Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

5 manieren om op personeelskosten te besparen

Verhoog je winst door kosten te verlagen

Als werkgever ben je vaak niet volledig op de hoogte van de vele manieren om kosten voor je personeel te verlagen en zo een hogere winst te realiseren. Denk hierbij niet alleen aan loonkosten, maar ook verzuimkosten en andere personeelskosten. We geven je 5 manieren waarmee je jaarlijks duizenden euro's kunt besparen op je personeel. 

Stel nu je arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Elke werkgever heeft verzuimkosten. Je maakt hierdoor kosten maar daar staat geen productiviteit tegenover. Afgezien van het voorkomen van verzuim, is er meer dat je kunt doen om je verzuimkosten te drukken. Je mag namelijk wachtdagen hanteren: dagen waarop je werknemer ziek is maar je geen loon hoeft door te betalen. 

Tijdens ziekte van een werknemer heb je een loondoorbetalingsplicht, ongeacht de aard van het contract. Maar je kunt in het arbeidscontract opnemen dat de eerste of eerste 2 dagen als wachtdagen gelden. Dit heeft 2 voordelen. De drempel voor je personeel om zich ziek te melden als er niet echt van ziekte sprake is, wordt hoger wat tot minder ziekteverzuim leidt. En als een werknemer zich dan toch ziek meldt, hoef je hem de eerste of eerste 2 ziektedagen niet door te betalen. Is een cao van toepassing, controleer dan wel eerst wat daarin over wachtdagen wordt vermeld. 

Zijn eventuele wachtdagen voorbij, dan moet je natuurlijk het loon van je zieke werknemer doorbetalen.  Dat hoeft echter geen 100% loondoorbetaling te zijn. Wettelijk gezien ben je verplicht maar 70% van het loon door te betalen. Als het aantal ziektedagen oploopt, dan kan je dat aardig wat ziektekosten besparen. Wel moet je er in het eerste ziektejaar voor zorgen dat door het betalen van die 70% de hoogte van het loon niet onder het wettelijk minimumloon komt. Het minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725. Is dat wel het geval, dan zou je dus een hoger percentage moeten aanhouden, zoals 75% of 80%. Deze regeling geldt overigens niet voor ziekte vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling.

Tijdens het tweede jaar van ziekte mag het loon wel onder het minimumloon komen als je 70% zou doorbetalen. Maak dus ook een onderscheid tussen de percentages tijdens het eerste en tweede jaar van ziekte. Je neemt deze regeling op in de individuele arbeidscontracten. Let er wel op dat je hiermee niet afwijkt van een eventuele toepasselijke cao. 

Niet alleen loonkosten wegen zwaar op je onderneming, ook andere personeelskosten kunnen een flinke uitgavenpost opleveren. Een slimme manier om minder kwijt te zijn aan dergelijke personeelskosten, is gebruikmaken van subsidies voor personeel. Dat scheelt je al snel een paar duizend euro op jaarbasis. 

Er zijn verschillende subsidies waar je als werkgever een beroep op kunt doen:

  • een vergoeding voor de kosten bij het aanpassen van de werkplek voor een zieke of gehandicapte werknemer
  • een subsidie voor een jobcoach voor een langdurig zieke of gehandicapte werknemer
  • een subsidie voor het faciliteren van bijscholing of omscholing van je personeel

Er zijn veel regelingen waar je als werkgever een beroep op kunt doen als je iemand met een uitkering in dienst neemt. Hier gaat een proefplaatsing aan vooraf, waarbij de werknemer zijn uitkering behoudt en je geen loon hoeft te betalen. Dat is natuurlijk erg voordelig. De proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met bijvoorbeeld een WAO-, WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering. 

Tijdens het dienstverband na de proefplaatsing kun je op verschillende regelingen een beroep doen om je loonkosten te verlagen. Zo kun je een loonkostensubsidie aanvragen voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van je werknemer en het minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het minimumloon.

Ook kun je een beroep doen op loondispensatie voor een werknemer met een Wajong-uitkering. Je betaalt dan tijdelijk minder loon omdat hij minder aankan dan andere werknemers. Daarnaast gelden nog de volgende tegemoetkomingen tijdens een dienstverband na een proefplaatsing:

  • het lage-inkomensvoordeel (LIV)

  • de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

  • het loonkostenvoordeel (LKV)

Heb je werknemers in dienst die tijd besteden aan Research & Development, dan kun je een beroep doen op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kun je eveneens je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Er gelden maar 2 voorwaarden: je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en je bedrijf besteedt jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk. Dat komt neer op net iets meer dan 1 FTE per week. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kun je je loonkosten verlagen door hiervoor elk jaar een vastgesteld bedrag af te trekken van je belastbaar inkomen. 

Stel nu je arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.