Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Kleineondernemersregeling

Doe er je fiscaal voordeel mee

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd.  Je kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als je niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling.

Stel je eigen VOF-contract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

De KOR is een btw-vrijstelling. Als je bedrijf in Nederland is gevestigd en je omzet niet boven € 20.000 komt, kun je kiezen om van de KOR gebruik te maken en geen btw meer te berekenen aan je klanten. Ook doe je dan geen btw-aangifte meer en kun je geen btw meer terugvragen over je kosten en investeringen.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR:

  • leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging)
  • btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland

Omzet die niet meetelt voor de KOR:

  • privégebruik van goederen en diensten
  • investeringsgoederen die in je onderneming zijn gebruikt
  • prestaties die belast zijn in een ander land
  • een intracommunautaire verwerving
  • btw-vrijgestelde omzet

De btw-vermindering is een financieel voordeel en moet je zien als winst. Vergeet daarom niet het bedrag aan btw-vermindering op te tellen bij je resultaat als je aangifte inkomstenbelasting doet.

Stel je eigen VOF-contract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.