Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Gratis  Intentieverklaring opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Intentieverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Voorafgaand aan een bedrijfsovername of samenwerking maak je doorgaans gebruik van een intentieverklaring (LOI). Hierin leg je met 1 of meerdere ondernemers vast dat je samen een bepaald doel wilt realiseren en de afspraken daarover wenst vast te leggen. Kom niet voor onverwachte verrassingen te staan door gebruik te maken van een professioneel opgestelde intentieverklaring. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte intentieverklaring opstellen. Ben je op zoek naar een intentieverklaring voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Heb je een intentieverklaring (werkgeversverklaring) nodig omdat je werknemer een hypotheek wil aanvragen? Gebruik dan het NHG model.

Gebruik deze letter of intent:  

 • als je wilt samenwerken met een ander bedrijf en daartoe een contract wilt sluiten

 • als je lopende onderhandelingen met een ander bedrijf wilt formaliseren (je wilt bijvoorbeeld een bedrijf overnemen)

 • als je wilt vastleggen welke afspraken er zijn gemaakt voordat je een bindend contract opstelt

 • als je waardevolle of vertrouwelijke bedrijfsinformatie wilt beschermen

In deze intentieovereenkomst staat onder meer:

 • de duur van de intentieovereenkomst

 • dat er sprake is van een inspanningsverplichting

 • een opzegtermijn

 • een geheimhoudingsbeding

 • een boetebeding

Het is goed om je er bewust van te zijn dat er verschillende benamingen zijn voor de intentieverklaring. Zo worden de termen letter of lntent (LOI), memorandum of understanding (MOU), intentieovereenkomst en intentieverklaring door elkaar gebruikt. Al deze termen hebben echter betrekking op een en dezelfde overeenkomst. Met deze intentieovereenkomst spreken 2 of meerdere partijen de intentie uit om samen een bepaald doel te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn een samenwerking of bedrijfsovername.

Je hebt een intentieovereenkomst of letter of intent nodig als je als ondernemer samen met een of meerdere ondernemers een bepaald doel wilt realiseren en de afspraken daarover wenst vast te leggen. De belangrijkste functie van een LOI is daarmee het vastleggen van de intentie die alle betrokken gezamenlijk hebben. Voorafgaand aan een bedrijfsovername, samenwerking of koopovereenkomst maken veel ondernemers gebruik van een LOI. Maak nu je eigen op maat gemaakte letter of intent! Je kunt ook onze intentieverklaring voorbeeld gratis bekijken. 

Of je gebonden bent aan een intentieovereenkomst hangt af van wat de betrokken partijen hebben bedoeld en wat ze redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Deze letter of intent is in ieder geval dusdanig opgesteld dat gebondenheid voor zover dat juridisch mogelijk wordt voorkomen. Zo is in deze LOI onder meer opgenomen dat indien de betrokken partijen de intentie wensen om te zetten in bindende afspraken, ze dit zullen vastleggen in een aparte schriftelijke overeenkomst. Zo worden concrete, bindende afspraken over een samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Er is geen standaard looptijd voor een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst wordt aangegaan voor de periode die de betrokken partijen nodig hebben om de intentie uit te werken tot bindende afspraken. Deze afspraken worden vervolgens opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.

In deze letter of intent staat dat de intentie slechts een inspanningsverplichting bevat en geen resultaatsverplichting. Dit houdt concreet in dat de betrokken partijen zich zullen inspannen om een bepaald gezamenlijk doel te bereiken, maar niet het doel garanderen. Een resultaatsverplichting daarentegen gaat veel verder gaat dan de inspanningsverplichting, namelijk de plicht om een bepaald resultaat te behalen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je zelf de intentie wilt formuleren die in een bijlage wordt opgenomen bij deze LOI

 • je een intentieverklaring met een bedrijf uit het buitenland wilt overeenkomen

 • je opschortende of ontbindende voorwaarden in de intentieovereenkomst wilt opnemen (bijvoorbeeld het niet verkrijgen van een financiering)

 • je meer dan 5 partijen wilt betrekken bij deze overeenkomst

Op deze intentieovereenkomst en voorbeeld intentieverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Intentieverklaring

letter of lntent, LOI, memorandum of understanding, MOU, intentieovereenkomst, intentieverklaring.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen