de tijdelijke verhuur van je eigen woning zijn:

 • je woning staat leeg

 • je wil je woning verkopen, slopen of ingrijpend renoveren

 • je hebt een vergunning voor tijdelijke verhuur van de gemeente

 • je bank heeft toestemming gegeven voor verhuur

 • het huurcontract is schriftelijk

 • je verhuurt voor minstens 6 maanden

 • je opzegtermijn is minstens 3 maanden (alleen bij verkoop huis)

 • de opzegtermijn van de huurder is maximaal 1 maand

In de volgende gevallen kun je een vergunning voor tijdelijke verhuur krijgen van de gemeente:

 • je hebt een nieuwbouwwoning die nog nooit bewoond is geweest

 • je huis is in de 12 maanden voor de aanvraag bewoond geweest en niet langer dan 3 jaar verhuurd in de afgelopen 10 jaar

 • je hebt sinds de oplevering in je woning gewoond totdat deze leeg is komen te staan

Nee, de gemeente waar je je vergunning voor tijdelijke verhuur aanvraagt mag geen extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet worden genoemd.

Bij een te koop staande woning kan de gemeente een vergunning voor 5 jaar geven zonder mogelijkheid tot verlenging. Als je je huis dan nog niet hebt verkocht, mag je het niet nogmaals verhuren. Houd hier rekening mee door: 

 • tijdens de verhuurperiode zoveel mogelijk geld af te lossen op je hypotheek waardoor de hypotheekschuld en de reële waarde van het huis dichterbij elkaar komen
 • de verkoopprijs van je woning te verlagen
 • eventueel een lening af te sluiten om de (eventuele) restschuld te financieren
 • na 5 jaar in je oude woning te gaan wonen (en te koop laten staan) en je nieuwe woning te verhuren op basis van de Leegstandwet

Let op: illegale verhuur (verhuur zonder toestemming van de bank) is niet aan te raden. Naast contractbreuk met de bank kun je ook problemen krijgen met de opstalverzekering als er schade ontstaat aan het huis;

Tijdelijke verhuur van je woning op basis van de Leegstandwet heeft de volgende fiscale gevolgen:

 • het eigenwoningforfait vervalt

 • de hypotheekrenteaftrek vervalt

 • de huurinkomsten komen in box 3

De tijdelijke verhuur van je eigen woning eindigt:

 • zodra het contract afloopt

 • zodra de vergunning afloopt en je de huurder hiervan op de hoogte stelt en verzoekt te vertrekken

 • wanneer je dat met je huurder overeenkomt

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vragen hebt over de aanvraag van je vergunning

 • je huurder weigert te vertrekken nadat je de huurovereenkomst hebt beëindigd

Op dit huurcontract Leegstandwet en huurcontract Leegstandswet voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Huurcontract Leegstandwet

huurcontract Leegstandswet, contract tijdelijke verhuur eigen woning, tijdelijk huurcontract eigen woning.