Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Huurverhoging 2022

Let op de nieuwe regels

Ook in 2022 geldt dat de verhoging van de huurprijs van een woning of kamer niet meer mag zijn dan het vastgestelde maximum. Dit geldt ook bij huur in de vrije sector.    

Verhoog nu de huurprijs!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

In 2021 golden er in verband met de financiële gevolgen van Covid al andere regels voor de jaarlijkse verhoging. Zo was de maximale huurverhoging in de sociale sector komen te vervallen. Ook een inkomensafhankelijke huurverhoging was niet toegestaan. Ook voor dit jaar geldt dat de regels weer afwijken. Deze regels hebben overigens alleen betrekking op de kale huur, dat wil zeggen de huurprijs zonder servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit.

Voor een vrijesectorwoning geldt in 2022 een maximum huurverhoging van 3,3%. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de jaarlijkse huurverhoging is afgesproken in het schriftelijke huurcontract
 • de huurprijs is € 763,47 of meer

Ook al staat in het contract een hoger percentage, dan nog mag je niet met meer dan 3,3% verhogen vanaf 1 juli.

Naast de maximale huurverhoging gelden er meer afwijkende regels voor verhuurders de komende 3 jaar. Je mag tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2024:

 • niet meer huurverhoging vragen dan het maximum 
 • geen nieuw huurcontract aanbieden met een hogere (kale) huur
 • niet de huurovereenkomst opzeggen als je huurder niet akkoord gaat met een hogere huurprijs

Gaat het om sociale verhuur, dan gelden er weer andere regels. Zo kun je de huur verhogen met maximaal 100 euro bij een huurder met een relatief hoog inkomen. Door de huurverhoging mag de huurprijs echter nooit meer worden dan de maximumhuur die volgens het puntenstelsel gevraagd mag worden voor de huurwoning. Concreet geldt dat je vanaf 1 juli de huurprijs mag verhogen met:

 • maximaal € 25 als de kale huur lager is dan € 300 per maand 
 • maximaal 2,3% als de kale huur € 300 is per maand of meer en het bruto jaarinkomen van de huurder lager is dan € 47.948 (alleenwonend) dan wel € 55.486 (niet-alleenwonend)
 • maximaal € 50 per maand voor alleenwonenden met een bruto jaarinkomen tussen € 47.948 en € 56.527 
 • maximaal € 50 per maand voor meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen tussen € 55.486 en € 75.369
 • maximaal € 100 per maand voor alleenwonenden met een bruto jaarinkomen meer dan € 56.527 
 • maximaal € 100 per maand voor meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen meer dan € 75.369
 • maximaal 2,3% voor kamerhuurders

Er is sprake van renovatie (woningverbetering) indien een pand geheel of gedeeltelijk vernieuwd wordt. Renovatie kan met zich meebrengen dat je de huur wilt verhogen. Dit staat dan los van de jaarlijkse huurverhoging. Niet elk onderhoud levert echter renovatie op. Onder onderhoud valt de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning. Ook groot onderhoud is geen reden voor een extra huurverhoging. Zo mag je de huur verhogen na renovatie op voorwaarde dat:

 • je huurder vooraf toestemming heeft gegeven voor de renovatie
 • de renovatie voor meer comfort zorgt, zoals dubbel glas of centrale verwarming
 • de huurverhoging in verhouding staat tot de gemaakte kosten
Verhoog nu de huurprijs!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.