Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Freelance contracten en brieven

Kies hieronder het document dat je wilt opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Freelance contracten en brieven

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Zakelijke afspraken leg je schriftelijk vast zodat voor je klanten en afnemers helder is wat precies is afgesproken. Doordat alle voorwaarden en details zwart op wit staan, verklein je de kans op misverstanden en voorkom je juridische conflicten. Of je nu een startende freelancer bent of al jaren een bedrijf runt, als professionele freelancer zorg je voor heldere en rechtsgeldige documenten, contracten en brieven. 

Ben je bijvoorbeeld net je eigen bedrijf gestart? Dan kun je nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte ondernemingsplan opstellen. Lees meer over het gebruik van onze gratis modellen freelance contracten en brieven, wat je erin op moet nemen hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor freelancers. 

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn freelance documenten?
 2. Hoe stel ik een freelance document op met Rocket Lawyer?
 3. Welke freelance documenten heb ik nodig?
 4. Ondernemingsplan
 5. Offerte
 6. Opdrachtbevestiging
 7. Overeenkomst van opdracht
 8. Aannemingsovereenkomst
 9. Algemene voorwaarden
 10. Afwijzing algemene voorwaarden
 11. Factuur
 12. Aanmaning
 13. Privacyverklaring
 14. Wat moet ik doen na het opstellen van een freelance document?
 15. Veelgestelde vragen over freelance documenten
 16. Vragen over freelance documenten van Rocket Lawyer

Freelance documenten zijn contracten en brieven die je als freelancer soms of vaak gaat gebruiken. Een ondernemingsplan en algemene voorwaarden stel je maar 1 keer op, maar offertes, facturen en aanmaningen opstellen is dagelijkse of wekelijkse kost. Bespaar jezelf veel tijd en geld door gemakkelijk freelance brieven en contracten op te stellen met Rocket Lawyer. Professioneel contract- en incassobeheer voor MKB, freelancers en ZZP'ers. 

Het is eenvoudig om online een gratis freelance document te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De freelance document generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte contract of brief. Nadat je het interview bent gestart genereren we automatisch de juridische taal die voor je document is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je document, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je document kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Welke contracten en brieven je nodig hebt, hangt samen met de fase van je bedrijf waarin het zich bevindt, je bedrijfsvoering, wat je levert en de voorwaarden daarvoor. Concreet bieden we de volgende freelance contracten en brieven aan:

 • ondernemingsplan
 • offerte
 • opdrachtbevestiging
 • overeenkomst van opdracht (Nederlands of Engels)
 • aannemingsovereenkomst
 • algemene voorwaarden
 • afwijzing algemene voorwaarden
 • factuur
 • aanmaning
 • privacyverklaring

Een ondernemingsplan is een document waarin je als startende ondernemer de doelstellingen van je nieuwe bedrijf beschrijft, zoals:

 • je product of dienst
 • de markt
 • de prijs
 • de concurrentie
 • de verwachte winst

Met een goed opgesteld ondernemingsplan heb je de mogelijkheid om te controleren of je plannen voor je bedrijf realistisch zijn en kun je potentiële investeerders overtuigen van de haalbaarheid van je plannen. Het plan geeft namelijk een goed inzicht in de risico’s die het ondernemen specifiek voor je bedrijf met zich meebrengt.

Zeker als startende ondernemer is een goede voorbereiding essentieel voor een succesvolle onderneming. Zo blijkt dat ondernemers die een ondernemingsplan schrijven 70% meer kans hebben op succes.

Met een offerte geef je je potentiële klant een prijsindicatie voor het leveren van diensten of producten. Een offerte zorgt voor duidelijkheid omdat het een specifieke beschrijving bevat van de producten of diensten die je gaat leveren en onder welke voorwaarden. Aangezien een offerte je visitekaartje is, is het belangrijk dat die professioneel is en geen onduidelijkheden bevat. Je bent overigens wettelijk verplicht om een administratie bij te houden, waardoor je alle verstuurde en ontvangen offertes minimaal 7 jaar moet bewaren. 

Met een opdrachtbevestiging leg je schriftelijk vast wat er is afgesproken tussen jou en je opdrachtgever. Hierin staan de verschillende voorwaarden die je eerder mondeling overeengekomen bent. De belangrijkste reden om een opdrachtbevestiging te sturen is het creëren van duidelijkheid voor jullie allebei. Dankzij de opdrachtbevestiging is het voor je opdrachtgever duidelijk wat hij van jou kan verwachten en jij van hem.

Een overeenkomst van opdracht (OVO), ook wel modelcontract of freelance contract genoemd, legt de afspraken vast tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er of MKB’er) over bepaalde werkzaamheden die de opdrachtnemer tegen betaling verricht. We bieden zowel een Nederlandstalige als Engelstalige overeenkomst van opdracht aan. 

Een aannemingsovereenkomst (of aanneemovereenkomst) is een soort overeenkomst tot opdracht tussen jou en je aannemer waarin de afspraken over een verbouwing of renovatie van onroerend goed staan. Voor de aannemingsovereenkomst gelden bijzondere regels, zoals eisen waaraan het werk moet voldoen en bepalingen over meer- en minderwerk. Daarnaast zijn er bijzondere regels voor de beëindiging ervan en de gevolgen. 

Algemene voorwaarden zijn de regels die jij als ondernemer hanteert bij de verkoop van je producten of diensten en worden gezien als aanvulling op de normale koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht tussen jou en de andere partij. In je algemene voorwaarden mag je echter geen zogenaamde kernbepalingen opnemen: voorwaarden over de uitvoering van de prestatie of dienst. Zo hebben veel algemene voorwaarden betrekking op betaaltermijnen, aansprakelijkheid, levertijd, garantie en incassokosten.

Met algemene voorwaarden weten je klanten, leveranciers of afnemers precies welke voorwaarden je hanteert en kun je daar makkelijk naar verwijzen. Zorg ervoor dat je de juiste set algemene voorwaarden kiest. Hieronder zie je verschillen. 

Verschillende algemene voorwaarden

Als freelancer krijg je te maken met de zogenaamde battle of forms: bij het sluiten van een overeenkomst willen beide ondernemers dat de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval wijs je de algemene voorwaarden van de andere partij af met een afwijzing algemene voorwaarden. Dit is een formele brief waarin je laat weten dat algemene voorwaarden van de ander niet van toepassing zijn en dat uitsluitend je eigen algemene voorwaarden gelden.

Als freelancer ben je over het algemeen wettelijk verplicht om facturen te gebruiken. Er worden ook aardig wat eisen gesteld aan een factuur, ook door de fiscus. Met een factuur breng je de kosten voor je product (en) of dienst(en) in rekening. Daarnaast is het een essentieel onderdeel van een zakelijke transactie en dient het tevens als fiscaal bewijs. 

Een belangrijk onderdeel van debiteurenbeheer is een goed incassotraject. De eerste stap nadat je een factuur hebt verstuurd, is de betaaltermijn in de gaten houden. Wordt er niet tijdig betaald, dan stuur je een aanmaning (betalingsherinnering). Hiermee wijs je je klant erop dat hij nog moet betalen. Gebeurt dat dan nog niet, dan verstuur je een ingebrekestelling (laatste kans). 

Een privacyverklaring gebruik je als je persoonsgegevens verwerkt. Wanneer je diensten of producten levert aan klanten, is dit doorgaans het geval. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht je hen te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. Alleen wanneer je slechts de strikt noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst gebruikt, heb je zo’n verklaring niet nodig. Zodra je al een adressenbestand van je klanten bijhoudt, heb je een privacyverklaring nodig. 

Nadat je je freelance document hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgesteld freelance document bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in het geval van een overeenkomst van opdracht voor zorgen dat zowel jij als de opdrachtgever de overeenkomst ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde freelance document of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer freelance document die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, een elektronisch ondertekend freelance document is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je bijvoorbeeld je overeenkomst van opdracht naar je opdrachtgever mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningenservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde freelance document te laten beoordelen door een gespecialiseerde advocaat. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een advocaat.

Om je freelance document handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over freelance documenten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Een ondernemingsplan is meer dan alleen maar een financieel overzicht om investeerders te overtuigen. Ook als je niet op zoek bent naar geldschieters, heb je een ondernemingsplan nodig:

 • als je je eigen bedrijf gaat starten
 • als je je bedrijfsidee wilt testen op haalbaarheid
 • als je je doelen en strategieën voor de groei van je bedrijf wilt vaststellen

Je kunt een offerte vrijblijvend of met een aanvaardingstermijn uitbrengen. Een offerte met een geldigheidstermijn of aanvaardingstermijn maakt je aanbod definitief als je potentiële klant of opdrachtgever de offerte binnen de aangegeven termijn aanvaardt. Als je de offerte vrijblijvend aanbiedt houdt in dat je de offerte altijd nog kunt intrekken of inhoudelijk mag aanpassen. Je moet wel goed duidelijk maken dat het om een vrijblijvende offerte gaat.

Het is heel verstandig om algemene voorwaarden mee te sturen met je offerte. Zo weten je klanten waar zij vanaf het begin aan toe zijn. Als ondernemer ben je verplicht om je algemene voorwaarden aan je klanten kenbaar te maken voordat je een overeenkomst aangaat, anders zijn ze niet van toepassing. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

Je klant moet de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst hebben ontvangen of kunnen inzien. Zo kun je ervoor zorgen dat je ze aan je klant hebt kenbaar gemaakt:

 • verstuur je je offerte digitaal? Stuur de algemene voorwaarden dan direct mee en vraag je klant om een bevestiging
 • kun je de algemene voorwaarden niet overhandigen? Meld dan aan de klant dat je algemene voorwaarden op de samenwerking van toepassing zijn en waar hij ze makkelijk kan vinden. Of publiceer je voorwaarden op je website en verwijs hiernaar via een link in de offerte
 • als je ze niet meteen overhandigt, vermeld dan in je offerte dat je de algemene voorwaarden op verzoek altijd direct en kosteloos aan je klant opstuurt
 • je kunt de algemene voorwaarden ook op de achterkant van je offerte afdrukken

In sommige branches mag je de btw verleggen naar een ander bedrijf. Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent, kan je gebruik maken van deze optie. In de bouw komt het bijvoorbeeld vaak voor dat de btw wordt verlegd naar de opdrachtgever. De Belastingdienst noemt dit de verleggingsregeling. Per btw-tarief vermeld je de vergoeding waarover de btw is verlegd in je btw-aangifte. Je gebruikt deze regeling bijvoorbeeld als je zaken doet met buitenlandse ondernemers of als je in onderaanneming werkt.

Een aannemingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht lijken veel op elkaar. Bij een overeenkomst van opdracht is er sprake van een dienst, zoals een training, advies of medische behandeling. Bij een aannemingsovereenkomst is er sprake van een werk met als eindresultaat de oplevering van een tastbaar product. Van aanneming van werk is naast het bouwen van een huis of aanbouw bijvoorbeeld sprake bij:

 • het laten verven van een huis
 • het laten stomen van kleding
 • het installeren van een badkamer

Als freelancer ben je niet verplicht te factureren als je goederen of diensten levert aan consumenten. Maar daar zijn wel uitzonderingen op. Bij online verkoop, als groothandel in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken (en ten minste 80% van je afnemers is ondernemer) en als leverancier van een (bijna) nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een EU-land ben je wel verplicht te factureren.

Verkoop je producten of diensten aan consumenten, dan moet hij de informatie over de bedenktijd snel en makkelijk kunnen vinden. Zo staat de bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen opgenomen in onze algemene voorwaarden, maar zorg ervoor dat je aan je informatieplicht voldoet door ook andere verplichte informatie in heldere taal en vindbaar op je website te zetten:

 • de voorwaarden, termijn en wijze waarop een consument zijn herroepingsrecht kan gebruiken
 • de mededeling dat een consument de kosten van terugzenden betaalt wanneer hij van zijn bedenktijd gebruikmaakt
 • de vermelding van de kosten van terugzenden wanneer een consument het product niet met gewone post kan retourneren
 • het modelformulier voor herroeping door de consument
 • wanneer een consument geen herroepingsrecht heeft of verliest

Betaalt een klant je rekening niet, dan mag je incassokosten in rekening brengen als je administratiekosten, aanmaningskosten of herinneringskosten hebt gemaakt om je factuur te innen. Hiervoor moet je wel aan de volgende eisen voldoen:

 • je klant is te laat met betalen
 • je hebt een aanmaning (betalingsherinnering) verstuurd (bij consumenten: de 14-dagenbrief)
 • je factuur is niet betaald binnen 14 dagen vanaf de dag nadat je de herinnering hebt verstuurd

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle ondernemers en organisaties. Verwerk je als freelancer persoonsgegevens of laat je persoonsgegevens verwerken, dan zijn de volgende AVG documenten doorgaans verplicht:

 • privacyverklaring
 • verwerkersovereenkomst
 • protocol datalekken
 • verwerkingsregister
 • cookieverklaring

Naast Nederlandstalige AVG documenten bieden we ook aan:

 • privacy statement (privacyverklaring Engels)
 • data processing agreement (verwerkersovereenkomst Engels)

Dankzij onze AVG documenten generator kun je nu makkelijk en snel je eigen document AVG opstellen!

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen