Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Samenwerkingsovereenkomst opstellen

GRATIS  Samenwerkings
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Samenwerkingsovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een samenwerkingscontract is een overeenkomst tussen 2 of meer bedrijven, particulieren of een combinatie. Je gebruikt een samenwerkingsovereenkomst wanneer je met de andere partij(en) een gezamenlijk doel hebt, zoals een gezamenlijk project of investering. Ben je opdrachtnemer en ga je werkzaamheden voor een klant uitvoeren, dan gebruik je een overeenkomst van opdracht. Ga je samen een bedrijf oprichten, bijvoorbeeld een maatschap, dan is een samenwerkingsovereenkomst ook niet geschikt. 

Zorg ervoor dat dat je je bedrijfsbelangen goed beschermt wanneer je een samenwerking aangaat door afspraken over vertrouwelijke informatie, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom goed vast te leggen. Vermijd mogelijke conflicten door een gedetailleerde en volledige samenwerkingsovereenkomst op te stellen met daarin duidelijke afspraken over wat je van elkaar tijdens jullie samenwerking verwacht.

Wil je je samenwerking formaliseren, dan kun je nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte samenwerkingsovereenkomst opstellen. Lees meer over het gebruik van ons gratis model samenwerkingsovereenkomst, wat je moet opnemen in de samenwerkingsovereenkomst en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor ondernemers.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een samenwerkingsovereenkomst?
 2. Heb ik een samenwerkingsovereenkomst nodig?
 3. Wanneer kan ik deze samenwerkingsovereenkomst niet gebruiken?
 4. Welke informatie staat in een samenwerkingsovereenkomst?
 5. Hoe stel ik een samenwerkingsovereenkomst op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een samenwerkingsovereenkomst maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst?
 8. Veelgestelde vragen over samenwerkingsovereenkomsten
 9. Vragen over de samenwerkingsovereenkomsten van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Een samenwerkingscontract is een overeenkomst tussen ten minste 2 bedrijven, 2 particulieren of een bedrijf en een particulier. Doorgaans wordt een dergelijk contract aangegaan om een gezamenlijk doel te bereiken. In het samenwerkingscontract staan de gemaakte afspraken over de nadere invulling van de samenwerking.

Met een ondertekende samenwerkingsovereenkomst kun je als ondernemer veel problemen voorkomen. Zo geeft een goede samenwerkingsovereenkomst inzicht in de aansprakelijkheid en risico's die een samenwerking voor jou en je bedrijf met zich meebrengt.

Een samenwerkingsovereenkomst wordt ook wel genoemd: samenwerkingscontract. We bieden zowel een Nederlandstalige als Engelstalige samenwerkingsovereenkomst (cooperation agreement) aan. Nederlands recht is altijd van toepassing. 

Je hebt een samenwerkingsovereenkomst nodig als je met een ander bedrijf gaat samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Je kunt op verschillende gebieden samenwerken. Vaak is het doel om winst te maken en daarvoor bundel je je krachten. Gebruik niet zomaar een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst model, maar maak je eigen samenwerkingsovereenkomst op maat!

Een samenwerkingsovereenkomst opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze samenwerkingsovereenkomst generator je eigen op maat gemaakte samenwerkingsovereenkomst. Op zoek naar een voorbeeld samenwerkingsovereenkomst? Klik op Stel je document op en bekijk het voorbeeld. Kies uit Nederlandse of Engelse samenwerkingsovereenkomst.

In sommige situaties kun je beter een ander document gebruiken dan een samenwerkingsovereenkomst. Zo hebben de relatie opdrachtnemer-opdrachtgever en distributeur-leverancier wel wat weg van een samenwerking, toch gebruik je in die gevallen een overeenkomst van opdracht respectievelijk een distributieovereenkomst.

Dit is belangrijk omdat bij bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht meer regels van toepassing zijn dan bij een samenwerkingsovereenkomst. Om duidelijk te maken dat er sprake is van een samenwerking tussen gelijke partijen waarbij alle partijen wat inbrengen om een gezamenlijk doel te bereiken, wordt daarom ook wel gesproken van een zuivere samenwerkingsovereenkomst.

Een zuivere samenwerkingsovereenkomst is echter niet wettelijk geregeld. Dat wil zeggen dat de algemene regels voor overeenkomsten gelden en er geen specifieke regels van toepassing zijn. 

Een samenwerkingsovereenkomst is afhankelijk van de aard van de samenwerking, het doel ervan en wat partijen zelf inbrengen. Sommige informatie hoort echter in elke samenwerkingsovereenkomst te staan. Zo staat in al onze samenwerkingsovereenkomsten onder andere:

 • de gegevens van de partijen
 • een omschrijving van de samenwerking
 • he doel van de samenwerking
 • de duur van de samenwerking
 • de bijdrage van elke partij aan de samenwerking
 • de wijze waarop de samenwerking kan worden beëindigd
 • afspraken over eventuele conflicten
 • de verdeling van de opbrengsten
 • de verdeling van eventuele verliezen
 • hoe vaak de resultaten onderling geëvalueerd worden
 • de handelingsbevoegdheid van partijen
 • afspraken over geheimhouding
 • eventuele afspraken over vrijwaring
 • eventuele afspraken over cessie
 • afspraken over wijziging van de samenwerkingsovereenkomst
 • afspraken over aansprakelijkheid
 • eventuele voorwaarden voor samenwerking
 • of partijen na afloop van het contract met anderen mogen samenwerking
 • hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens
 • de gegevens van de vertegenwoordigers van partijen

Het is eenvoudig om online een gratis samenwerkingsovereenkomst te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De samenwerkingsovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte samenwerkingsovereenkomst. Nadat je het bijbehorende interview start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je samenwerkingsovereenkomst is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je samenwerkingsovereenkomst op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je samenwerkingsovereenkomst kopiëren of bewerken. Je kunt het contract ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een samenwerkingsovereenkomst moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een samenwerkingsovereenkomst wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • wat het doel is van jullie samenwerking, bijvoorbeeld gezamenlijk een project uitvoeren, kostenbesparing of een nieuw product ontwikkelen
 • met hoeveel partijen je de samenwerking aangaat
 • voor hoelang je de samenwerking aangaat
 • wat jouw inbreng is in de samenwerking, bijvoorbeeld geld, arbeid of know-how
 • wat de inbreng van de andere partij(en) is
 • hoe je de opbrengsten wilt verdelen
 • hoe je eventuele verliezen wilt verdelen
 • hoe vaak jullie de resultaten van de samenwerking willen evalueren
 • of er voorwaarden aan de samenwerking zijn verbonden, zoals de voorwaarde dat een bepaalde vergunning of subsidie moet zijn verkregen voor de samenwerking een feit is
 • of jullie na afloop van de samenwerkingsovereenkomst mogen gaan samenwerken met andere partijen
 • voor hoelang een verbod op samenwerken zou moeten gelden

Nadat je je samenwerkingsovereenkomst hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde samenwerkingsovereenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de andere partij(en) de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde samenwerkingsovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je samenwerkingsovereenkomst te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over samenwerkingsovereenkomsten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Het kan verschillende voordelen hebben om met andere ondernemers te gaan samenwerken:

 • een goede samenwerking kan voor een betere continuïteit van je bedrijf zorgen wat weer beter is voor je klanten
 • een goede samenwerking kan voor meer flexibiliteit binnen je bedrijf zorgen omdat je er niet meer alleen voorstaat
 • je kunt kennis delen waardoor je bedrijf kan groeien
 • je kunt dure machines delen waardoor je kosten lager worden 

Een samenwerking brengt altijd risico's voor alle partijen met zich mee. Denk hierbij aan aansprakelijkheid voor schulden of verliezen, het lekken van vertrouwelijke informatie of schending van intellectueel eigendom. Deze risico's kun je nooit helemaal voorkomen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je die zoveel mogelijk beperkt. De eerste stap daarbij is de juiste partner(s) vinden om een langdurige zakelijke relatie mee aan te gaan en vervolgens duidelijke afspraken te maken die je vastlegt in een samenwerkingsovereenkomst.

Er zijn verschillende vormen van samenwerkingen tussen ondernemers. Zo is een overeenkomst van opdracht een vorm van samenwerking. De wet geeft invulling aan de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer waardoor er wettelijke regels zijn voor een overeenkomst van opdracht. Bij een zuivere samenwerkingsovereenkomst, waarbij er door gelijke partijen wordt samengewerkt om een gezamenlijk doel te bereiken, is dit echter niet het geval.

Er zijn wel regels die betrekking hebben op een zuivere samenwerkingsovereenkomst, maar dat zijn algemene regels die gelden voor alle contractsvormen. Dit brengt met zich mee dat je veel contractsvrijheid hebt bij het opstellen van de overeenkomst. Je mag dus zelf grotendeels bepalen wat je in de samenwerkingsovereenkomst opneemt. 

Er bestaan geen specifieke wettelijke regels voor een samenwerkingsovereenkomst. De algemene regels voor contracten zijn van toepassing. Deze regels zijn van regelend recht, wat betekent dat je veel contractsvrijheid hebt bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Ga je samenwerken, dan leg je in je samenwerkingsovereenkomst vast wat het gezamenlijke doel is dat jullie willen bereiken. Je kunt hierbij denken aan:

 • de werving van nieuwe klanten
 • de ontwikkeling van een nieuw product
 • de ontwikkeling van een nieuwe dienst
 • gezamenlijk tot een kostenverlaging komen
 • gezamenlijk een project uitvoeren
 • betere inkoopvoorwaarden realiseren

Een intentieovereenkomst (of intentieverklaring) is een overeenkomst waarbij de betrokken partijen gezamenlijk gaan onderzoeken of zij een samenwerking willen en kunnen aangaan en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Een intentieovereenkomst sluit je dus voorafgaand aan de onderhandelingen over jullie samenwerking. Onderhandelen is niet altijd vrijblijvend, daarom is het goed om jullie intenties vooraf schriftelijk vast te leggen om onverwachte verassingen te voorkomen.

Wil je een samenwerkingsovereenkomst eenzijdig beëindigen, dan heb je de volgende mogelijkheden:

Het is verstandig om in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen hoe je het contract kunt beëindigen.

Een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je in principe niet tussentijds opzeggen, tenzij je dat in het contract opneemt. Neem daarbij een opzegtermijn op zodat eventuele schade bij de andere partij als gevolg van de opzegging zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Als een van de partijen de samenwerking opzegt dan kan dat tot schade leiden bij de andere partij. In hoeverre de opzeggende partij de schade moet vergoeden, hangt af van de concrete afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het in ieder geval verstandig om een opzegtermijn voor de opzegging op te nemen. Met een opzegtermijn is er namelijk meer tijd om maatregelen te nemen met het oog op het einde van de samenwerking. Onder omstandigheden moet de opzeggende partij de geleden schade door de andere partij vergoeden als de opzegtermijn te kort is.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer samenwerkingsovereenkomst die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Nee, je hoeft je samenwerkingsovereenkomst niet ergens te laten registeren. Het is voldoende als alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en over een getekende kopie ervan beschikken. 

Ja, een elektronisch ondertekende samenwerkingsovereenkomst is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je je samenwerkingsovereenkomst naar de andere partij e-mailen en hij kan het ondertekenen met behulp van onze online handtekeningenservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde samenwerkingsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je samenwerkingsovereenkomst handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt aanpassen en vervolgens te kiezen voor dowloaden in Word. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

De inbreng in een samenwerkingsovereenkomst hangt af van de afspraken die je maakt. Je kunt afspreken dat je geld inbrengt, maar ook arbeid, know how of relaties.

Als je geld inbrengt, is de waarde daarvan duidelijk. Het is lastiger om te bepalen wat de waarde van de inbreng is als je relaties of arbeid inbrengt. Om discussies over de waarde te voorkomen, is het goed om vooraf vast te leggen wat voor relaties en klanten je inbrengt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een lijst van de klanten en relaties toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst. De waarde ervan spreek je af met de partijen waar je mee samenwerkt. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je minder geld inbrengt en daarom minder geld verdient aan de samenwerking of dat je minder werkt omdat je meer relaties inbrengt. 

Als je onenigheid met je partners hebt, kan dat lastig zijn. Vaak helpt een goed gesprek, maar soms is het ook nodig om anderen erbij te betrekken. In onze samenwerkingsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat partijen eerst met een mediator (een bemiddelaar) om de tafel gaan zitten. Als dat niet werkt, kunnen partijen naar de rechter stappen en hem vragen om uitspraak te doen.

Het is mogelijk om vrijwel alles op te nemen in een samenwerkingsovereenkomst, zolang het redelijk is voor alle partijen. Je bepaalt dus zelf welke prijzen gelden, de duur van de overeenkomst, de manier waarop de overeenkomst eindigt en welke afwijkende afspraken je wilt maken. Deze afspraken moet je wel zo duidelijk mogelijk omschrijven in de samenwerkingsovereenkomst zodat er geen onduidelijkheid is over wat je hebt bedoeld.

Ja, je kunt in een samenwerkingsovereenkomst afspraken maken over maximumbedragen. Soms is het in een samenwerking nodig om overeenkomsten met anderen aan te gaan, bijvoorbeeld omdat je een machine nodig hebt. In de samenwerkingsovereenkomst kun je regelen dat aankopen boven een bepaald bedrag worden afgestemd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse privacy wetgeving die invulling geeft aan de Europese richtlijn General Data Protection Regulation (GDPR). Voorheen was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. 

Bedrijfsgeheim
Een bedrijfsgeheim is informatie die geheim is, handelswaarde heeft omdat zij geheim is en onderworpen is aan redelijke maatregelen om die vertrouwelijkheid te waarborgen.

Bedrijfskosten
Bedrijfskosten zijn alle kosten die je bedrijf maakt bij het produceren van goederen en diensten. Sommige hiervan zijn fiscaal aftrekbaar, zoals huur van een kantoor, drukwerk, verzekering, zakelijke software, kosten voor een website en schoonmaakkosten.

Bedrijfsmissie (mission statement)
Een bedrijfsmissie gaat over de bestemming waaruit alle doelen en strategieën van een organisatie kunnen worden ontworpen. Anders gezegd: wat is de bestemming van je bedrijf?

Bedrijfsopvolging
Er is sprake van bedrijfsopvolging een bedrijf wordt voortgezet nadat de eigenaar ermee stopt en zorgt voor continuïteit van het bedrijf.

Bedrijfsoverdracht
Met bedrijfsoverdracht wordt de verkoop van een bedrijf aangeduid.

Bedrijfsovername
Met bedrijfsovername wordt de koop van een bedrijf aangeduid.

Bedrijfsresultaat (bedrijfswinst of exploitatieresultaat)
Het bedrijfsresultaat is het bedrag dat overblijft wanneer de bedrijfskosten worden afgetrokken van de netto omzet.

Boekenonderzoek
Een boekenonderzoek is een controle van de administratie: een onderzoek over een bepaalde periode of controle van bepaalde onderdelen van de boekhouding van een bedrijf, vaak in het kader van een bedrijfsovername - of overdracht.

Boetebeding
Een boetebeding is een bepaling in een overeenkomst waarmee een boete wordt gesteld op overtreding van een van de bepalingen in de overeenkomst. Zo bevat elke samenwerkingsovereenkomst een boetebeding waarin staat hoeveel een partij moet betalen als die partij de geheimhouding schendt.

Brutowinst
De brutowinst is je omzet min de inkoopwaarde van je omzet.

Cedent
De cedent is de partij die bij een cessie of overdracht van schuldvordering, de vordering overdraagt

Cessie
Een cessie is een overdracht van een vordering, zoals een verzekeraar het recht om een onbetaalde premie overdraagt aan een incassoburo die vervolgens de uitstaande schuld in eigen beheer gaat innen. 

Directe kosten
Directe kosten zijn bedrijfskosten die vrij makkelijk zijn toe te wijzen aan een product of dienst, zoals materiaal en uren van direct personeel.

Due dilligence
Due dilligence is een ander woord voor boekenonderzoek.

Houder
Met de houder van een bedrijfsgeheim wordt de partij aangeduid die de vertrouwelijke informatie beheert en deelt met de ander partij.

Meldplicht datalekken
Dit is de plicht die de AVG organisaties oplegt om bepaalde datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontvanger
Met de ontvanger van een bedrijfsgeheim wordt de partij aangeduid die de vertrouwelijke informatie van de houder ontvangt.

Persoonsgegevens
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is een nieuwe wet die aangeeft wat er onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke inbreuken op een bedrijfsgeheim kan worden opgetreden en welke maatregelen en procedures er gelden.