Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Schorsing en op non-actiefstelling werknemer

Wees alert bij schorsing of op non-actiefstelling

Heeft je werknemer zich misdragen of heb je een andere goede reden om hem vrij te stellen van werk, dan je hem schorsen of op non-actief stellen. Dit is echter niet zonder risico’s. Lees hier wat je wel en niet moet doen in deze handige gids voor werkgevers en HR personeel.

Maak nu je personeelshandboek!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Bij een schorsing onthef je tijdelijk je werknemer van zijn plicht om te werken. Dit mag alleen als daar een goede reden voor is. Heb je je werknemer mondeling geschorst of op non-actief gesteld, dan bevestig je dit altijd schriftelijk. 

Op non-actief stellen is vergelijkbaar met een schorsing. Het mag alleen als je daar een goede reden voor hebt. Bij op-non actiefstelling stel je je werknemer vrij van werkzaamheden zonder dat je hem een verwijt maakt.

Juridisch is er geen verschil tussen een schorsing en op non-actiefstelling omdat de 2 maatregelen niet in het wetboek voorkomen. In de praktijk is er wel een verschil: een schorsing is disciplinaire maatregel die je kunt opleggen als je werknemer zich misdragen heeft. Het gedrag van de werknemer is in dat geval ernstig genoeg om hem te schorsen, maar niet ernstig genoeg om hem op staande te voet ontslaan. Je hebt kort gezegd niet de vereiste dringende reden die nodig is voor een terecht ontslag op staande voet.

Op non-actiefstelling daarentegen is een ordemaatregel die je kunt opleggen ook al heeft je werknemer niets misdaan, zoals bij een reorganisatie.

Je kunt je medewerker een maatregel als schorsing of op non-actiefstelling opleggen als je daar een gegronde reden voor hebt. Vaak komt het erop neer dat de aanwezigheid van de betreffende medewerder een negatief effect op je bedrijfsvoering zou hebben. Het zou bijvoorbeeld zorgen voor onrust bij je overige personeel of klanten. Je doet er verstandig aan het loon tijdens deze periode door te betalen, ook al heb je een goede reden. 

Je werknemer heeft recht op loon als hij werkt. Maar als je hem schorst, dan zorg je ervoor dat hij niet kan werken om dat loon te verdienen. Daarom dien je normaal gesproken bij schorsing het loon door te betalen. Slechts onder bijzondere omstandigheden doe je er goed aan een werknemer zonder loon te schorsen en zelfs dan kun je dat alleen doen als in het betreffende arbeidscontract die optie is opgenomen.

Ontslag op staande voet heeft voor je werknemer vergaande gevolgen. Hij heeft dan geen recht meer op loon, geen baan meer of recht op een WW-uitkering. Dat betekent dat je zeker van je zaak moet zijn om deze maatregel op te leggen. Ontslag op staande voet moet aan 3 vereisten voldoen, anders maakt een rechter het ontslag doorgaans ongedaan.

  • er moet sprake zijn van een dringende reden
  • het ontslag moet zo snel mogelijk gegeven worden nadat de feiten bekend zijn
  • zo snel mogelijke mededeling aan de werknemer van de ontslagreden

Om je werknemer op staande voet te ontslaan, moet je een zogernaamde dringende reden hebben. Dat betekent dat de situatie zo ernstig is dat van jou niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog voortduurt. De wet noemt als voorbeelden:

  • dronkenschap op het werk
  • diefstal op het werk
  • bedreiging of belediging op het werk

Denk niet te snel dat een dringende reden aanwezig is. Als je werknemer het ontslag aanvecht, beoordeelt de rechter de ontslagreden streng.

Maak nu je personeelshandboek!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.