Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aanneming van werk - contracten en brieven

Kies hieronder het document dat je wilt opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Aanneming van werk - contracten en brieven

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Zakelijke afspraken leg je schriftelijk vast zodat voor je opdrachtgevers en onderaannemers helder is wat precies is afgesproken. Doordat alle voorwaarden en details van de aanneming van werk zwart op wit staan, verklein je de kans op misverstanden en voorkom je juridische conflicten. Of je nu een startende aannemer bent of al jaren een bouwbedrijf runt, als professionele ondernemer zorg je voor heldere en rechtsgeldige documenten, contracten en brieven. 

Ben je bijvoorbeeld net je eigen bedrijf gestart, dan kun je nu eenvoudig je eigen op maat gemaakte ondernemingsplan opstellen. Lees meer over het gebruik van onze gratis modellen voor aanneming van werk, wat je erin op moet nemen hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor aannemers. 

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn documenten voor aanneming van werk?
 2. Hoe stel ik een document aanneming van werk op met Rocket Lawyer?
 3. Welke documenten heb ik nodig bij aanneming van werk?
 4. Ondernemingsplan bouwbedrijf
 5. Algemene voorwaarden bouw
 6. Afwijzing algemene voorwaarden
 7. Offerte
 8. Opdrachtbevestiging inc. of excl. verlegging btw
 9. Aannemingsovereenkomst
 10. Onderaannemingsovereenkomst
 11. Factuur 
 12. Aanmaning
 13. Ingebrekestelling
 14. Arbeidsovereenkomst bouw 
 15. Privacyverklaring aannemer
 16. Wat doe na het opstellen van een document aanneming van werk?
 17. Vragen over documenten aanneming van werk van Rocket Lawyer
 18. Veelgestelde vragen over aanneming van werk

Documenten voor aanneming van werk zijn contracten en brieven die je nodig hebt als uitvoerder bij aannemer van werk, ongeacht in welke fase je onderneming zich bevindt. Zo heb je in het begin een ondernemingsplan bouwbedrijf nodig. Heb je je eerste opdracht binnen, dan heb je algemene voorwaarden, een aannemingsovereenkomst en een opdrachtbevestiging nodig. Voor incasso gebruik je een factuur, aanmaning en ingebrekestelling. Werk je met personeel, dan heb je ook een personeelshandboek en speciaal arbeidsovereenkomst bouw nodig. 

Het is eenvoudig om online een gratis document aanneming van werk te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De aanneming van werk document generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte contract of brief. Nadat je het interview bent gestart genereren we automatisch de juridische taal die voor je document is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je document, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je document kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Welke contracten en brieven je nodig hebt, hangt samen met de fase van je bedrijf waarin het zich bevindt, je bedrijfsvoering, welke diensten je levert en de voorwaarden daarvoor. Concreet bieden we de volgende contracten en brieven aan voor aanneming van werk:

 • ondernemingsplan bouwbedrijf
 • algemene voorwaarden bouw
 • afwijzing algemene voorwaarden
 • offerte
 • opdrachtbevestiging incl. of excl. verlegging btw
 • aannemingsovereenkomst
 • onderaannemingsovereenkomst
 • factuur
 • aanmaning
 • ingebrekestelling
 • arbeidsovereenkomst bouw
 • privacyverklaring

Een ondernemingsplan is een document waarin je als startende aannemer de doelstellingen van je bouwbedrijf beschrijft, zoals:

 • je diensten
 • de markt
 • de prijs
 • de concurrentie
 • de verwachte winst

Met een goed opgesteld ondernemingsplan heb je de mogelijkheid om te controleren of je plannen voor je bouwbedrijf realistisch zijn en kun je potentiële investeerders overtuigen van de haalbaarheid van je plannen. Het plan geeft namelijk een goed inzicht in de risico’s die het ondernemen specifiek voor je bouwbedrijf met zich meebrengt.

Zeker als startende ondernemer is een goede voorbereiding essentieel voor een succesvolle onderneming. Zo blijkt dat ondernemers die een ondernemingsplan schrijven 70% meer kans hebben op succes.

Algemene voorwaarden bouw zijn de regels die jij als aannemer of bouwbedrijf hanteert bij elke overeenkomst die je sluit met een opdrachtgever of onderaannemer. De voorwaarden gelden als aanvulling op de normale (onder)aannemingovereenkomst die jullie overeenkomen. 

Als aannemer kun je te maken krijgen met de zogenaamde battle of forms: bij het sluiten van een overeenkomst willen beide ondernemers dat hun eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dat geval wijs je de algemene voorwaarden van de andere partij af met de afwijzing algemene voorwaarden, een formele brief waarin je laat weten dat algemene voorwaarden van de ander niet van toepassing zijn en dat uitsluitend je eigen algemene voorwaarden gelden.

Met een offerte geef je je potentiële opdrachtgevers een prijsindicatie voor het leveren van je diensten. Een offerte zorgt voor duidelijkheid omdat het een specifieke beschrijving bevat van de werkzaamheden die je gaat leveren en onder welke voorwaarden. Aangezien een offerte je visitekaartje is, is het belangrijk dat die professioneel is en geen onduidelijkheden bevat. Je bent overigens wettelijk verplicht om een administratie bij te houden, waardoor je alle verstuurde en ontvangen offertes minimaal 7 jaar moet bewaren. 

Met een opdrachtbevestiging leg je schriftelijk vast wat er is afgesproken tussen jou en je opdrachtgever. Hierin staan de verschillende voorwaarden die je eerder mondeling overeengekomen bent. De belangrijkste reden om een opdrachtbevestiging te sturen is het creëren van duidelijkheid voor jullie allebei. Dankzij de opdrachtbevestiging is het voor je opdrachtgever duidelijk wat hij van jou kan verwachten en jij van hem.

Een aannemingsovereenkomst (of aanneemovereenkomst) is een type overeenkomst van opdracht tussen jou en je opdrachtgever waarin de afspraken over de aanneming van werk staan. Voor de aannemingsovereenkomst gelden bijzondere regels, zoals eisen waaraan het werk moet voldoen en regels over meer- en minderwerk. Daarnaast zijn er bijzondere regels voor de beëindiging ervan en de gevolgen.

Laat je bij aanneming van werk door een particuliere of zakelijke opdrachtgever (een gedeelte van de) werkzaamheden uitvoeren door een andere aannemer, dan leg je de afspraken daarover vast in een onderaannemingsovereenkomst. De afspraken tussen jou en je opdrachtgever leg je vast in je aannemingsovereenkomst.

Als aannemer ben je over het algemeen wettelijk verplicht om facturen te gebruiken. Er worden ook aardig wat eisen gesteld aan een factuur, ook door de fiscus. Met een factuur breng je de kosten voor je dienst(en) in rekening. Daarnaast is het een essentieel onderdeel van een zakelijke transactie en dient het tevens als fiscaal bewijs. 

Een belangrijk onderdeel van debiteurenbeheer is een goed incassotraject. De eerste stap nadat je een factuur hebt verstuurd, is de betaaltermijn in de gaten houden. Wordt er niet tijdig betaald, dan stuur je een aanmaning (betalingsherinnering). Hiermee wijs je je klant erop dat hij nog moet betalen. Gebeurt dat dan nog niet, dan verstuur je een ingebrekestelling. 

Komt je opdrachtgever of onderaannemer zijn contractuele verplichtingen niet na, dan gebruik je een ingebrekestelling om hem hierop te wijzen en aan te geven wat de gevolgen zijn als hij niet alsnog nakomt. In veel gevallen ben je dat zelfs verplicht, anders kan je geen verdere juridische stappen nemen.

Heb je een bedrijf in de bouwsector waarvoor de cao bouw en infra geldt, dan heb je voor je personeel een arbeidsovereenkomst bouw nodig. Dit contract is een arbeidscontract waarin specifiek de bepalingen van de cao bouw & infra zijn opgenomen. Deze bedrijfstak-cao heeft afwijkende bepalingen ten aanzien van de wettelijke regels en andere cao's die gelden binnen de bouwsector.  

Een privacyverklaring gebruik je als je persoonsgegevens verwerkt. Wanneer je diensten in opdracht levert, dan is dit doorgaans het geval. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht je hen te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. Alleen wanneer je slechts de strikt noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst gebruikt, heb je zo’n verklaring niet nodig. Zodra je al een adressenbestand van je klanten bijhoudt, heb je een privacyverklaring nodig. 

Nadat je je aanneming van werk document hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgesteld document aanneming van werk bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in het geval van een overeenkomst van aanneming voor zorgen dat zowel jij als de opdrachtgever de overeenkomst ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde document of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer document aanneming van werk die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde document te laten beoordelen door een gespecialiseerde advocaat. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een advocaat.

Ja, een elektronisch ondertekend document aanneming van werk is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je bijvoorbeeld je onderaannemingsovereenkomst naar je opdrachtnemer mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningenservice.

Om je aanneming van werk document handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over aanneming van werk. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Van aanneming van werk is volgens de wet sprake als er een overeenkomst is waarbij een uitvoerder of aannemer zich ten opzichte van een particuliere of professionele opdrachtgever verbindt om niet in dienstverband een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen vaste prijs in geld. Het is dan ook voor jou als aannemer van groot belang om nauwkeurig te begroten.

Voorbeelden van een werk van stoffelijke aard zijn: installatiewerk, schilderwerk, bestrating, grondbewerking, leggen van vloeren, herstelwerkzaamheden van allerlei aard, loodgieterswerk, stukadoorswerk, isolatiewerkzaamheden, onderhoud van huizen en gebouwen, metselwerk, laswerk, confectiewerk, het verpakken van zaken, tuinaanleg en onderhoud, sloopwerkzaamheden, bewerken van landbouwproducten, maaien van gras, snoeien en rooien van bomen.

De overeenkomst van aanneming wordt uitgewerkt in afdeling 1, Titel 12 van Boek 7 BW. Deze wettelijke regeling van de aannemingsovereenkomst is in beginsel van regelend recht. Dit betekent dat je er in principe niet van mag afwijken.

in geval van aanneming van werk waarbij je roerende zaken levert en installeert aan een particuliere opdrachtgever, is er sprake van samenloop met consumentenkoop. Hierbij valt te denken aan de levering en installatie van een keuken. De dwingendrechtelijke bepalingen van de consumentenkoop gaan vóór die van de aannemingsovereenkomst. Dit heeft onder meer gevolgen voor de verjaring van de je vordering om de rekening te betalen. Deze termijn verjaart daarom na 2 jaar.  

Een regiecontract is ook een soort aannemingsovereenkomst, maar anders dan gebruikelijk wordt tussen partijen geen vaste prijs afgesproken. In dat geval ontvangt de aannemer een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten verhoogd met opslagen voor winst en algemene kosten. Deze uitvoeringskosten betreffen onder andere arbeidskosten en materiaalkosten.

Wie bij de aanneming van werk het financiële risico draagt, hangt af van de  contractuele afspraken: gaat het om het uitvoeren van een werk tegen een vaste prijs of op basis van regie? Dat risico ligt bij een vaste prijs bij jou als aannemer en op basis van regie bij de opdrachtgever.

Je bent verplicht bij het aangaan van de overeenkomst en tijdens het uitvoeren van de overeenkomst je opdrachtgever zo spoedig mogelijk te waarschuwen bij de volgende omstandigheden:

 • allereerst voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen
 • daarnaast voor gebreken van zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever, of
 •  ongeschiktheid van zaken van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften
 • of een waarschuwingsplicht op de aannemer rust, dient per geval te worden beoordeeld. Er wordt gekeken naar verschillende factoren zoals de betreffende fout of het gebrek, de deskundigheid van de aannemer en de mate van duidelijkheid van de onjuistheid
 • uit de jurisprudentie blijkt dat de aannemer geen onderzoeksplicht heeft. De aannemer hoeft dus niet uit te zoeken of de opdracht juist is en/of het materiaal geschikt is

Soms kan het zo zijn dat, hoewel er een vaste aanneemsom is afgesproken, er sprake is van een prijsverhoging vanwege kostenverhogende omstandigheden. Als deze de aannemer niet kunnen worden toegerekend, kan de rechter de aanneemsom, op vordering van de aannemer, aan de kostenverhoging aanpassen. Dit kan slechts voor zover de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening had hoeven houden met het optreden van dergelijke omstandigheden

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen