Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

9 juridische documenten die je als ZZP’er nodig hebt

Start zorgeloos als ZZP'er

Wanneer je een bedrijf start dan komt er veel bij kijken, zoals het bedenken van een bedrijfsnaam en het schrijven van een ondernemingsplan. Maar het is ook belangrijk dat je de juridische zaken goed regelt. Denk hierbij aan het opstellen van contracten en algemene voorwaarden. Ga je starten als ZZP’er? Dan heb je de volgende juridische documenten nodig:

Stel je overeenkomst van opdracht op
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) moet je als ZZP’er voor elke opdracht een overeenkomst aangaan met je opdrachtgever. Hiervoor kun je zelf een overeenkomst van opdracht opstellen. Door onze overeenkomst van opdracht te gebruiken kun je je opdrachtgever de zekerheid geven dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie (voorkomen van schijnzelfstandigheid). 

Als starter krijg je te maken met andere partijen. Met goede algemene voorwaarden kun je je bedrijfsbelangen beter beschermen. Door algemene voorwaarden bij de levering van je producten en diensten te hanteren, weten je klanten en jij vanaf het begin waar jullie aan toe zijn. Is je klant een consument, dan gelden er aanvullende wettelijke regels, waar je in je algemene voorwaarden rekening mee moet houden, zoals de bedenktijd voor consumenten. Voorbeelden van regels die je vastlegt in je algemene voorwaarden zijn bepalingen over de garantie, aansprakelijkheid, wijze van betalen en bedenktermijn.

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar je loopt een risico als je ze niet opstelt en ze kunnen van pas komen bij een juridisch conflict. Met algemene voorwaarden kun je namelijk bepaalde aansprakelijkheden uitsluiten of beperken (bijvoorbeeld je aansprakelijkheid beperken tot het factuurbedrag). Zorg ervoor dat je de juiste set algemene voorwaarden kiest. Hieronder zie je verschillen. 

Verschillende algemene voorwaarden

Ga je je krachten bundelen en samenwerken? Zorg dat je alle afspraken over de samenwerking vastlegt in een samenwerkingsovereenkomst. Je hebt een samenwerkingsovereenkomst nodig als je met een ander gaat samenwerken om een bepaald doel te bereiken. In een samenwerkingsovereenkomst leg je onder andere de afspraken over de verdeling van winst, aansprakelijkheden, opzegtermijnen en hoe om te gaan met meerwerk vast.  

Je hebt een privacyverklaring nodig als je persoonlijke gegevens verzamelt die je tot een persoon kunt herleiden. Als je klanten hebt, krijg je dus ook te maken met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zeggen iets over een bepaald individu zoals zijn naam, adres, leeftijd, geslacht, inkomen, gezinssamenstelling en geloof. Je bent op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht iedereen duidelijk te laten weten welke privacygevoelige gegevens je van hen verzamelt en voor welk doel. Ook moet je alle betrokkenen op hun rechten wijzen. Je moet hen hierover schriftelijk informeren. Doe je dat niet, dan riskeer je een hoge boete. 

Verwerk je voor andere bedrijven of ZZP’ers persoonsgegevens? Dan ben je op basis van de AVG verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Dit geldt ook als je als ZZP’er persoonsgegevens overhandigt aan een ander bedrijf om te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden of administratie.

Als je een website hebt, dan is het verstandig om de gebruikers van je website te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie. Beperk je aansprakelijkheid en bescherm de inhoud en werking van je website met een disclaimer. Met een disclaimer informeer je de bezoekers van je website over je intellectuele eigendomsrechten en de actualiteit van informatie.

Wanneer je een idee hebt, dan wil je dit niet zomaar openbaar maken of delen met anderen. Toch moet je soms je idee prijsgeven aan een ander in verband met bijvoorbeeld een samenwerking. Je kunt je idee beschermen door een geheimhoudingsverklaring (NDA) op te stellen. Met een NDA zorg je ervoor dat gevoelige informatie die je met anderen uitwisselt tijdens onderhandelingen of gesprekken over een mogelijke samenwerking niet in de verkeerde handen terechtkomt.

Met een factuur breng je de kosten voor een product of dienst bij je klant in rekening. Facturen zijn in principe niet verplicht als je aan consumenten verkoopt. Als je facturen lager zijn dan € 100 dan zijn de vereisten minder streng. Maar stuur je hogere facturen aan andere ondernemers en bedrijven? Zorg dan dat je factuur aan alle vereisten voldoen. Gebruik onze factuur om er zeker van te zijn dat je factuur aan de wettelijke eisen voldoet.

Groeit je bedrijf en wil je graag personeel aan gaan nemen? Dan heb je een arbeidsovereenkomst nodig. In een arbeidsovereenkomst leg je afspraken vast met je werknemer over de werkzaamheden, het salaris en de duur van de overeenkomst. Omdat aan een arbeidsovereenkomst zowel je werknemer als jij rechten en plichten kan ontlenen, is het van groot belang om het juiste contract te kiezen. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillende arbeidsovereenkomsten

Stel je overeenkomst van opdracht op
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.