Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Factuur opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Factuur

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Vrijwel elke ondernemer is verplicht om facturen te gebruiken. Zorg ervoor dat je facturen voldoen aan de wettelijke eisen. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte factuur opstellen. Ben je op zoek naar een factuur voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze factuur:

 • wanneer je goederen of diensten aan andere ondernemers of consumenten hebt geleverd

 • wanneer je een vooruitbetaling voor levering van goederen of diensten hebt gekregen

In deze factuur staat:

 • of je algemene voorwaarden van toepassing zijn of niet
 • de gegevens van de verkoper
 • het Kamer van Koophandel-nummer van de verkoper
 • de klantnaam en het klantnummer
 • het btw-nummer
 • de factuurdatum
 • de leverdatum of datum van vooruitbetaling
 • de aard en hoeveelheid van de geleverde goederen of diensten  
 • een opvolgend factuurnummer
 • het btw-bedrag
 • het btw-tarief
 • het factuurbedrag exclusief btw
 • het totaalbedrag
 • de betalingstermijn

Met een factuur brengt een ondernemer of bedrijf de kosten voor een product of dienst aan afnemers of klanten in rekening. Daarnaast is het een essentieel onderdeel van een zakelijke transactie en dient het tevens als fiscaal bewijs. Facturen bevatten vaak de gegevens van beide partijen, of het nu gaat om twee bedrijven of een bedrijf en een consument. Daarnaast bevat een factuur gegevens over de geleverde goederen of diensten, afzonderlijke kosten, het btw-bedrag en het totaalbedrag. Iedere factuur heeft een uniek factuurnummer.

Je bent verplicht om een factuur te gebruiken als je als ondernemer goederen of diensten levert (B2B). De afnemer kan een bedrijf, vereniging of stichting zijn. Ook als het een buitenlandse afnemer betreft, ben je verplicht een factuur te gebruiken. Je kunt daarvoor natuurlijk een voorbeeld factuur eenmanszaak, ZZP factuur voorbeeld of voorbeeld factuur downloaden van internet. Bij ons kun je echter je eigen op maat gemaakte factuur opstellen (ZZP of MKB), zodat je zeker weet dat die aan je situatie én de wettelijke eisen voldoet.

Nee, als ondernemer ben je niet verplicht te factureren als je goederen of diensten levert aan consumenten. Maar daar zijn wel uitzonderingen op. Bij online verkoop, als groothandel in levensmiddelen, tabaksproducten, tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken (en ten minste 80% van je afnemers is ondernemer) en als leverancier van een (bijna) nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een EU-land ben je wel verplicht te factureren.

Ben je verplicht om te factureren, dan gelden er nogal wat eisen voor de factuur. Je dient de volgende gegevens te vermelden:

 • je naam en die van de afnemer

 • je adres en dat van de afnemer

 • je btw-nummer

 • het btw-bedrag

 • het btw-tarief

 • je Kamer van Koophandel-nummer

 • de factuurdatum

 • de leverdatum of datum van vooruitbetaling

 • de aard en hoeveelheid van de geleverde goederen of diensten  

 • een opvolgend nummer

 • het factuurbedrag, exclusief btw

 • het totaalbedrag

Nee, in sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturatie. Bepaalde ondernemers hoeven namelijk niet aan alle factuureisen te voldoen. Dit is het geval bij ondernemers in taxivervoer en openbaar vervoer, horeca en ondernemers die vrijgestelde goederen en diensten leveren of vallen onder de landbouwregeling of veehandelregeling. Daarnaast gelden er aangepaste regels voor facturen voor onder meer ondernemers in de detail- en groothandel.

Ja, je mag het btw-bedrag afronden als het bedrag op de factuur uit meer dan 2 cijfers achter de komma bestaat.

Je bent verplicht om alle verstuurde en ontvangen facturen te bewaren. Je bewaart de facturen in de vorm waarin je deze hebt verstuurd of ontvangen. Digitale facturen bijvoorbeeld sla je dus digitaal op. De bewaartermijn van facturen is 7 jaar. Betreft het een factuur over onroerende zaken, dan is de bewaartermijn 10 jaar. Deze termijn geldt ook voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten.

Er gelden wettelijke betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en overeenkomsten tussen bedrijven en overheden. Tussen bedrijven geldt een termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Wel mag je hiervan contractueel afwijken, met een maximum van 60 dagen. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als je kunt aantonen dat dit voor geen van beide bedrijven nadelig is. Tussen bedrijven en de overheid geldt een termijn van 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. De betaaltermijn tussen een bedrijf en een consument moet redelijk zijn. Meestal wordt 14 dagen gehanteerd.

Ja, een digitale factuur is ook geldig. Je bepaalt zelf of je je facturen op papier of digitaal verstuurt. Een digitale factuur moet voldoen aan de extra voorwaarde dat je afnemer ermee akkoord moet gaan dat je digitaal factureert.

Als je factuur niet of te laat betaald wordt, mag je incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Indien de afnemer weigert te betalen, kun je een incassobureau of deurwaarder inschakelen die gaat proberen het factuurbedrag en bijkomende kosten te incasseren. Kosten die je daarvoor maakt, kunnen ook op de afnemer verhaald worden. In het uiterste geval begin je een rechterlijke procedure.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je goederen of diensten gaat leveren in het buitenland

Op deze factuur, factuur voorbeeld horeca en voorbeeld factuur zonder btw is Nederlands recht van toepassing.