Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wat is belastingvrij schenken?

Schenk met beleid

Een schenking is een goede manier om je dierbaren financieel te ondersteunen. Over een schenking hoeft de ontvanger bovendien tot een bepaald bedrag geen belasting te betalen. De hoogte van de schenkvrijstelling hangt af van je relatie met de ontvanger. Daarnaast kun je door te schenken zorgen dat je erfgenamen na je overlijden minder belasting betalen. Denk je erover om een schenking te doen? Lees hier alles over schenkvrijstellingen om belastingvrij te schenken.

Let op: op 1 januari 2023 wijzigt de zogenaamde jubelton ingrijpend en in 2024 verdwijnt die helemaal. Lees hieronder verder.

Schenk zonder zorgen
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een schenking of gift houdt in dat jij een ander geld of iets anders geeft zonder dat daar iets tegenover staat. Ook is schenken een manier om je nalatenschap te verkleinen.

Een schenking is altijd tot een bepaald bedrag belastingvrij, ongeacht aan wie je schenkt. Alleen de hoogte van het belastingvrije bedrag verschilt per ontvanger. Schenk je bijvoorbeeld aan een (pleeg)kind, dan geldt een hogere vrijstelling. Je kunt daarnaast eenmalig een hoger bedrag belastingvrij aan je kind schenken. Een nog hogere eenmalige vrijstelling geldt bij een schenking voor (de aflossing op) een eigen koophuis.

Je kunt eenmalig gebruik maken van een extra hoge vrijstelling wanneer je schenkt met als doel de ontvanger, vaak je kind,  te helpen met een eigen koophuis. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De ontvanger (of de partner als de ontvanger ouder is dan 40 jaar) moet tussen 18 en 40 jaar zijn en de schenking moet volledig gebruikt worden voor:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van de woning
  • aflossing van de hypotheek
  • aflossing van een restschuld na verkoop
  • afkoop van erfpacht

In 2022 is de vrijstelling om te schenken voor de eigen woning € 106.671. Zorg ook in dit geval dat je aan de voorwaarden voldoet. De schenking leg je van tevoren schriftelijk vast. Gebruik hiervoor de schenkingsovereenkomst.

In 2022 kun je tot de volgende bedragen belastingvrij schenken:

  • € 2.274 aan iedereen

  • € 5.677 aan je kinderen

  • € 27.231 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar)

  • € 56.724 eenmalig schenken aan kinderen (18 - 40 jaar) voor een dure studie

  • € 106.671 eenmalig schenken (18 - 40 jaar) voor een eigen woning 

Let op: partners tellen als 1 schenker. Wanneer zowel een moeder als vader bijvoorbeeld het maximaal vrijgestelde bedrag van € 5.677 schenken, moet het kind eenmalig schenkingsrecht betalen over € 5.677.

De ontvanger van de schenking moet een aangifte schenkbelasting invullen als je meer schenkt dan de vrijstelling. De aangifte moet uiterlijk 1 maart in het jaar volgend op de schenking binnen zijn bij de Belastingdienst. Schenk je een bedrag dat lager is dan de vrijstelling, dan hoeft de ontvanger geen aangifte te doen.

Na je overlijden betalen je erfgenamen erfbelasting over het deel van de erfenis dat zij niet belastingvrij erven. Door nu te schenken aan je erfgenamen kun je hen belastingvrij telkens een stukje van je vermogen geven. Zouden zij na je overlijden een bedrag boven de vrijstelling erven, dan kun je door deze schenking dit bedrag naar beneden bijstellen. Zo bespaar je erfbelasting. Wil je precies uitrekenen hoeveel en hoe vaak je moet schenken om uiteindelijk zo min mogelijk belasting te betalen, dan is het verstandig om een financieel adviseur in te schakelen.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning ontvangen van maximaal € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Naast deze vrijstelling bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig maximaal een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die hun kind vrij mag besteden. In 2023 kunnen ouders aan hun kind dus dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan dan niet meer.

Schenk zonder zorgen
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.