Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Diplomatenclausule

Verhuur tijdelijk zonder zorgen

Met een zogenoemde diplomatenclausule in een tijdelijk huurcontract, ook wel tussenhuur genoemd, zorg je er als verhuurder voor dat je huurder na afloop van de huurovereenkomst ook daadwerkelijk moet vertrekken. Er gelden bepaalde voorwaarden en verlenging is mogelijk. Zet de afspraken op papier zodat je huurder geen huurbescherming krijgt.

Maak nu je contract diplomatenclausule!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

De term diplomatenclausule kan nog wel eens voor verwarring zorgen. Niet altijd is duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Dat komt omdat er verschillende situaties zijn waarin van een diplomatenclausule wordt gesproken. De regeling waar het hier om gaat, staat in artikel 7:274 lid 2 BW en wordt ook wel tussenhuur genoemd.

De term diplomatenclausule heeft te maken met het idee dat er werknemers zijn die voor hun werk vaak tijdelijk in het buitenland moeten verblijven, zoals diplomaten. Om het hen makkelijk te maken biedt de wet de mogelijkheid om de woning tijdelijk te verhuren waarbij na afloop de huurder geen huurbescherming heeft en dus moet vertrekken. Natuurlijk heeft het contract niet alleen betrekking op diplomaten, maar op iedereen die tijdelijk zijn eigen woning tijdelijk niet kan bewonen vanwege bijvoorbeeld werk, vakantie of studie. Mocht het zo zijn dat een huurder vertrekt terwijl jij langer in het buitenland moet verblijven, dan kun je opnieuw je woning met een diplomatenclausule verhuren. 

Om een huurcontract met diplomatenclausule te kunnen sluiten, gelden de volgende voorwaarden:

  • het huurcontract is voor bepaalde tijd
  • je huurder mag het contract tussentijds opzeggen
  • je bent zelf tijdelijk afwezig vanwege bijvoorbeeld studie, vakantie of werk
  • je wil de woning na afloop van de huurperiode zelf weer betrekken

Je huurder mag bij een contract voor tussenhuur het contract tussentijds opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Als verhuurder mag je het contract ook opzeggen, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand voor elk jaar dat de huurperiode heeft gebuurd. De maximale opzegtermijn  voor de verhuurder is 6 maanden. 

Heeft je huurder tussentijds opgezegd en keer je nog niet terug naar je woning, dan mag je de woning nogmaals tijdelijk verhuren met een diplomatenclausule.

Verlenging van een huurcontract met diplomatenclausule is mogelijk zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Zorg ervoor dat je een duidelijke einddatum afspreekt met je huurder in een nieuw huurcontract, opnieuw met een diplomatenclausule.

Ook al heb je van tevoren duidelijk afgesproken dat je huurder aan het einde van de huurperiode moet vertrekken, moet je de huurovereenkomst wel opzeggen. Je opzegtermijn daarbij kan oplopen tot 6 maanden. Indien je huurder na je opzegging weigert het gehuurde te verlaten, moet je naar rechter. Verzoek in die situatie de rechter in ieder geval om:

  • de huurovereenkomst te ontbinden
  • je huurder te verplichten het pand te ontruimen
  • je huurder te veroordelen in alle kosten van het proces, inclusief die van jou

Je kunt niet altijd een diplomatenclausule in een tijdelijk contract opnemen. Zo is het niet mogelijk als je als koper van een nieuwe woning je oude woning tijdelijk wil verhuren. Je kunt in dat geval gebruikmaken van een ander tijdelijk contract.

Voldoe je niet aan een voorwaarde om een contract met diplomatenclausule te sluiten, dan zijn er alternatieven voor tijdelijke verhuur van een woonruimte:

Zorg dat je het juiste contract kiest voor jouw situatie. Hieronder zie je de verschillen. 
Verschillen tijdelijke huurcontracten

Maak nu je contract diplomatenclausule!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.