Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wat zijn servicekosten?

Bereken de juiste huurkosten door

Als verhuurder kun je kosten aan je huurder doorberekenen die je eerst zelf voorschiet, zoals servicekosten. Zorg ervoor dat je weet welke kosten je in rekening kunt brengen en welke niet. Reken in ieder geval geen all-in huurprijs, want dat is niet toegestaan. 

Verhoog nu de huur!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Servicekosten zijn kosten die je huurder moet betalen die bovenop de kale huurprijs komen. Het gaat dan om kosten die je bij hem in rekening brengt voor diensten en activiteiten die je aan hem levert. Zo mag je kosten doorberekenen als:

 • je de kosten betaalt voor gas, water en elektra van het gehuurde
 • je het gehuurde hebt gemeubileerd
 • onderhoud aan het gehuurde verricht dat wettelijk voor rekening van je huurder is
 • je het trappenhuis van het gehuurde laat schoonmaken

Veel voorkomende servicekosten zijn: 

 • kosten voor gemeenschappelijke ruimten, zoals schoonmaakkosten en kosten elektriciteit 
 • verwarming van woningen als er blokverwarming is in een wooncomplex
 • glasverzekering
 • kosten van een huismeester, voor zover diens taken in het belang van je huurder zijn 
 • btw over service waarvoor je ook btw hebt betaald

Je mag bij je huurder geen kosten als servicekosten opvoeren waarvoor hij al betaalt. Sommige kosten zijn namelijk verwerkt in de kale huurprijs. Dit geldt in ieder geval voor de volgende kostenposten:  

 • verhuurdersonderhoud, zoals onderhoud aan lift, stortkoker en andere mechanische installaties
 • aanleg of onderhoud van gemeenschappelijke groenvoorzieningen
 • openbaar toegankelijke parkeerplaatsen 
 • schade door vernielingen in gemeenschappelijke ruimtes
 • het eigenarendeel van de onroerendezaakbelasting en rioolrecht
 • de premie voor de opstalverzekering
 • beheer en administratiekosten van de woonruimte
 • de kosten van de huismeester, voor zover diens taken in jouw belang zijn 
 • kosten voor nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen zijn voorzieningen waarvan geen enkel huishouden zonder kan om goed te kunnen functioneren. Hieronder vallen bij een huurwoning gas, water en elektriciteit (GWE of GWL). Soms wordt internet ook gezien als een nutsvoorziening. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn dus geen servicekosten. Deze kosten vermeld je dus apart. 

Van een all-in huurprijs is er sprake als je huurder een totaalbedrag aan huurprijs betaalt voor zowel huur als overige kosten. Hierbij is dus geen uitsplitsing gemaakt in kale huur, servicekosten en nutsvoorzieningen, waardoor je huurder niet weet hoeveel hij voor iedere voorziening in het gehuurde betaalt. 

Het vragen van een all-in huurprijs is niet toegestaan. Op servicekosten mag je namelijk geen winst maken. Uitsplitsing van de kosten is daarom van belang, omdat anders onduidelijk is waarvoor je huurder precies betaalt. Vraag je toch een all-in prijs, dan kan de Huurcommissie op verzoek van je huurder de huurprijs uitsplitsen.

Heb je in de huurprijs servicekosten of kosten GWE opgenomen, dan ben je verplicht om elk jaar voor 1 juli je huurder de eindafrekening te sturen. Hierin verreken je de voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. Is hij het niet eens is met de afrekening, dan moet hij je dit schriftelijk melden en zijn bezwaren motiveren. Je moet dan binnen 3 weken inhoudelijk reageren. Komen jullie er niet uit, dan kan een procedure voor de Huurcommissie (sociale huursector) of rechter (vrije huursector) volgen. 

Verhoog nu de huur!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.