Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Kleineondernemersregeling

Doe er je fiscaal voordeel mee

Als kleine onderneming kom je in aanmerking voor belastingvermindering. Lees wat je moet doen om tot € 1.345 te besparen.

Stel je eigen VOF-contract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Je kunt aanspraak maken op de kleineondernemersregeling, als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  • je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vennootschap onder firma (VOF)
  • je betaalt na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 btw in een jaar. Voorbelasting is btw die bij jou in rekening is gebracht bij kosten die je hebt gemaakt voor je bedrijf.
  • je onderneming is in Nederland gevestigd
  • je voldoet aan je administratie verplichtingen voor de btw. Dit betekent dat uit je administratie blijkt hoeveel btw je betaalt, je btw-aangifte doet en de btw op tijd betaalt.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals de bv, vereniging en stichting. Ook geldt de kleineondernemersregeling niet wanneer je gebruik kunt maken van de landbouwregeling (speciale belastingregels voor onder meer landbouwers) en wanneer je als verhuurder btw over de huurprijs aan je huurder(s) in rekening brengt.

Om de kleineondernemersregeling toe te passen, moet je aan het einde van het jaar berekenen of je in aanmerking komt voor btw-vermindering en wat de hoogte hiervan is. Stel vast of je over het afgelopen jaar minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd bent. Doe dit door de voorbelasting van het bedrag dat jij in dat jaar aan je klanten in rekening hebt gebracht af te trekken. Toets de uitkomst van deze berekening vervolgens aan de volgende regels en bepaal hoe hoog de btw-vermindering is:

  • betaal je € 1.883 of meer aan btw dan krijg je geen btw-vermindering
  • ben je meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd, breng dan dat bedrag in mindering op € 1.883 en vermenigvuldig de uitkomst met 2,5
  • betaal je niet meer dan € 1.345 aan btw, dan is de btw-vermindering gelijk aan het verschuldigde bedrag. Je hoeft geen btw te betalen, maar moet wel aangifte doen.
  • ben je in een jaar € 0 of minder aan btw verschuldigd, dan krijg je geen btw-vermindering

Start of stop je halverwege het jaar met je bedrijf of neem je op dat moment een bedrijf over, dan mag je de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof je je bedrijf het hele jaar hebt gehad. De btw-vermindering kun je zelf verrekenen in de btw-aangifte. Je hebt daarvoor geen toestemming van de Belastingdienst nodig.

Als je zoals veel ondernemers per maand of per kwartaal btw-aangifte doet, dan kun je op dat moment een schatting maken van het bedrag dat je over het jaar aan btw betaalt. Vervolgens kun je alvast een voorlopige btw-vermindering in je aangifte toepassen. Als je schatting later niet klopt, dan corrigeer je dat aan het einde van het jaar. Je mag maximaal de volgende kortingen toepassen:

Btw in een jaar

Maximale vermindering in een maandaangifte

Maximale vermindering in een kwartaalaangifte

Meer dan € 1.747

€ 0

€ 0

€ 1.747 of minder, maar meer dan € 1.611

€ 23

€ 68

€ 1.611 of minder, maar meer dan € 1.475

€ 53

€ 159

€ 1.475 of minder, maar meer dan € 1.345

€ 83

€ 250

€ 1.345 of minder

Volledige btw-bedrag

Volledige btw-bedrag

Binnen de kleineondernemersregeling kan de btw-korting die je krijgt nooit hoger zijn dan de btw die je betaalt. Dat betekent dat je geen btw terugkrijgt als de btw die je aan voorbelasting hebt betaald hoger is dan de btw die je moet betalen.

Als je meerdere bedrijven binnen je eenmanszaak hebt, moet je de btw van al je bedrijven bij elkaar optellen om te berekenen hoeveel btw-vermindering je krijgt. Heb je een eenmanszaak en ben je daarnaast onderdeel van een VOF, dan hoef je de bedragen niet bij elkaar op te tellen. Dat komt doordat de kleineondernemersregeling per ondernemer van toepassing is en niet per bedrijf.

De btw-vermindering is een financieel voordeel en moet je zien als winst. Vergeet daarom niet het bedrag aan btw-vermindering op te tellen bij je resultaat als je aangifte inkomstenbelasting doet.

Als je in een jaar € 1.345 of minder btw betaalt en je verwacht dat dit ieder jaar zo is, kun je de Belastingdienst vragen om vrijstelling van administratieve verplichtingen zoals het bewaren van verkoopfacturen en het bijhouden van een btw administratie. Je mag dan in je facturen ook geen btw berekenen.

Stel je eigen VOF-contract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen