Gratis Betalingsregeling

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Betalingsregeling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bij een goed debiteurenbeheer hoort niet alleen zicht houden op betaling van je facturen, maar ook een goede service naar je klanten. Soms is het daarom nodig een betalingsregeling aan te bieden, als een klant tijdelijk financieel in zwaar weer zit. Zorg ervoor dat je alle afspraken goed vastlegt zodat je klant precies weet wat je van hem verwacht.

Gebruik deze betalingsregeling:

 • wanneer een klant je factuur niet in een keer kan betalen

In deze betalingsregeling staat onder meer:

 • het totaalbedrag dat je klant moet betalen

 • de reden waarom hij je moet betalen

 • de deelbedragen en de termijnen waarbinnen ze moeten worden betaald

 • eventuele rente

 • de gevolgen voor je klant als hij zich niet aan de betalingsafspraken houdt

Een betalingsregeling is een afspraak over de betaling in termijnen van een of meer van je openstaande facturen.

Je hebt een betalingsregeling nodig wanneer je afspraken hebt gemaakt over de betaling in termijnen van een of meer openstaande rekeningen. Met deze betalingsregeling leg je de afspraken goed vast. Je zorgt er gelijk voor dat je het hele bedrag meteen kunt opeisen en naar de rechter kunt stappen, mocht je klant de afspraken niet nakomen.

Je kunt wettelijke rente vragen bij een betalingsregeling, nadat de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

Als de betalingsregeling niet wordt nagekomen, stopt de betalingsregeling en kun je het volledige bedrag alsnog opeisen via een incassobureau of de rechter.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je klant zich niet aan de betalingsafspraken houdt

 • je klant failliet is gegaan

Op deze betalingsregeling is Nederlands recht van toepassing.