Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  VOF-contract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen VOF-contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je samen met andere ondernemers een bedrijf wilt starten, kun je kiezen voor de bedrijfsvorm vennootschap onder firma (VOF). Bij een VOF brengen alle vennoten (minimaal 2) iets in, bijvoorbeeld geld, goederen, goodwill of arbeid. Voor het oprichten van een VOF hoef je geen rekening te houden met een minimumkapitaal. Voorkom meningsverschillen en leg de afspraken tussen de vennoten goed vast. Je kunt nu binnen enkele minuten je eigen op maat gemaakte VOF-contract opstellen. Ben je op zoek naar een VOF-contract voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze VOF-overeenkomst:

 • als je samen met anderen een vennootschap onder firma wilt oprichten

In dit  VOF-contract staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je vennoot of vennoten

 • de duur van de vennootschap

 • de inbreng van de vennoten

 • de verdeling van de winst

 • de naam van de vennootschap

 • het doel van de vennootschap

 • de bevoegdheden van de vennoten of vertegenwoordigingsbevoegdheid

 • de afspraken over ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • de afspraken over vakantiedagen

 • eventueel een concurrentiebeding

 • de afspraken over uittreding en toetreding van nieuwe vennoten

 • de afspraken over beëindiging van de vennootschap

 • eventueel de afspraken over de voortzetting van de VOF na beëindiging

 • welke rechter bevoegd is als er een geschil ontstaat over de VOF-overeenkomst (geschillenregeling)

Met een VOF-akte leg je de afspraken tussen jou en de andere vennoten vast als je samen een bedrijf start. In een VOF-contract spreek je onder andere af wie wat mag doen, wat de inbreng van iedere vennoot is, wat de duur van de vennootschap is en wat de verdeling van de winst is. Daarnaast kun je de afspraken over het omgaan met geschillen, afspraken over arbeidsongeschiktheid of ziekte en een concurrentiebeding vastleggen. Je hoeft hiervoor niet naar de notaris.

Je hebt een VOF-akte nodig als je samen met anderen een VOF wilt oprichten. Het is voor de oprichting niet verplicht om een VOF-contract op te stellen, maar wij raden dit wel aan. Iedere vennoot is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de VOF. Dit betekent dat je medevennoten de VOF en daarmee ook jou kunnen binden aan schulden. Als de VOF te weinig vermogen heeft, kunnen de schuldeisers de schuld vervolgens ook verhalen op je privévermogen. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken met je vennoten. Daarnaast is het duidelijk wat jullie van elkaar kunnen verwachten en voorkom je de kans op discussies achteraf.

Ja, bij het oprichten van een VOF ben je verplicht om deze in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven. Er gelden geen andere vereisten. Bij het inschrijven kun je ook de afspraken over bijvoorbeeld het ondertekenen van contracten vastleggen. Zo kun je bijvoorbeeld opgeven dat een individuele vennoot namens de VOF maar tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld zelfstandig handelen tot € 5.000, een contract mag ondertekenen. Als je deze voorwaarde inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze afspraak ook tegenover anderen. Iedereen weet dan precies voor welke bedragen de vennoten contracten mogen aangaan.

Bij een VOF moet je er rekening mee houden dat jij en je vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van je onderneming. Ook als de schulden door een andere vennoot zijn gemaakt. Er zal eerst worden gekeken naar het vermogen van de VOF, ook wel afscheidend vermogen genoemd. Als dit onvoldoende is om de schulden af te lossen, dan kunnen de schuldeisers voor de gehele schuld bij het privévermogen van 1 vennoot terecht inclusief bij de partners (in geval van gemeenschap van goederen). Met huwelijkse voorwaarden kun je de gevolgen voor je echtgenoot of geregistreerd partner beperken. Dit geldt niet als er sprake is van een privéschuld van een vennoot. Privéschuldeisers van de andere vennoten kunnen nooit het afscheidend vermogen van de VOF of jouw privévermogen aanspreken voor de privéschuld. Daarnaast ben je alleen mede-aansprakelijk voor schulden die door een bevoegde vennoot zijn gemaakt. Voor de schulden die door een onbevoegde vennoot zijn gemaakt, kunnen de schuldeisers de VOF en niet jou aanspreken. In dat geval is de onbevoegde vennoot persoonlijk aansprakelijk.

Als je later bij de VOF aansluit, ben je automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die voor je komst al bestonden. Vertrekt een vennoot, dan blijft deze hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid wordt dan wel beperkt tot de schulden die zijn ontstaan in de periode dat de vennoot deelnam in de VOF. In de overeenkomst VOF kun je afwijkende afspraken vastleggen over de verdeling en compensatie van de schulden.

De hoofdregel is dat iedere vennoot bevoegd is om de VOF te vertegenwoordigen. In een contract VOF kun je bijvoorbeeld afspreken dat jouw handtekening ook nodig is bij een transactie van een bepaald bedrag. Of je spreekt af dat jullie contracten tot een bepaald bedrag zelfstandig mogen ondertekenen. Deze bevoegdheidsverdeling kun je in het Handelsregister van de KvK inschrijven. Op de hoofdregel zijn 3 wettelijke uitzonderingen:

 • in het VOF-contract staat dat je geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebt

 • de verrichte handeling valt niet binnen het doel van de vennootschap

 • het gaat om een handeling waar je volgens het VOF-contract onbevoegd voor bent

Als een vennoot stopt of overlijdt dan eindigt de VOF, ook al zijn er meer dan 2 vennoten. Wil je toch dat de VOF blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot, dan je kun dit regelen in het contract VOF met een verblijvingsbeding of overnamebeding.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een overeenkomst VOF wilt beëindigen

 • een vennoot wil uittreden

 • je een VOF wilt omzetten naar een bv

Op dit VOF-contract en voorbeeld VOF-contract is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen VOF-contract

VOF-overeenkomst, VOF-akte, contract VOF, overeenkomst VOF, oprichtingsakte VOF.