Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Studieovereenkomst opstellen

GRATIS  Studie
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Studieovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als werkgever gebruik je een studieovereenkomst om afspraken met je werknemer vast te leggen over een studie. Zo staan alle afspraken over de studie vast en is voor je werknemer helder wat je van hem verwacht en wat hij van jou kan verwachten. Stel snel en gemakkelijk je op maat gemaakte studieovereenkomst op. Ben je op zoek naar een voorbeeld studieovereenkomst, dan vind je dat ook hier.

Een studieovereenkomst is een overeenkomst die je sluit met je werknemer die een studie gaat volgen op (gedeeltelijke) kosten van je bedrijf.

In een studieovereenkomst kan het volgende staan:

 • je gegevens
 • de gegevens van je werknemer
 • wat voor opleiding je werknemer gaat volgen
 • de duur van de opleiding
 • de startdatum van de opleiding
 • de kosten van de studie
 • welke kosten je wel en welke kosten je niet gaat betalen
 • eventueel je voorwaarden voor het vergoeden van de opleiding
 • eventueel een terugbetalingsregeling
 • studieverlof
Let op: als je medewerker op grond van de wet of cao verplichte scholing moet volgen, dien je dit kosteloos aan te bieden. Een studiekostenbeding is in dat geval niet mogelijk. De tijd die hij kwijt is met het volgen van een verplichte opleiding wordt aangemerkt als arbeidstijd.

Een studieovereenkomst gebruik je wanneer je werknemer een opleiding gaat volgen en je (deels) de kosten dekt. Zo staan alle afspraken vast en is alles duidelijk. Sommige bedrijven betalen in eerste instantie niet het hele bedrag. Ze betalen bijvoorbeeld 75% en als de werknemer de studie succesvol heeft afgerond de resterende 25%. Zo is je werknemer extra gemotiveerd om de studie af te maken. Let op: je mag geen terugbetaling meer eisen als het gaat om bij wet of cao verplicht gestelde scholing. 

In een studiekostenbeding staan alle afspraken die gaan over de periode na de studie en wanneer je werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen. Bijvoorbeeld dat je werknemer minimaal 3 jaar in dienst blijft na een niet-verplichte opleiding, anders moet hij (deels) het bedrag terugbetalen. Rekening houdend met goed werkgeverschap mag je niet het volledige bedrag opeisen als hij bijvoorbeeld na 2 jaar weggaat. Dan kun je een percentage van het geheel opeisen. Zo kun je het volgende afspreken:

 • 0-1 jaar: 75%
 • 1-2 jaar: 50%
 • 2-3 jaar: 25%
 • > 3 jaar: 0%

Je kunt ook afspreken dat je maandelijks een deel van het bedrag kwijtscheldt. Je kunt bijvoorbeeld een periode van 36 maanden (3 jaar) afspreken en dat er elke maand 1/36e af gaat. Een studiekostenbeding is overigens niet mogelijk als de scholing bij wet of cao verplicht is gesteld. 

Je werknemer moet bij scholing die niet verplicht is bij wet of cao de studiekosten terugbetalen als:

 • hij uit dienst treedt binnen een redelijke tijd
 • hij tijdens zijn studie ontslagen wordt op grond van een dringende reden
 • hij de studie binnen een redelijke tijd niet met goed gevolg heeft afgesloten door omstandigheden die aan hem te wijten zijn
 • de kosten meer bedragen dan het maximumbedrag
 • hij tijdens de studie zelf zonder dringende reden ontslag neemt
 • hij de studie niet afrondt
 • hij zijn diploma niet haalt

Je werknemer hoeft de studiekosten in ieder geval niet terug te betalen als:

 • het gaat om verplichte scholing op basis van de wet of cao
 • hij ontslag neemt door omstandigheden die niet aan hem te wijten zijn
 • je hem zonder dringende reden ontslaat (ontslag op staande voet)
 • wanneer je dat samen afspreekt

Als je werknemer zijn studie heeft afgerond, is het gebruikelijk dat de terugbetalingsregeling ingaat. Je werknemer is verplicht zich te houden aan de regeling. In deze regeling spreek je af dat als hij binnen een redelijke termijn ontslag neemt zonder een dringende reden of ontslagen wordt door eigen schuld, hij (een deel van) het totale bedrag moet terugbetalen. Maar je moet als goed werkgever een redelijke termijn vaststellen. Tijdens de afgesproken periode moet het bedrag dat je werknemer moet betalen in gelijke verhouding afnemen tot aan het einde van de periode. Als je werknemer nog in dienst is na de afgesproken periode, hoeft hij niks meer terug te betalen.

Je mag je werknemer geen termijn opleggen die niet in verhouding staat met de aard van de studie. Als hij een korte en niet dure studie heeft gevolgd, mag je hem geen termijn van 5 jaar geven. Als het een moeilijke studie is geweest, die veel tijd en geld in beslag heeft gekost, is het gebruikelijk om een periode van ongeveer 3 jaar af te spreken.

Je dient je werknemer een studie of opleiding te laten volgen, indien de wet of cao dit verplicht stelt of als dat noodzakelijk is voor zijn functie of om onnodig ontslag te voorkomen. Je kunt een werknemer dus niet ontslaan als je hem niet de kans hebt gegeven om zijn kennis te verbreden. 

Je werknemer is verplicht een studie te volgen als:

 • die afspraak is opgenomen in de arbeidsovereenkomst
 • die afspraak is opgenomen in de cao
 • dat staat in de wet
 • dat noodzakelijk is voor zijn functie of om onnodig ontslag te voorkomen

Je kunt kiezen om je werknemer betaald of onbetaald studieverlof te geven zodat:

 • hij tijdens werkuren zijn studie kan volgen
 • hij zich een dag voor een toets kan voorbereiden
 • hij de dag van een toets vrij heeft

Vraag een advocaat om hulp als:

 • je werknemer zijn deel van de kosten niet wil betalen
 • je niet zeker weet wanneer je werknemer je terug moet betalen
 • je niet zeker weet of je een redelijke termijn hanteert
 • je werknemer weigert een studie te volgen
 • je niet weet of je studiekostenbeding geldig is

Op deze studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Studieovereenkomst

opleidingsovereenkomst.