Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Scheiden en tijdelijke afspraken

Regel deze zaken alvast als je gaat scheiden

Als je uit elkaar gaat, komt daar veel bij kijken, zowel emotioneel, praktisch, juridisch als financieel. Je moet zaken voor de korte termijn (tot aan de daadwerkelijke uitspraak van de scheiding) en voor de lange termijn regelen. Met dit stappenplan kun je voorlopige afspraken maken zodat je de tijd en ruimte krijgt om de zaken voor de lange termijn goed te regelen.

Leg jullie afspraken schriftelijk vast!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Als je uit elkaar wilt, is samen in 1 woning blijven wonen meestal niet meer mogelijk. Dat betekent dat 1 van jullie de woning moet verlaten. Soms lukt dit in overleg, maar vaak wil geen van beiden vertrekken. Wie mag dan in de woning blijven? Volgens de wet is dat degene die het grootste belang heeft om in de woning te blijven. Let daarbij op de volgende zaken:

  • wie het meest voor de kinderen zorgt, heeft meestal het grootste belang

  • kom je er samen niet uit, aarzel dan niet om via een advocaat een voorlopige voorziening te vragen bij de rechter

  • als je in de koopwoning van je ex-partner blijft, kun je verplicht worden hem een gebruiksvergoeding te betalen

Als je samen kinderen hebt, moet je ook beslissen hoe je de zorgtaken verdeelt. Tenzij je allebei voor co-ouderschap kiest (steeds 1 week bij de ene en 1 week bij de andere ouder), krijgt 1 ouder de kinderen voor de dagelijkse verzorging en kinderalimentatie. Als je er samen niet uitkomt, kun je hiervoor een voorlopige voorziening bij de rechter vragen. Meestal wijst de rechter de kinderen toe aan de ouder die tot de scheiding de meeste dagelijkse verzorging voor zijn rekening nam. 

De ouder die niet de dagelijkse verzorging op zich neemt, heeft in principe recht op een zorgregeling of omgangsregeling. Het woord omgangsregeling is overigens officieel bedoeld voor de ouder die geen gezag heeft. Er zijn geen standaardregels voor de invulling van deze regeling. De klassieke invulling hiervan is om de 14 dagen een weekend en de helft van de vakanties. Uitgangspunt is het belang van de kinderen. Over het algemeen vinden rechters dat kleine kinderen nog niet te vaak moeten blijven logeren bij de andere ouder maar wel regelmatig (minstens 1 keer per week) moeten zien. Als je een uitgebreide zorgregeling wilt, moet je aantonen dat je tijdens het huwelijk veel voor en met de kinderen deed. Kom je er niet samen uit, dan kun je in een voorlopige voorziening een zorgregeling vragen.

Omdat kinderen nu eenmaal geld kosten, zullen jullie ook samen (tijdelijke) afspraken moeten maken over een bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder in de kosten van de kinderen. Maar hoeveel moet dat zijn?  Daarvoor kijken rechters naar hoeveel er gemiddeld nodig is, afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd en het netto inkomen van beide ouders (de tremanorm). Een globale berekening kun je zelf eenvoudig doen via de kinderalimentatie rekentool van de overheid.

Al heb je besloten om uit elkaar te gaan, dat betekent nog niet dat je niet voor elkaar financieel hoeft te zorgen, zelfs niet als je ex een nieuwe liefde heeft. Houd er beiden rekening mee dat je - zeker totdat de scheiding rond is - ieder recht hebt op de helft van het totale netto inkomen. Degene met het meeste inkomen moet daarom partneralimentatie betalen aan degene met het minste inkomen. Als je ex-partner degene is met het meeste inkomen en je vindt dat hij je onvoldoende betaalt, kun je een voorlopige voorziening vragen. De rechter zal dan zorgen dat je ongeveer de helft van het aangetoonde totale netto inkomen krijgt. 

Je zult misschien ook afspraken moeten maken over andere praktische zaken, zoals: wie mag in de auto blijven rijden en wie houdt de computer of televisie. Ook hier geldt dat degene die het zwaarste belang heeft bij het gebruik het goed mag blijven gebruiken. Gebruikt je ex-partner de auto voor woon- werkverkeer en jij slechts af en toe voor de boodschappen, dan zal hij de auto voorlopig op werkdagen mogen gebruiken. Het maakt daarbij niet uit wie de auto heeft betaald of op wiens naam hij staat. Ook hier kun je indien nodig een voorlopige voorziening voor vragen.

Als je uit elkaar gaat betekent dat ook dat de huisdieren een plekje moeten krijgen bij jou of je ex-partner. Hiervoor zul je onderlinge afspraken moeten maken, omdat je daarvoor geen voorlopige voorziening kunt vragen. Als je er samen echt niet uitkomt, kun je in het echtscheidingsverzoek de rechter vragen om hierover een beslissing te nemen. Hij zal daarbij rekening houden met het dierenwelzijn en wie het zwaarste belang heeft. Zo zullen dieren die voor de kinderen bedoeld zijn meestal bij de ouder blijven die de kinderen dagelijks verzorgt. 

Leg jullie afspraken schriftelijk vast!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.