Gratis Aandeelhoudersovereenkomst

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Aandeelhoudersovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een bv heeft meestal maar enkele aandeelhouders. Het is belangrijk dat je daarmee goed kunt samenwerken. Daarom zoek je je zakenpartners zorgvuldig uit. Toch kan het voorkomen dat je opeens met een andere vennoot te maken krijgt. Zo kan een aandeelhouder overlijden waardoor zijn aandelen in handen van zijn kinderen komen, die misschien niets hebben met de zaak. Dit soort problemen voorkom je met een aandeelhoudersovereenkomst.

Gebruik deze aandeelhoudersovereenkomst:

 • om de verkoop van aandelen binnen de bv te regelen

 • om aandelen die in handen van andere personen zijn gekomen, te kunnen terugkopen

In deze aandeelhoudersovereenkomst staat onder meer:

 • dat wanneer iemand anders aandelen van de bv in handen krijgt, hij deze moet aanbieden aan de overige aandeelhouders

 • dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bij gedwongen ontslag zijn aandelen aan de overige aandeelhouders moet aanbieden

 • een waardebepaling voor de aandelen die te koop zijn

 • een dividendbeleid

 • dat de overeenkomst ook op nieuwe aandeelhouders van toepassing is

Een aandeelhoudersovereenkomst is een contract tussen alle aandeelhouders van een bv. Hierin maak je afspraken over zaken zoals in welke gevallen iemand zijn aandelen aan de andere aandeelhouders moet aanbieden en tegen welke prijs. 

Je hebt een aandeelhoudersovereenkomst nodig wanneer je aandelen hebt in een bv en goede afspraken wilt maken met de andere aandeelhouder(s) over bijvoorbeeld de toetreding van nieuwe aandeelhouders. Het is niet verplicht, maar wel verstandig wanneer je afspraken wilt maken waaraan alle aandeelhouders zich moeten houden of die je voor de buitenwereld geheim wilt houden. Denk bijvoorbeeld aan de beloning van de bestuurders.

De aandeelhoudersovereenkomst kent verschillende voordelen:

 • je kunt van tevoren met alle aandeelhouders afspraken maken over de toekomst

 • anders dan met statuten, hoef je niet naar de notaris als je de overeenkomst later wilt wijzigen

 • zekerheid voor kleine aandeelhouders omdat ze niet met een meerderheidsbeslissing in een aandeelhoudersvergadering buitenspel kunnen worden gezet

Je kunt verschillende zaken regelen in een aandeelhoudersovereenkomst:

 • een lock-up periode waarbinnen aandelen niet verkocht mogen worden

 • de benoeming en beloning van de bestuurders van de bv

 • de manier waarop de verkoopprijs van aandelen wordt bepaald

 • een aanbiedingsplicht aan de overige aandeelhouders bij voorgenomen verkoop van aandelen

 • een afnameplicht wanneer aandelen te koop worden aangeboden

 • een tag/drag along regeling: kleine aandeelhouders mogen op dezelfde voorwaarden hun aandelen verkopen als grote aandeelhouders

 • een exit-regeling voor zieke vennoten, die dan hun aandelen moeten verkopen

 • een non-concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding en relatiebeding voor vertrekkende aandeelhouders

 • een geschillenregeling zoals arbitrage in plaats van de gewone rechter

 • hoe nieuwe aandeelhouders kunnen toetreden

 • wijzigingen in het stemrecht

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je aanvullende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst op wilt nemen

Op deze aandeelhoudersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.