Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Vast contract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Vast contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een vast contract kan je helpen om een betere werkgever te zijn. Dit bindende arbeidscontract bepaalt wat je personeel van je mag verwachten en wat je van hen verwacht. Met de juiste gegevens is een schriftelijk en ondertekend vast contract de beste manier om een wederzijds voordelige relatie tussen werkgever en werknemer op te bouwen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model vast contract, wat je moet opnemen in je arbeidscontract en hoe je je belangen en je eigendommen kunt beschermen in deze handige gids voor werkgevers en HR medewerkers.

Inhoudsopgave

 1. Wat is een vast contract?
 2. Heb ik een vast contract nodig?
 3. Wanneer kan ik dit vaste contract niet gebruiken?
 4. Welke informatie staat in een vast contract?
 5. Hoe stel ik een vast contract op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een vast contract maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een vast contract?
 8. Veelgestelde vragen over vast contracten
 9. Vragen over vast contracten van Rocket Lawyer
 10. Juridische woordenlijst

Een vast contract is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarbij de werknemer in dienst treedt van de werkgever. In deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd leg je alle overeengekomen afspraken schriftelijk vast. Een ondertekende arbeidsovereenkomst kan je helpen om veel problemen als werkgever te voorkomen. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat, kan er verwarring ontstaan over veelvoorkomende onderwerpen, zoals wanneer het loon betaald wordt, op welke vergoedingen je werknemer recht heeft en of hij nevenwerkzaamheden mag uitvoeren.

Met een contract voor onbepaalde tijd weet je werknemer precies wat je van hem tijdens zijn dienstverband verwacht. Het bepaalt tevens waar jij als werkgever verantwoordelijk voor bent en welke acties je onderneemt als je werknemer het arbeidscontract niet nakomt. Leg alle afspraken professioneel vast en vermijd onnodig risico. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte vaste contract opstellen. Ben je op zoek naar vast contract voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Een arbeidsovereenkomst wordt ook wel vast arbeidscontract, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, arbeidscontract onbepaalde tijd, of contract vast dienstverband genoemd.

Je bent als werkgever niet wettelijk verplicht om een arbeidscontract op te stellen, als je een nieuwe werknemer in vaste dienst neemt of een tijdelijk contract wilt omzetten naar een vast contract. Maar je neemt een groot risico als je het niet doet. Aangezien jullie allebei rechten en plichten kunnen ontlenen aan de arbeidsrelatie, is het voor allebei beter als jullie precies weten wat jullie van elkaar kunnen verwachten door de afspraken vast te leggen. 

Zelfs als je een vriend of familielid in dienst neemt, is het verstandig om meer te hebben dan alleen een mondelinge overeenkomst. Specifieke voorwaarden die in een mondelinge arbeidsovereenkomst worden besproken, kunnen gemakkelijk worden vergeten en daardoor kunnen relaties verstoord raken. Mondelinge afspraken zijn ook veel lastiger te bewijzen, waardoor je deze moeilijker voor een rechter kunt afdwingen.

Als de arbeidsovereenkomst op de juiste wijze wordt opgesteld en de bijbehorende formaliteiten in acht worden genomen, kan het contract werkgevers helpen doordat:

 • de overeengekomen afspraken tussen de werknemer en werkgever schriftelijk zijn vastgelegd
 • in het vaste contract de taken en verantwoordelijkheden van de werknemer en jouw loonbetalingsplicht en verantwoordelijkheden vastliggen
 • het vaste contract juridische ondersteuning biedt bij ontslag en andere arbeidsgeschillen

Een arbeidsovereenkomst opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze arbeidscontract generator je eigen op maat gemaakte arbeidsovereenkomst. Op zoek naar een arbeidsovereenkomst voorbeeld? Klik op 'Stel je document op' en bekijk het voorbeeld arbeidsovereenkomst.

Ons vast contract is in de meeste situaties te gebruiken. Daarnaast beiden we ook andere arbeidscontracten aan. Zo bieden we naast een contract voor onbepaalde tijd ook tijdelijke arbeidscontracten aan. Het kan dan in beide gevallen ook gaan om een oproepcontract. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillende arbeidsovereenkomsten
 

 

 

Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA), kies dan een DGA vast contract. Gaat het om een bestuurder of manager, dan kun je kiezen voor een managementsovereenkomst. Een managementovereenkomst is een speciale overeenkomst van opdracht waarbij de medewerker die de managementtaken uitvoert een vergoeding doorberekent aan jou als opdrachtgever. Ook vind je bij ons een detacheringscontract, arbeidscontract horeca, uitzendovereenkomst, stagecontract en vrijwilligerscontract

In ons vast contract staat onder meer:

 • de functie of werkzaamheden van de werknemer

 • de begindatum van contract voor onbepaalde tijd

 • de overeengekomen werkdagen en -tijden

 • de plaats waar de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert

 • het bruto loon

 • eventueel arbeidsvoorwaarden zoals pensioen of bonus

 • eventueel arbeidsvoorwaarden zoals een auto of mobiel van de zaak

 • het aantal wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

 • een geheimhoudingsbeding

 • een wijzigingsbeding

 • afspraken over ziekteverzuim

 • eventueel afspraken over een collectieve ongevallenverzekering

 • afspraken over nevenactiviteiten

 • afspraken over intellectueel eigendom

 • een eenzijdig wijzigingsbeding

 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding

 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

 • de optie voor automatische beëindiging als de AOW- of pensioenleeftijd wordt bereikt
 • of een personeelshandboek van toepassing is

Het is eenvoudig om online een gratis vast contract te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De vast contract generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte arbeidsovereenkomst. Nadat je bijbehorende interview start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je arbeidscontract onbepaalde tijd is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je contract voor onbepaalde tijd op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je arbeidsovereenkomst kopiëren of bewerken. Je kunt het contract ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een vast contract wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • wil je een oproepcontract of reguliere arbeidsovereenkomst opstellen?
 • kies je bij een oproepcontract voor een min-maxcontract of nul urencontract?
 • is er een cao op je bedrijfstak van toepassing en zo ja, welke?
 • heb je een duidelijke omschrijving van de functie of werkzaamheden?

 • wil je je werknemer meer dan het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen op fulltime basis geven?
 • hoeveel loon wil je je werknemer betalen?
 • hoeveel uur werkt je werknemer per week?
 • wat zijn de werktijden van je werknemer?
 • mag je werknemer nevenwerkzaamheden uitvoeren?
 • wil je een concurrentiebeding opnemen?
 • wil je een relatiebeding opnemen?
 • wil je een boetebeding opnemen?
 • zijn er andere arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals een auto of mobiel van de zaak?
 • heeft je werknemer recht op een reiskosten- of andere onkostenvergoeding?
 • bied je je werknemer een pensioenregeling aan en zo ja, welke?
 • wat zijn de persoonsgegevens van je werknemer?
 • hanteer je een personeelshandboek?

Nadat je je vaste contract hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elk opgesteld vast contract bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je in het geval van een vast contract ervoor zorgen dat op het contract beide handtekeningen staan en je werknemer over een kopie van het contract beschikt. 

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je opgestelde arbeidsovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar je werknemer voor zijn online handtekening.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde arbeidsovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je arbeidscontract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer arbeidsgerelateerde documenten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor bedrijven en organisaties die met personeel werken, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over het contract voor onbepaalde tijd. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Werknemers met een vaste arbeidsovereenomst zijn goed voor de continuïteit van je bedrijf. Als je een werknemer een vast contract aanbiedt, laat je zien dat je vertrouwen hebt in hem. Je vaste werknemer is een waardevolle toevoeging, zowel intern als extern, en heeft de kans om zich steeds verder te ontwikkelen. Hij zal zich vanwege het vaste contract doorgaans ook loyaal opstellen naar je bedrijf. Het levert hem niet alleen financiële zekerheid op maar het is bijvoorbeeld eenvoudiger om een hypotheek of huurwoning te krijgen. Het is dus veelal een win-win situatie. 

Een vast contract brengt niet zozeer risico's met zich mee, maar sommige zaken gaan wat minder makkelijk. Een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst kun je bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan. Doorgaans heb je hiervoor toestemming van het UWV of de rechter nodig. Je moet bovendien een goede reden hebben om het contract op te zeggen. Een ander aspect is dat een vaste medewerker ziek kan worden en dat kan je bedrijf veel geld kosten. Je doet er daarom goed aan een goede verzuimverzekering te sluiten zodat je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel gedekt is.

Ja, de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft invloed op de manier waarop een tijdelijk contract een vast dienstverband kan worden. De WAB brengt namelijk een verruiming van de ketenregeling met zich mee naar 3 aansluitende contracten over een periode van 3 jaar. De verruiming van de ketenregeling is een van de maatregelen in de WAB, die het aantrekken van personeel aantrekkelijker moet maken. 

Het tijdelijke contract heeft in tegenstelling tot een vast contract een einddatum. Een tijdelijk contract kan voor een paar maanden of zelfs een paar jaar worden aangegaan. Een contract voor onbepaalde tijd loopt door totdat de werknemer of de werkgever het arbeidscontract opzegt. Je hebt als werkgever daarvoor in de meeste gevallen toestemming van het UWV of de rechter nodig. 

Soms ontstaat er automatisch een vast contract als een werknemer bij je in dienst is op basis van een tijdelijk contract. Dit is het geval wanneer je met een werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar afsluit of hij langer dan 3 jaar elkaar opvolgende tijdelijke contracten heeft gehad. Hier is sprake van ze elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. Deze wettelijke bepaling wordt de ketenbepaling genoemd. Wees je ervan bewust dat in een toepasselijke cao van deze bepaling kan worden afgeweken.

Een boetebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat je werknemer een boete moet betalen als hij een specifieke verplichting in het arbeidscontract niet nakomt. Een boetebeding heeft doorgaans betrekking op een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsverplichting. Spreek een boetebeding schriftelijk af omdat een mondeling afgesproken boetebeding niet geldig is.

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, kunnen hier afwijkende afspraken in staan. Deze afspraken mogen nooit nadeliger voor de werknemer zijn dan wat de wet voorschrijft, tenzij de wet deze mogelijkheid zelf biedt. Wijken afspraken in een arbeidsovereenkomst af van die in een toepasselijke cao, dan gaan de cao bepalingen voor de contractuele afspraken. Dit is niet het geval als de contractuele afspraken gunstiger zijn voor je werknemer. 

Nee, niet in elk contract staat een proeftijd opgenomen maar het kent wel vele voordelen. Zo kunnen zowel de werkgever als werknemer het contract per direct opzeggen zonder reden. Je moet wel een reden geven als je werknemer daar expliciet naar vraagt. Veel werkgevers nemen een proeftijd op om te kunnen bepalen of de nieuwe werknemer inderdaad geschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen. Je kunt bij een vast contract kiezen tussen een proeftijd van 1 of 2 maanden.

Als er in het arbeidscontract een wijzigingsbeding is opgenomen, dan mag je de werktijden zonder toestemming van je werknemer wijzigen op voorwaarde dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. Onze arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd bevat een dergelijk wijzigingsbeding.

Een concurrentiebeding beperkt de mogelijkheid van je werknemer om na afloop van het contract vergelijkbare werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf of als ondernemer uit te voeren voor een bepaalde tijd en binnen een bepaald gebied. Een concurrentiebeding is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan.

Een concurrentiebeding verbiedt je werknemer na het einde van zijn contract om vergelijkbare werkzaamheden bij een ander bedrijf of als ondernemer uit te voeren. Een relatiebeding verbiedt je werknemer om contact te houden met relaties van zijn oude werkgever. Beide bedingen kunnen in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Een vast contract loopt af wanneer de werknemer ontslag neemt of wanneer je het contract beëindigt. Je dient je hierbij wel aan de ontslagregels te houden. Zo dien je onder meer de wettelijke opzegtermijn aan te houden.

Een vast contract van een werknemer die de AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt eindigt alleen automatisch als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Is dit niet het geval, dan moet je het contract zelf opzeggen.

Nee, werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Er wordt zelfs van je verwacht dat je werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst op de hoogte houdt van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor werkgevers van uitzendkrachten geldt deze verplichting niet. 

Voor een geldige proeftijd gelden de volgende voorwaarden:

 • de proeftijd is schriftelijk overeengekomen
 • bij een contract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar is de proeftijd maximaal 1 maand
 • bij een vast contract is de proeftijd maximaal 2 maanden
 • de proeftijd is even lang voor werknemer en werkgever

Met een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst kun je als werkgever zonder instemming van de werknemer afspraken in het contract veranderen. Je mag dit echter niet doen als het gaat om afspraken over het soort arbeid, de werkplek of werktijden. Een eenzijdig wijzigingsbeding moet schriftelijk zijn overeengekomen, anders is het niet geldig. Bovendien kun je alleen daarop een beroep doen als je een zwaarwichtig belang hebt (bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden) en je je werknemer een redelijk voorstel tot wijziging doet.

Een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) is een overeenkomst die je je werknemer kunt aanbieden als je kort gezegd zonder teveel rompslomp een vast contract van een medewerker wilt beëindigen. Voldoet de vaststellingsovereenkomst aan de juiste voorwaarden, dan kan hij daarmee een WW-uitkering bij het UWV aanvragen.

Als je het initiatief neemt om je werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, dan heeft hij recht op een ontslagvergoeding. Deze zogenaamde transitievergoeding kan hij bijvoorbeeld gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen. Met de invoering van WAB heeft je werknemer sinds 1 januari 2020 direct recht op een transitievergoeding. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar.

Een vast oproepcontract is meer bedoeld voor flexibel werk waarbij de oproepkracht alleen recht heeft op loon tijdens de oproepperiode. Een contract voor onbepaalde tijd daarentegen kent vastgelegde werktijden tegen een vastgesteld loon.

Naast primaire arbeidsvoorwaarden als loon kun je ook secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden, zoals een reiskosten- of andere onkostenvergoeding. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de werknemers meer belang hecht aan dergelijke arbeidsvoorwaarden en aan betekenisvol werk, dan aan een goed salaris. Het is dus belangrijk om goed na te denken welke je je werknemer wilt aanbieden.

De volgende arbeidsvoorwaarden kun je aanbieden:

Gaat je werknemer (gedeeltelijk) op jouw kosten een opleiding of studie volgen, dan leg je de afspraken daarover vast in een studieovereenkomst. Zo weet je zeker dat er geen onduidelijkheden ontstaan wanneer hij de studie niet afmaakt of ontslag neemt.

Heb je een vraag over een Rocket Lawyer vast of tijdelijk contract die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, een elektronisch ondertekend vast contract of tijdelijk contract is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je bijvoorbeeld je opgestelde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar je werknemer mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningenservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde arbeidsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Ja, zodra je alle vragen van het bijbehorende interview hebt beanwtoord en zowel jouw handtekening als die van je werknemer onder een vast contract of tijdelijk contract staan, is het document rechtsgeldig. 

Om een vast of tijdelijk contract handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Afspiegelingsbeginsel
Beginsel dat wordt toegepast bij collectief ontslag, waarbij de werknemers in een categorie uitwisselbare functies in leeftijdscategorieën worden ingedeeld.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bevat regels die discriminatie van werknemers en sollicitanten verbieden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG bepaalt onder meer welke verplichtingen gelden als je persoonsgegevens verwerkt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Ancienniteitsbeginsel
Beginsel op grond waarvan bij collectief ontslag werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

Arbeidstijdenwet
Deze wet bevat regels voor onder meer arbeidstijden, rusttijden, nachtdiensten en werken op zondag.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden zijn de overeengekomen voorwaarden die gelden tussen een werkgever en werknemer, waaronder arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet) stelt regels vast ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers.

Collectief ontslag
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden ontslagen worden.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Een cao is een schriftelijk contract tussen 1 of verschillende werkgevers en 1 of meer vakbonden waarbij algemeen geldende arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer na afloop van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om binnen een bepaald gebied en voor een bepaalde periode concurrerende werkzaamheden uit te voeren.

Gezagsverhouding
De gezagsverhouding is het belangrijkste onderdeel van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het is ook 1 van de voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken. Op basis van deze gezagsverhouding dient de werknemer de instructies van de werkgever te volgen zolang deze redelijk zijn.

Opzegverbod
Er zijn verschillende opzegverboden die bepalen dat een werknemer in een bepaalde situatie niet mag worden ontslagen. Zo geldt er een algemeen ontslagverbod tijdens ziekte: een werknemer mag in de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet vanwege zijn ziekte worden ontslagen.

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling in een arbeidscontract op basis waarvan zowel de werknemer als werkgever in de proefperiode zonder gevolgen de arbeidsovereenkomst kan opzeggen.

Relatiebeding
Een relatiebeding is een bepaling in een arbeidscontract waarin de werknemer voor een bepaalde periode nadat een werkgever het contract beëindigt wordt beperkt in zijn mogelijkheden om contact te houden met relaties van zijn ex-werkgever.

Reorganisatie
Bij een reorganisatie wordt een onderneming anders ingericht. Normaal gesproken gaat een reorganisatie gepaard met meerdere ontslagen.

Sociaal plan
Een sociaal plan is een contract tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere vakorganisaties waarin de gevolgen van een reorganisatie zijn vastgelegd.

Transitievergoeding
Een ontslagvergoeding waar een werknemer doorgaans recht op heeft bij het einde van zijn dienstverband.

Uitzendkracht
Persoon die op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbureau werkzaamheden verricht voor de inlener.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en controle op werknemersverzekeringen zoals WW, WIA en Ziektewet.

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin een werkgever en werknemer op een bindende manier vaststellen onder welke omstandigheden het dienstverband van de werknemer gaat eindigen.

Voortgezette arbeidsovereenkomst
Een voortgezette arbeidsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd dat wordt verlengd.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Op 1 januari 2020 is de WAB ingevoerd. Deze wet heeft verschillende veranderingen in het arbeidsrecht met zich meegebracht, waaronder een nieuwe ketenregeling, meer rechten voor oproepkrachten en een andere regeling voor de transitievergoeding.

Wet Arbeid en Zorg (Wazo)
De Wet Arbeid en Zorg (WAZO regelt het recht op verschillende verlofsoorten zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. Doel van de wet is het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
De WML bepaalt wat het minimumloon is dat een werknemer moet verdienen, net als het minimum aan vakantiebijslag waar hij recht op heeft.

Wet Verbetering Poortwachter (Wet Poortwachter)
De Wet Verbetering Poortwachter bevat regels om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen te gaan.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is de vervanger van de WAO. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces waarbij vooral wordt gekeken naar wat nog wel kan en niet naar wat niet meer kan. Een werknemer krijgt een WIA-uitkering als hij volgens het UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt is door een gebrek of ziekte, structureel van aard.

Wettelijke verhoging
Een boete waar een werknemer recht op heeft als zijn werkgever te laat is met de betaling van zijn loon.