Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Managementovereenkomst opstellen

GRATIS  Management
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Managementovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een managementovereenkomst leg je vast wie de bestuurder van een bedrijf is of wie het management gaat voeren. Je regelt hierin afspraken over bevoegdheden, verplichtingen en vergoedingen. Zo voorkom je dat het contract wordt gezien als een arbeidscontract en geniet je belastingvoordelen. Stel nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte managementovereenkomst op! Ben je op zoek naar een managementovereenkomst voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze management overeenkomst:

 • om afspraken tussen jou en je opdrachtnemer voor het aanstellen van een manager vast te leggen

 • om afspraken tussen jou en je opdrachtgever voor het aanstellen van een manager vast te leggen

In deze managementovereenkomst staat onder meer:

 • de gegevens van de opdrachtgever

 • de gegevens van de opdrachtnemer

 • de gegevens van de manager

 • het doel en de wijze van samenwerken

 • een beschrijving van de bevoegdheden en verplichtingen van partijen

 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden

 • de hoogte van de managementvergoeding (hoogte management fee)

 • de duur van de overeenkomst

 • de wijze van beëindiging van de overeenkomst

 • een opzegtermijn

 • een geheimhoudingsbeding

Een managementovereenkomst is een speciale overeenkomst van opdracht waarbij de persoon die de managementtaken uitvoert een vergoeding doorberekent aan de opdrachtgever. Hiervoor ontvangt de persoon geen loon en is hij niet bij de opdrachtgever in dienst. Daarmee onderschiedt dit contract zich van de reguliere arbeidscontracten. Die persoon kan een persoon of een rechtspersoon (management-bv) zijn. De managementovereenkomst kan overeengekomen worden tussen een bedrijf en een bestuurder (managementovereenkomst bestuurder) maar ook tussen een persoonlijke holding en een bedrijf (managementovereenkomst holding werkmaatschappij).

Je hebt een managementovereenkomst nodig als je een persoon of bedrijf inschakelt voor het uitvoeren van de managementtaken, zonder dat hij in dienst treedt als werknemer. Het is een van de belangrijkste contracten voor de startende ondernemer met een holdingstructuur. Je kunt natuurlijk een managementovereenkomst model of managementovereenkomst voorbeeld van internet gebruiken. Met onze managementovereenkomst maak je echter je contract op maat en weet je zeker dat die geschikt is voor jouw situatie!

De keuze voor een managementovereenkomst heeft de volgende voordelen:

 • je betaalt geen loonheffingen en premies voor sociale verzekeringen

 • er gelden geen ontslagregels

 • je hebt geen loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

 • er is sprake van een fiscaal voordeel door verschil in tarief tussen de inkomstenbelasting box 1 en de vennootschapsbelasting

Een managementovereenkomst is een bijzondere vorm van een overeenkomst van opdracht. Het belangrijkste verschil tussen de managementovereenkomst en de arbeidsovereenkomst is het ontbreken van een gezagsverhouding. Een gezagsverhouding houdt in dat een van de partijen de werkzaamheden bepaalt en toezicht houdt op de andere partij. De opdrachtnemer moet zijn taken in vrijheid kunnen verrichten.

Als er bijvoorbeeld sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, dan kan de managementovereenkomst worden gezien als een arbeidsovereenkomst. Dit risico loop je als de managementovereenkomst niet goed is opgesteld of niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer kan dan gebruik maken van de ontslagbescherming van een werknemer en aanspraak maken op vakantiegeld en loondoorbetaling bij ziekte.

Als een bestuurder of manager op basis van een managementovereenkomst werkt, dan zijn er 3 varianten:  

 • er is sprake van een overeenkomst van opdracht tussen het bedrijf en een ander bedrijf, de management-bv. Daarin wordt afgesproken dat de management-bv een manager ‘verhuurt’ aan een ander bedrijf om daar de managementtaken uit te voeren. Het andere bedrijf betaalt daarvoor een vergoeding aan de management-bv.

 • de management-bv wordt zelf tot bestuurder van het andere bedrijf benoemd. De directeur grootaandeelhouder (DGA) van de management-bv verricht dan werkzaamheden voor het bedrijf waarmee de management-bv een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, maar nu niet als bestuurder van dat bedrijf.

 • er is sprake van een overeenkomst van opdracht tussen het bedrijf en de bestuurder zelf

Je kunt een managementovereenkomst opzeggen met wederzijds goedvinden. Voor de beëindiging van de managementovereenkomst geldt dat deze kan worden opgezegd rekening houdend met de afgesproken opzegtermijn. Een managementovereenkomst kun je voor bepaalde of onbepaalde tijd overeen komen. Als er in de managementovereenkomst geen opzegtermijn is opgenomen, betekent dit dat de overeenkomst in principe per direct kan worden opgezegd.

Bij het beëindigen van een managementovereenkomst moet je er ook opletten of de persoon een statutair-bestuurder is. Denk bij het sluiten van een managementovereenkomst dan ook na over de gevolgen die een ontslagbesluit door de algemene vergadering van aandeelhouders kan hebben en leg de afspraken in de managementovereenkomst hierover vast.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je met een statutair bestuurder een managementovereenkomst wilt overeenkomen

Op deze managementovereenkomst en voorbeeld managementovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Managementovereenkomst

management overeenkomst, managementovereenkomst dga.