Gratis Ontbinding overeenkomst

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Ontbinding overeenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Neemt een klant goederen van je af maar weigert hij ervoor te betalen, dan heb je 2 mogelijkheden. Je eist betaling van de rekening of je vraagt om teruggave van de goederen. Door zelf de koopovereenkomst te beëindigen, hoeft je klant niet meer te betalen maar is hij verplicht om je goederen te retourneren. Je beëindigt de koopovereenkomst door je klant deze ontbinding overeenkomst te sturen.

Gebruik deze ontbinding overeenkomst:

  • wanneer je goederen terug wilt hebben die je hebt verkocht maar waarvoor niet is betaald

In deze ontbinding overeenkomst staat onder meer:

  • een verwijzing naar de koopovereenkomst of factuur

  • een verwijzing naar de verstuurde aanmaning

  • de formele mededeling van de ontbinding

  • het recht op teruggave van de geleverde goederen

Een ontbinding overeenkomst is een formele brief die je aan je klant stuurt die niet betaalt voor geleverde goederen. Hiermee maak je een einde aan de koopovereenkomst en heb je recht op teruggave van je geleverde spullen.

Je hebt een ontbinding overeenkomst nodig als je klant niet betaalt voor geleverde goederen en je je goederen terugwilt. Zo voorkom je dat je achter een wanbetaler aan moet. Voordat je een ontbinding overeenkomst kunt sturen, moet je eerst een ingebrekestelling sturen aan je klant.

Als je klant weigert je goederen terug te geven, kun je naar de rechter stappen. Als het in je algemene voorwaarden staat, kun je ook naar een geschillencommissie.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • de klant weigert de gekochte zaken terug te geven

Op deze ontbinding overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.