Gratis Verhuurdersverklaring

Gratis Verhuurders
verklaring

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Verhuurdersverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als verhuurder wil je dat je huurder zich netjes gedraagt en de huur op tijd betaalt. Met een verhuurdersverklaring laat je aan de nieuwe verhuurder weten hoe de huurder zich heeft gedragen. Zo krijgt een nieuwe verhuurder een indruk van de persoon met wie hij in zee gaat. Stel gemakkelijk een verhuurdersverklaring op.

Gebruik deze verhuurdersverklaring:

  • op verzoek van je huurder

  • om de nieuwe verhuurder van je huurder in te lichten over zijn gedrag

In deze verhuurdersverklaring staat onder meer:

  • de gegevens van de huurder en eventuele andere inwonenden

  • of de huurder altijd netjes zijn huur heeft betaald

  • of de huurder overlast heeft veroorzaakt

  • of de huurder zich verder aan de huurovereenkomst heeft gehouden

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke verklaring die verhuurders steeds vaker vragen aan kandidaat huurders om huurachterstand, overlast en andere problemen voor te zijn. De kandidaat huurder vraagt zijn huidige verhuurder om deze verklaring en geeft die vervolgens aan de nieuwe verhuurder.

Huurders hebben vaak een verhuurdersverklaring nodig wanneer zij op zoek gaan naar een nieuwe huurwoning, omdat verhuurders dat als voorwaarde stellen.

Een verhuurdersverklaring is niet wettelijk verplicht. Het is wel zo dat veel professionele verhuurders tegenwoordig een verhuurdersverklaring als voorwaarde stellen aan de huurder om een huurcontract te krijgen.

Je kunt weigeren om een verhuurdersverklaring af te geven, maar dat is niet verstandig. Als je huurder zich goed heeft gedragen en altijd netjes de huur heeft betaald, is het niet redelijk om geen verhuurdersverklaring te geven. Het is zelfs mogelijk dat je de huurder schadevergoeding moet betalen als hij hierdoor geen nieuwe huurovereenkomst kan afsluiten. 

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen en je twijfelt over hoe je dit gedrag in de verhuurdersverklaring moet zetten

Op deze verhuurdersverklaring is Nederlands recht van toepassing.