Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Verbod op nevenwerkzaamheden vervalt

Pas je arbeidscontracten hierop aan

Doorgaans staat in een arbeidscontract van je medewerker een verbod om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Dit is echter vanaf augustus 2022 niet mee toegestaan. Hoe moet je hier als werkgever mee omgaan? 

Stel nu je eigen arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een verbod tot nevenwerkzaamheden in een arbeidscontract, ook wel nevenwerkzaamhedenbeding of nevenarbeidbeding genoemd, bevat afspraken tussen jou en je werknemer over welke werkzaamheden hij buiten werktijd zonder je toestemming wel en niet mag doen. Het kan hierbij gaan om:

  • zowel betaald als onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk
  • werkzaamheden voor de werknemer zelf (als freelancer) of voor een ander (in opdracht of dienstverband)
  • alleen concurrerende werkzaamheden of alle werkzaamheden

Dit beding moet overigens schriftelijk worden afgesproken, anders is het niet geldig. 

In augustus 2022 verandert de wetgeving over het nevenwerkzaamhedenbeding en is het niet langer toegestaan om nevenwerkzaamheden zomaar te verbieden. Dit geldt zowel voor een dergelijk beding in een arbeidscontract als cao. Hierop geldt straks 1 uitzondering. Als je een zogenaamde rechtvaardigingsgrond hebt, mag je het wel verbieden. 

De nieuwe regel gaat in met terugwerkende kracht. Arbeidscontracten afgesloten voor augustus 2022 vallen er dus ook onder. Je dient vanaf die datum voor elke weigering van toestemming voor nevenarbeid een gegronde rechtvaardiging te hebben. 

Er zijn verschillende situaties waarin je straks wel nevenwerkzaamheden mag verbieden, omdat je in zo'n geval over een rechtvaardigheidsgrond beschikt:

  • je wilt de gezondheid van je personeel beschermen of hun veiligheid waarborgen
  • je wilt vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen
  • je wilt belangenconflicten voorkomen

De lijst is niet compleet omdat het voorbeelden zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook een wettelijk voorschrift zoals de Arbeidstijdenwet gebruiken als rechtvaardiging. Je werknemer is namelijk aan een (dagelijks dan wel wekelijks) maximum aan arbeidstijd gebonden. Waar het om gaat, is dat je als werkgever straks een goed onderbouwde reden nodig hebt om nevenwerkzaamheden te verbieden. Je hoeft deze reden overigens niet in de arbeidsovereenkomst zelf op te nemen. 

Staat er nu een verbod op nevenwerkzaamheden in een arbeidscontract, dan moet je werknemer aan jou toestemming vragen om nevenwerkzaamheden te gaan doen. Staat er na 1 augustus 2022 een dergelijk beding in een contract, dan heb je dus een objectieve rechtvaardiging nodig om je werknemer geen toestemming te geven voor dergelijk werk. Heb je dat niet, dan kun je je werknemer niet aan het verbod houden en mag hij gewoon werken buiten werktijd. 

Een nevenwerkzaamhedenbeding is niet hetzelfde als een concurrentiebeding. Het belangrijkste verschil is dat een verbod op nevenwerkzaamheden geldt tijdens het dienstverband en een concurrentiebeding juist gaat over de periode na het dienstverband. Wel is een nevenwerkzaamhedenbeding voor het overige vergelijkbaar met een concurrentiebeding.

Stel nu je eigen arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.