Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verhuurdersverklaring opstellen

GRATIS  Verhuurders
verklaring opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verhuurdersverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als verhuurder kan je door een vertrekkende huurder gevraagd worden om een verhuurdersverklaring. In dit formulier geef je aan of je huurder overlast heeft veroorzaakt en of hij altijd netjes op tijd zijn huur heeft betaald. Hiermee kan je huurder bij zijn nieuwe verhuurder aantonen of hij zich als goed huurder heeft gedragen. Een verhuurdersverklaring opstellen doe je binnen enkele minuten. Ben je op zoek naar een verhuurdersverklaring voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze verhuurdersverklaring:

  • op verzoek van je huurder

  • om de nieuwe verhuurder van je huurder in te lichten over zijn gedrag

In deze verhuurdersverklaring particulier staat onder meer:

  • de gegevens van de huurder en eventuele andere inwonenden

  • of de huurder altijd netjes zijn huur heeft betaald

  • of de huurder overlast heeft veroorzaakt

  • of de huurder zich verder aan de huurovereenkomst heeft gehouden

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke verklaring die verhuurders steeds vaker vragen van kandidaat huurders om huurachterstand, overlast en andere problemen voor te zijn. De kandidaat huurder kan een verhuurderverklaring aanvragen bij zijn huidige verhuurder en geeft die vervolgens aan de nieuwe verhuurder. Op basis van de informatie in de verklaring beslist de verhuurder of hij een huurcontract met hem aangaat.

Je hebt als verhuurder een verhuurdersverklaring particuliere huur nodig als je huurder je daarom vraagt. Hij moet namelijk over een door jou ingevulde verhuurdersverklaring beschikken om in aanmerking te komen voor een nieuwe huurwoning.

Je kunt een standaard verhuurdersverklaring downloaden van internet. Bedenk wel dat het opstellen van zo’n verklaring maatwerk is, omdat geen enkele huurder hetzelfde is. Op onze site stel je binnen enkele minuten je eigen op maat gemaakte verhuurdersverklaring op, waarna je je verhuurdersverklaring pdf of verhuurdersverklaring in Word kunt downloaden of printen.

Nee, een verhuurdersverklaring is niet wettelijk verplicht. Sterker nog, er geen wettelijke basis voor. Het is echter wel zo dat veel verhuurders (particulieren en corporaties) tegenwoordig een verhuurdersverklaring goed gedrag als voorwaarde stellen aan de aspirant huurder om een huurcontract te krijgen. Kan hij geen verhuurdersverklaring overleggen of verschaft hij een negatieve verhuurdersverklaring, dan zal de verhuurder hem geen huurcontract aanbieden.

Je kunt weigeren om een verhuurdersverklaring af te geven, maar dat is niet verstandig. Als je huurder zich goed heeft gedragen en altijd netjes de huur heeft betaald, is het niet redelijk om geen verhuurdersverklaring te geven. Het is zelfs mogelijk dat je de huurder schadevergoeding moet betalen als hij hierdoor geen nieuwe huurovereenkomst kan afsluiten.

Ja, je kunt ook een negatieve verhuurdersverklaring opstellen. De verhuurdersverklaring geeft tenslotte aan hoe een huurder zich tijdens de huurperiode heeft gedragen. Heeft hij met regelmaat de huur te laat betaald, overlast veroorzaakt of schade toegebracht aan het gehuurde, dan heeft hij zich niet als goed huurder gedragen. Jij mag daardoor een negatieve verhuurdersverklaring opstellen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen en je twijfelt over hoe je dit gedrag in de verhuurdersverklaring moet zetten

Op deze verhuurdersverklaring en voorbeeld verhuurdersverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verhuurdersverklaring

verhuurdersverklaring formulier, verhuurdersverklaring particulier, verhuurdersverklaring goed gedrag.