Gratis Bruikleenovereenkomst bedrijfseigendom

Gratis Bruikleen
overeenkomst bedrijfseigendom

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Bruikleenovereenkomst bedrijfseigendom

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als werkgever stel je een bruikleenovereenkomst op als je bedrijfseigendommen aan een werknemer uitleent. Zo zorg je ervoor dat je werknemer weet wat de gevolgen zijn als hij niet goed met bijvoorbeeld de laptop of telefoon omgaat. Door de afspraken over de bruikleen zwart op wit te zetten, is het voor jou makkelijker om de werknemer op eventuele schade aan te spreken. Gebruik onze reguliere bruikleenovereenkomst als de lener geen werknemer is.

Gebruik deze bruikleenovereenkomst:

 • als je bedrijfseigendommen uitleent aan je werknemer

In deze bruikleenovereenkomst staat onder meer:

 • een omschrijving van de geleende zaken

 • hoe je werknemer ermee om moet gaan

 • wanneer je werknemer je eigendommen moet inleveren

 • dat je werknemer aansprakelijk is voor schade en verlies

Een bruikleenovereenkomst is een contract dat de rechten en de plichten van de werknemer en werkgever vastlegt als je bedrijfseigendommen uitleent aan je werknemer.

Je hebt een bruikleenovereenkomst, ook wel gebruikersovereenkomst genoemd, nodig als je bedrijfseigendommen uitleent aan een werknemer. Zo weet je werknemer duidelijk dat de uitgeleende zaken eigendom blijven van jou en dat hij hiermee zorgvuldig moet omgaan.

Je werknemer heeft een aantal verplichtingen bij bruikleen:

 • hij moet voorzichtig met de eigendommen omgaan

 • hij mag de bedrijfseigendommen alleen gebruiken voor werk

 • als de eigendommen door zijn schuld kwijtraken of kapotgaan, moet hij de kosten vergoeden

Je mag geen vergoeding vragen voor het uitlenen van de eigendommen. Bruikleen betekent dat je iets gratis ter beschikking stelt.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werknemer weigert om de uitgeleende zaken terug te geven

Op deze bruikleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.