Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Voorlopige voorziening bij echtscheiding

Ga naar de rechter als je er niet samen uitkomt

Als je in afwachting van je scheiding geen goede tijdelijke afspraken kunt maken met je ex-partner, kun je de rechter vragen om een beslissing te nemen over zaken als verblijf in de woning, zorg voor de kinderen en geld. Deze snelle procedure heet een voorlopige voorziening. Je regelt een voorlopige voorziening met behulp van een advocaat. We geven hier antwoord op de meestgestelde vragen.

Leg gemaakte afspraken vast!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke beslissing van de rechter over belangrijke praktische zaken. De beslissing blijft gelden totdat een echtscheiding definitief is. Dankzij een voorlopige voorziening voorkom je dat je je kinderen niet meer voldoende ziet of zonder geld of woning komt te zitten als je ex-partner geen redelijke afspraken wil maken of de afspraken niet nakomt.

Je kunt voor een beperkt aantal zaken een voorlopige voorziening vragen:

Je moet voor een voorlopige voorziening een advocaat inschakelen en een vergoeding (griffierecht) betalen aan de rechtbank. Als je weinig inkomen en vermogen hebt, kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Je betaalt dan een relatief laag vast bedrag, afhankelijk van je inkomen en vermogen. 

De procedure voor een voorlopige voorziening verloopt als volgt:

  • je advocaat dient je verzoek door middel van een verzoekschrift in bij de rechtbank en betaalt het griffierecht

  • je ex-partner mag binnen een bepaalde termijn (meestal 4 weken, kan ook korter) schriftelijk op je verzoek reageren

  • jullie worden beiden met je advocaat uitgenodigd bij de rechter

  • de rechter doet binnen een paar weken na de zitting uitspraak

Hoelang het duurt voordat je een uitspraak hebt, hangt af van je situatie. Als je zaak veel spoed heeft, kan er tussen het indienen van het verzoek en de uitspraak van de rechter 1 of 2 weken zitten. Meestal duurt het een paar maanden. Overigens kan je ex-partner na indiening van een verzoekschrift een stuk bereidwilliger worden om tot afspraken te komen, zodat je de procedure niet altijd hoeft door te zetten. Zorg er in dat geval wel voor dat je de gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt voordat je de procedure intrekt.

De gevolgen van een voorlopige voorziening zijn:

  • de beslissing gaat in vanaf het moment van de uitspraak

  • de beslissing blijft gelden zolang de echtscheiding niet is uitgesproken en ingeschreven bij de burgerlijke stand

  • binnen 4 weken na de beslissing in de voorlopige voorziening moet je advocaat een verzoek voor de definitieve echtscheiding indienen bij de rechter, anders vervalt de voorlopige voorziening  

In principe moet elke partij zijn eigen proceskosten betalen. Als je een toevoeging hebt, krijg je je griffierechten en eigen bijdrage terug. Als je een betaalde advocaat hebt, krijg je een bedrag dat meestal lager ligt dan de werkelijke kosten.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kun je hiertegen niet in hoger beroep. Je kunt de rechter wel vragen om zijn beslissing te wijzigen of in te trekken. Dat kan alleen als de omstandigheden zijn gewijzigd of de beslissing is genomen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens en de beslissing in alle redelijkheid niet in stand kan blijven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als 1 van de partners zijn baan verliest zonder WW-uitkering, naar de gevangenis moet of ziek wordt.

Leg gemaakte afspraken vast!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.