Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief vrijstelling van werk opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief vrijstelling van werk

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je wilt dat je werknemer zijn werkzaamheden niet meer uitvoert maar wel met behoud van loon, dan stel hem vrij van werk. Moet je bedrijf bijvoorbeeld tijdelijk de deuren sluiten vanwege de gevolgen van het coronavirus en is thuiswerken niet mogelijk, dan stel je je personeel vrij van werk. 

Inhoudsopgave

 1. Wanneer gebruik je deze brief vrijstelling van werk?
 2. Wanneer kun je deze vrijstelling van werk niet gebruiken?
 3. Wat staat er in deze brief vrijstelling van werk?
 4. Hoe stel ik een vrijstelling van werk op met Rocket Lawyer?
 5. Veelgestelde vragen over vrijstelling van werk

Deze brief vrijstelling van werk stuur je aan je werknemer als er sprake is van de volgende omstandigheden: 

 • je wenst dat je werknemer geen werkzaamheden meer voor je uitvoert
 • je wilt het loon van je werknemer doorbetalen
 • je werknemer heeft geen verwijtbaar gedrag vertoont waarvoor je hem een maatregel wilt opleggen

Je gebruikt deze brief dus bijvoorbeeld wanneer je je werknemer vrij wilt stellen van werk omdat je bedrijf de deuren moet sluiten vanwege het coronavirus. 

Heeft je werknemer iets verwijtbaars gedaan waarvoor je hem als maatregel naar huis wilt sturen met behoud van loon, dan stel je hem niet vrij van werk maar schors je hem. Gebruik hiervoor de brief schorsing

Heb je je werknemer vrijgesteld van werk in het kader van een vaststellingsovereenkomst, dan hoef je deze brief niet te gebruiken. Normaal gesproken staat namelijk in de vaststellingsovereenkomst zelf of de werknemer wel of niet in de aanloop van het einde van dienstverband vrijgesteld is van werk.

In onze vrijstelling van werk staat de volgende informatie: 

 • de mededeling dat de werknemer vrijgesteld is van werk
 • de reden van de vrijstelling
 • de aanvangsdatum van de vrijstelling
 • het recht op behoud van loon
 • eventuele nadere voorwaarden waar je werknemer zich aan moet houden
 • de gegevens van je werknemer
 • de gegevens van de werkgever

Het is eenvoudig om online een brief vrijstelling van werk te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je brief voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten in beslag nemen.

De brievengenerator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte vrijstellingsbrief. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je brief is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je juridische brieven, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je brief kopiëren of bewerken. Je kunt ze ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over vrijstelling van werk. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

De termen vrijstelling van werk, schorsing en op non-actiefstelling worden vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn er wel verschillen tussen deze 3 maatregelen. Een schorsing is een disciplinaire maatregel die een werkgever oplegt als de werknemer iets te verwijten valt. Bij een op non-actiefstelling is geen sprake van een sanctie maar een ordemaatregel, zoals in het geval van een reorganisatie.

Vrijstelling van werk is eveneens een ordemaatregel, maar die leg je in tegenstelling tot non-actiefstelling op in overleg met je werknemer. De overeenkomst tussen de maatregelen is dat je het loon doorbetaald. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag je stopen met loondoorbetaling. 

Ja, als je je werknemer vrijstelt van werkzaamheden dan betaal je je werknemer altijd zijn loon door. Vrijstelling van werk is namelijk geen disciplinaire maatregel zodat je werknemer altijd recht op loon behoudt ook al voert hij geen werkzaamheden meer uit. Dit is alleen anders als in een toepasselijke cao of het arbeidscontract van de werknemer staat dat er bij vrijstelling van werk geen recht is op loondoorbetaling. 

Op grond van de wet zijn er geen formele vereisten om je werknemer vrij te stellen van werk. In veel cao's is echter wel een bepaling opgenomen over vrijstelling van werk, schorsing of non-actiefstelling. Controleer dus vooraf of en welke formele vereisten er aanwezig dienen te zijn voor het treffen van een van de maatregelen.

In de wet vind je niets terug over vrijstelling van werk. Dit betekent dat er geen wettelijke voorschriften zijn. Daarmee is niet gezegd dat je niet aan regels gebonden bent. Je moet je bijvoorbeeld altijd als goed werkgever gedragen. Om problemen te voorkomen, doe je er daarom altijd goed aan om het loon tijdens de vrijstelling door te betalen en je werknemer schriftelijk op de gang van zaken op de hoogte te houden. 

Je kunt je werknemer schorsen of op non-actiefstelllen als je niet wil dat je werknemer op werk komt en je daar een gegronde reden voor hebt. Vaak komt het erop neer dat de aanwezigheid van de betreffende medewerker een negatief effect op je bedrijfsvoering zou hebben. Het zou bijvoorbeeld zorgen voor onrust bij je overige personeel of klanten.

Als de vrijstelling van werk leidt tot een arbeidsconflict, dan doe je goed aan rechtshulp te zoeken. Je kunt daarbij gebruiken van onze dienst Vraag een Advocaat

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen