Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Intentieverklaring opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Intentieverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Je kunt een intentieverklaring (Letter of Intent of LOI) in verschillende situaties gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je een bedrijf gaat (ver)kopen of als je met een andere partij wilt samenwerken. Ben je op zoek naar een intentieverklaring voorbeeld, dan vind je dat ook hier. Je kunt de intentieverklaring opstellen in het Nederlands en in het Engels. Beantwoord nu enkele gemakkelijke vragen om je intentieverklaring op maat te maken.

Heb je een intentieverklaring (werkgeversverklaring) nodig omdat bijvoorbeeld je werknemer een hypotheek wil aanvragen? Gebruik dan het NHG model.

Voorafgaand aan een bedrijfsovername maak je doorgaans gebruik van een intentieverklaring waarin je je intenties en de voorwaarden van de overname vastlegt. In onze intentieverklaring hebben we clausules toegevoegd om veel voorkomende juridische conflicten te voorkomen. Zo is er veel nadruk gelegd op de geheimhouding van gevoelige informatie. Daarnaast is het mogelijk om een clausule over exclusiviteit op te nemen, zodat jullie niet tegelijkertijd met andere partijen mogen onderhandelen.

Deze intentieverklaring is daarnaast geschikt als je met een andere partij wilt gaan samenwerken. Je kunt hiermee duidelijk maken naar wat voor soort samenwerking je precies op zoek bent en onder welke voorwaarden je met elkaar wilt samenwerken. Het is bij ons mogelijk om verschillende situaties op te nemen waarin je de onderhandelingen kan afbreken. Dit kan tegen een vergoeding of kosteloos. Standaard staat er ook een uitgebreide geheimhoudingsclausule in.

Ondanks dat een intentieverklaring onder voorbehoud is, zijn enkele zaken in deze verklaring bindend zoals exclusiviteit en geheimhouding. Bij schending hiervan moet de andere partij een boete betalen.

Het is goed om je er bewust van te zijn dat er verschillende benamingen zijn voor de intentieverklaring. Zo worden de termen letter of lntent (LOI), memorandum of understanding (MOU), intentieovereenkomst en intentieverklaring door elkaar gebruikt. Al deze termen hebben echter betrekking op een en dezelfde overeenkomst. Met deze intentieovereenkomst spreken 2 of meer partijen de intentie uit om samen een bepaald doel te realiseren, zoals een samenwerking of bedrijfsovername.

Gebruik deze letter of intent:  

 • als je wilt samenwerken met een ander bedrijf en daartoe een contract wilt sluiten

 • als je lopende onderhandelingen met een ander bedrijf wilt formaliseren (je wilt bijvoorbeeld een bedrijf overnemen)

 • als je wilt vastleggen welke afspraken er zijn gemaakt voordat je een bindend contract opstelt

 • als je waardevolle of vertrouwelijke bedrijfsinformatie wilt beschermen

In deze intentieovereenkomst staat onder meer:

 • de duur van de intentieovereenkomst

 • dat er sprake is van een inspanningsverplichting

 • een opzegtermijn

 • een geheimhoudingsbeding

 • een boetebeding

Je hebt een intentieovereenkomst nodig als je als ondernemer samen met een of meerdere partijen een bepaald doel wilt realiseren en de afspraken daarover wenst vast te leggen. De belangrijkste functie van een LOI is daarmee het vastleggen van de intentie die alle betrokken gezamenlijk hebben. Voorafgaand aan een bedrijfsovername, samenwerking of koopovereenkomst maken veel ondernemers gebruik van een LOI. Maak nu je eigen op maat gemaakte letter of intent! Je kunt ook onze intentieverklaring voorbeeld gratis bekijken. 

Of je gebonden bent aan een intentieovereenkomst hangt af van wat de betrokken partijen hebben bedoeld en wat ze redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Deze letter of intent is in ieder geval dusdanig opgesteld dat gebondenheid voor zover dat juridisch mogelijk wordt voorkomen. Zo is in deze LOI onder meer opgenomen dat indien de betrokken partijen de intentie wensen om te zetten in bindende afspraken, ze dit zullen vastleggen in een aparte schriftelijke overeenkomst. Zo worden concrete, bindende afspraken over een samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Er is geen standaard looptijd voor een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst wordt aangegaan voor de periode die de betrokken partijen nodig hebben om de intentie uit te werken tot bindende afspraken. Deze afspraken worden vervolgens opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.

In deze letter of intent staat dat de intentie slechts een inspanningsverplichting bevat en geen resultaatsverplichting. Dit houdt concreet in dat de betrokken partijen zich zullen inspannen om een bepaald gezamenlijk doel te bereiken, maar niet het doel garanderen. Een resultaatsverplichting daarentegen gaat veel verder gaat dan de inspanningsverplichting, namelijk de plicht om een bepaald resultaat te behalen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een intentieverklaring met een bedrijf uit het buitenland wilt overeenkomen

 • je opschortende of ontbindende voorwaarden in de intentieovereenkomst wilt opnemen (bijvoorbeeld het niet verkrijgen van een financiering)

 • je meer dan 5 partijen wilt betrekken bij deze overeenkomst

Op deze intentieovereenkomst en voorbeeld intentieverklaring, zowel de Nederlandse als Engelse LOI, is Nederlands recht van toepassing.