Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Echtscheidingsprocedures

Voer de juiste procedure bij een scheiding

Hoe ga je officieel uit elkaar als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt? Meestal moet je hiervoor naar de rechter. Wat doe je als je tot die tijd geen goede afspraken met je ex-partner kunt maken over de kinderen, alimentatie of de woning? Of als je ex de afspraken niet nakomt? Hier leggen we uit welke echtscheidingsprocedures je in welke situatie moet voeren.

Stel je eigen Ouderschapsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Een echtscheiding vraag je aan met een verzoekschrift aan de rechter. Hiervoor heb je een advocaat nodig. De ontbinding van je geregistreerd partnerschap kun je via een advocaat of notaris regelen als je samen geen minderjarige kinderen hebt. Anders moet dat ook met een verzoekschrift. Je hebt 2 soorten verzoekschriften:

 • een gemeenschappelijk verzoekschrift: dit doe je als je er samen helemaal uitkomt, met behulp van 1 gemeenschappelijke advocaat (mediator)

 • een eenzijdig verzoekschrift: dit doe je als je er niet samen uitkomt of als je partner niet wilt meewerken aan de echtscheiding. Je dient dan met behulp van je eigen advocaat een eenzijdig verzoekschrift in en je ex-partner moet dan een eigen advocaat inschakelen als hij het niet eens is met de inhoud van je verzoekschrift

Hier moet je op letten als je een gemeenschappelijk verzoek tot scheiding doet:

 • zorg dat je zelf goed advies hebt ingewonnen van een specialist (bijvoorbeeld financieel adviseur, echtscheidingsadvocaat of echtscheidingsmediator) voordat je samen tekent, zeker als er grote inkomens- of vermogensverschillen zijn

 • laat je niet onder druk zetten door je ex-partner of je omgeving, zeker niet als het gaat om alimentatie, het verdelen van de spullen of de zorg voor de kinderen

Als je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding doet, moet je hierop letten:

 • als je samen minderjarige kinderen hebt, stellen steeds meer rechtbanken de eis dat jullie wel een ouderschapsplan moeten hebben of althans serieus geprobeerd hebben samen tot een ouderschapsplan te komen, anders wordt je verzoekschrift niet in behandeling genomen

 • als je een spoedprocedure bent begonnen, bijvoorbeeld omdat je in de woning wilt blijven, moet je advocaat binnen 4 weken een eenzijdig verzoekschrift tot scheiding indienen

 • deze echtscheidingsprocedure betekent ook dat er een zitting in de rechtbank zal zijn, waar jij en je ex-partner tegenover elkaar komen te staan, bedenk goed of je dat wilt en aankunt

 • gaat 1 van jullie na de uitspraak in hoger beroep, dan duurt het langer voordat je officieel gescheiden bent: zorg dan voor goede tijdelijke afspraken, eventueel met behulp van een spoedprocedure

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in het echtscheidingsverzoek, kun je in hoger beroep gaan en eventueel daarna in cassatie. Raadpleeg in zulke gevallen voorafgaand altijd een advocaat. Hij kan inschatten of het haalbaar is om in hoger beroep of in cassatie in het gelijk te worden gesteld.

Alimentatie kun je vragen in het verzoekschrift tot echtscheiding of, zolang je nog niet officieel gescheiden bent, door middel van een voorlopige voorziening. Dit is een spoedprocedure bij de rechtbank. Binnen 3 weken nadat het verzoek hiertoe is ingediend, verschijnt de zaak voor de rechter, soms zelfs sneller. Je hebt hiervoor een advocaat nodig. Hij helpt je een berekening te maken van wat je nodig hebt voor jezelf en voor jullie kinderen tot 21 jaar en wat je ex-partner aan je moet betalen.

In de verzoekschriftprocedure kun je vragen of de gemeenschappelijke huurwoning aan jou kan worden toegewezen of dat je de gemeenschappelijke koopwoning voor een bepaalde prijs kunt overnemen. Als je, voordat de echtscheiding rond is, er belang bij hebt om (tijdelijk) in de woning te blijven, kun je ook een voorlopige voorziening vragen. Of je verzoek wordt toegekend, hangt af van een aantal zaken zoals:

 • zorg jij voor de kinderen?

 • heb je de woning nodig voor je werk?

 • kan je ex-partner makkelijk andere woonruimte vinden en betalen?

 • kan jij moeilijk ergens anders gaan wonen?

Een omgangsregeling komt ook aan de orde in het verzoekschrift. Maar als je geen goede tijdelijke afspraken kunt maken totdat jullie zijn gescheiden, kun je ook hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen. De kinderen worden meestal toegewezen aan de partner die het meeste voor ze zorgt en het beste in staat is om voor ze te zorgen. De andere ouder heeft dan recht op een omgangsregeling. Houd er rekening mee dat een rechter niet snel een verzoek tot co-ouderschap toewijzen.

Een onderdeel van de echtscheiding is de boedelscheiding, ofwel de verdeling van de gemeenschappelijke spullen, woning en het geld. Geef in je verzoekschrift aan hoe de gemeenschappelijke spullen volgens jou moeten worden verdeeld. Je eigen spullen zijn sowieso van jou. Wat doe je als je ex-partner je spullen niet afgeeft? Je kunt dan afgifte eisen in een kort geding procedure. Je moet wel kunnen bewijzen dat die spullen van jou zijn. Je kleding, sieraden en papieren worden geacht van jou te zijn, dus daarvan hoef je het eigendom niet te bewijzen. Als je voor de verdeling gezamenlijke spullen nodig hebt, zoals een auto om naar je werk te gaan of de kinderen te halen en brengen, kun je het gebruik hiervan vragen in een voorlopige voorziening.

Als je een voorlopige voorziening vraagt, moet je er rekening mee houden dat:

 • je deze procedure alleen kunt gebruiken voor bepaalde vragen, zoals wie (tijdelijk) in de echtelijke woning mag blijven of wie de kinderen krijgt toevertrouwd

 • je binnen 4 weken na indiening van een verzoek tot voorlopige voorziening een echtscheidingsprocedure in gang moet laten zetten door je advocaat, anders vervalt de voorlopige voorziening

 • Je tegen een voorlopige voorziening niet in hoger beroep kunt

Als je na het uitspreken van de echtscheiding minder alimentatie wilt betalen of meer wilt ontvangen, kun je een advocaat vragen om een verzoek tot wijziging alimentatie in te dienen bij de rechtbank. Let op dat zo’n verzoek alleen maar zin heeft als de omstandigheden zijn gewijzigd. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • je bent meer of minder gaan verdienen

 • je ex-partner is meer of minder gaan verdienen

 • je ex-partner is gaan samenwonen

Als je ex-partner de overeengekomen alimentatie niet betaalt, hangt wat je kunt doen af van de manier waarop de afspraken over de alimentatie tot stand zijn gekomen:

 • als de afspraken onderdeel zijn van de uitspraak of bij een notaris zijn vastgelegd, kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen

 • als de afspraken geen onderdeel zijn van de uitspraak en ook niet bij een notaris zijn vastgelegd, zul je eerst een procedure (vordering tot nakoming) moeten voeren bij de rechter. Laat je hiervoor bijstaan door een advocaat.

Je kunt het LBIO inschakelen voor achterstallige alimentatie van de afgelopen 6 maanden. Zij kunnen dan beslag leggen op zijn salaris of eigendommen en verhalen hun kosten op je ex-partner. Het kost jou dus niets. Let op de voorwaarden voor het inschakelen van het LBIO.

Je schakelt een deurwaarder in voor de achterstallige alimentatie die ouder is dan 6 maanden. Hij doet in principe hetzelfde als het LBIO, maar de kans bestaat dat jij zijn kosten wel moet  voorschieten en als er niets bij je partner te halen valt, blijf jij met de kosten zitten. Probeer dus te voorkomen dat je naar de deurwaarder moet en probeer het via het LBIO te regelen.

Als je ex nog andere financiële verplichtingen heeft dan alimentatie (bijvoorbeeld dat hij nog een schuld moet aflossen of de helft van de overwaarde moet betalen), kun je deze innen via de deurwaarder als de afspraken vaststaan bij de rechter of een notaris. Anders zul je hiervoor ook eerst nog een procedure moeten voeren tot nakoming bij de rechter.

Als je ex-partner je kinderen niet terugbrengt of niet afgeeft, kun je aangifte doen bij de politie wegens onttrekking aan het ouderlijk gezag. Als de afspraken ook in de uitspraak van de rechter staan of in een ouderschapsplan, kun je in een kort geding procedure afgifte van je kinderen eisen.   

 

Als je gezamenlijk gezag hebt en je ex-partner geen toestemming geeft voor zaken waarvoor hij wettelijk toestemming moet geven, zoals een medische behandeling, paspoort of vakantie in het buitenland, kun je ook vervangende toestemming van de rechter in kort geding vragen.

Als je ex-partner je stalkt of bedreigt, kun je aangifte doen tegen hem bij de politie en je kunt bij de rechter een straat- of contactverbod vragen in een kort geding procedure.

Als blijkt dat je ex-partner slecht voor je kinderen zorgt, kun je de rechter een wijziging van een bestaande omgangsregeling vragen, zodat de kinderen minder vaak naar je ex-partner hoeven. Als de zaak spoed heeft, kun je dat ook in een kort geding procedure vragen. Als er sprake is van mishandeling of ernstige verwaarlozing, kun je ook aangifte doen bij de politie. In uitzonderlijke gevallen kun je de rechter vragen om het eenhoofdig gezag te krijgen. Als de rechter je verzoek toewijst, wordt je ex-partner uit het ouderlijk gezag geplaatst.

Let op de volgende zaken als je aangifte bij de politie gaat doen tegen je ex-partner:

 • houd er rekening mee dat de politie terughoudend is bij het optreden tussen ex-partners, omdat ze zich daarbij vaak gebruikt voelt als oneigenlijk hulpmiddel in een ruzie tussen 2 personen

 • zorg voor zoveel mogelijk details en bewijzen met betrekking tot de strafbare feiten

 • laat je zo mogelijk vergezellen door een advocaat

Let op de volgende zaken als je een procedure tegen je ex-partner gaat starten:

 • laat je goed adviseren omtrent de kansen van de procedure

 • probeer, als het enigszins kan, de zaak in onderling overleg te regelen

 • kijk of je in aanmerking kunt komen voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging), dat scheelt je veel in de kosten

Stel je eigen Ouderschapsplan op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.