Gratis Samenwerkingsovereenkomst

Gratis Samenwerkings
overeenkomst

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Samenwerkingsovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je met een zakenpartner samenwerken, dan dien je de afspraken over zaken als verdeling van winst en aansprakelijkheden goed vast te leggen. Stel nu een professionele samenwerkingsovereenkomst op om je bedrijfsbelangen te beschermen en de samenwerking in goede banen te leiden.

Gebruik deze samenwerkingsovereenkomst:

 • als je wilt samenwerken met een of meerdere bedrijven
 • om de wijze van samenwerking schriftelijk vast te leggen

In deze samenwerkingsovereenkomst staat onder meer:

 • de gegevens van de partijen
 • een omschrijving van de samenwerking
 • de duur van de samenwerking
 • de wijze waarop de samenwerking kan worden beëindigd
 • afspraken over eventuele conflicten
 • dat winst en verlies naar rato van de verrichte arbeid wordt verdeeld

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen ten minste 2 bedrijven waarin afspraken staan over een samenwerking die de bedrijven op een bepaald gebied met elkaar aangaan om een gezamenlijk doel te bereiken.

Je hebt een samenwerkingsovereenkomst nodig als je met een ander bedrijf gaat samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Je kunt op verschillende gebieden samenwerken. Vaak is het doel om winst te maken en daarvoor bundel je je krachten.

Als de samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst op de afgesproken datum. Daarnaast kan de overeenkomst worden opgezegd, onder de voorwaarde dat de andere partij daardoor geen schade lijdt. Houd je aan de afspraken die in de overeenkomst over opzegging zijn gemaakt en neem zo nodig een langere opzegtermijn in acht. Tot slot kan de overeenkomst in overleg worden beëindigd.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je samenwerking ziet op heel specifieke werkzaamheden of een bijzondere branche
 • je de samenwerkingsovereenkomst wilt beëindigen

Op deze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.