Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Studieovereenkomst opstellen

GRATIS  Studie
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Studieovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als werkgever gebruik je een studieovereenkomst om afspraken met je werknemer vast te leggen over een studie. Zo staan alle afspraken over de studie vast en voorkom je problemen als het niet nakomen van afspraken en, als het erop aankomt, een rechtszaak. Stel snel en gemakkelijk je op maat gemaakte studieovereenkomst op. Ben je op zoek naar een voorbeeld studieovereenkomst, dan vind je dat ook hier.

Een studieovereenkomst is een overeenkomst die je sluit met je werknemer die een studie gaat volgen op kosten van je bedrijf.

In een studieovereenkomst staat onder meer:

 • je gegevens
 • de gegevens van je werknemer
 • wat voor opleiding je werknemer gaat volgen
 • de duur van de opleiding
 • de startdatum van de opleiding
 • de kosten van de studie
 • welke kosten je wel en welke kosten je niet gaat betalen
 • je voorwaarden voor het vergoeden van de opleiding
 • de terugbetalingsregeling
 • studieverlof

Enkele voorbeelden van afspraken die in een studieovereenkomst staan zijn:

 • een studiekostenbeding
 • of je alle kosten betaalt
 • hoe vaak je werknemer een toets mag herkansen
 • of er tussentijdse evaluatiegesprekken zullen plaatsvinden

Een studieovereenkomst gebruik je wanneer je werknemer een opleiding gaat volgen en je (deels) de kosten dekt. Zo staan alle afspraken vast en is alles duidelijk. Sommige bedrijven betalen in eerste instantie niet het hele bedrag. Ze betalen bijvoorbeeld 75% en als de werknemer de studie succesvol heeft afgerond de resterende 25%. Zo is je werknemer extra gemotiveerd om de studie af te maken.

In een studiekostenbeding staan alle afspraken die gaan over de periode na de studie en wanneer je werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen. Bijvoorbeeld dat je werknemer minimaal 3 jaar in dienst blijft na de opleiding, anders moet hij (deels) het bedrag terugbetalen. Rekening houdend met goed werkgeverschap mag je niet het volledige bedrag opeisen als hij bijvoorbeeld na 2 jaar weggaat. Dan kun je een percentage van het geheel opeisen. Zo kun je het volgende afspreken:

 • 0-1 jaar: 75%
 • 1-2 jaar: 50%
 • 2-3 jaar: 25%
 • > 3 jaar: 0%

Je kunt ook afspreken dat je maandelijks een deel van het bedrag kwijtscheldt. Je kunt bijvoorbeeld een periode van 36 maanden (3 jaar) afspreken en dat er elke maand 1/36e af gaat.

Je werknemer moet de studiekosten terugbetalen als:

 • hij uit dienst treedt binnen een redelijke tijd
 • hij tijdens zijn studie ontslagen wordt op grond van een dringende reden
 • hij de studie binnen een redelijke tijd niet met goed gevolg heeft afgesloten door omstandigheden die aan hem te wijten zijn
 • de kosten meer bedragen dan het maximumbedrag
 • hij tijdens de studie zelf zonder dringende reden ontslag neemt
 • hij de studie niet afrondt
 • hij zijn diploma niet haalt

Je kunt in je contract zetten dat als je werknemer binnen een redelijke periode ontslagen wordt, je (een deel van) het bedrag kunt opeisen. Ongeacht of het ontslag aan de werknemer te wijten is of niet. Let op: als je werknemer het niet eens is met deze afspraak, kan hij naar de rechter stappen. De rechter kan bepalen dat die afspraak niet redelijk is als je werknemer weinig aan het ontslag kan doen. Is het ontslag wel aan je werknemer te wijten, dan kan de rechter bepalen dat hij het (volledige) bedrag moet terugbetalen.

Je werknemer hoeft de studiekosten niet terug te betalen als:

 • hij ontslag neemt door omstandigheden die niet aan hem te wijten zijn
 • je hem zonder dringende reden ontslaat
 • hij na een redelijke termijn uit dienst treedt

Als je werknemer zijn studie heeft afgerond, is het gebruikelijk dat de terugbetalingsregeling ingaat. Je werknemer is verplicht zich te houden aan de regeling. In deze regeling spreek je af dat als hij binnen een redelijke termijn ontslag neemt zonder een dringende reden of ontslagen wordt door eigen schuld, hij (een deel van) het totale bedrag moet terugbetalen. Maar je moet als goed werkgever een redelijke termijn vaststellen. Tijdens de afgesproken periode moet het bedrag dat je werknemer moet betalen in gelijke verhouding afnemen tot aan het einde van de periode. Als je werknemer nog in dienst is na de afgesproken periode, hoeft hij niks meer terug te betalen.

Je mag je werknemer geen termijn opleggen die niet in verhouding staat met de aard van de studie. Als hij een korte en niet dure studie heeft gevolgd, mag je hem geen termijn van 5 jaar geven. Als het een moeilijke studie is geweest, die veel tijd en geld in beslag heeft gekost, is het gebruikelijk om een periode van ongeveer 3 jaar af te spreken.

Sinds 1 juli 2015 ben je verplicht je werknemer bijscholing te geven als dat noodzakelijk is voor zijn functie of om onnodig ontslag te voorkomen. Als je dit niet doet, kun je je werknemer niet ontslaan omdat je hem niet de kans hebt gegeven om zijn kennis te verbreden.. Als je je werknemers niet goed opleidt, kun je eerder aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Bijscholing is dus niet alleen verplicht, maar verkleint ook het risico op ongevallen en ontevreden werknemers.

Je werknemer is verplicht een studie te volgen als:

 • die afspraak is opgenomen in de arbeidsovereenkomst
 • die afspraak is opgenomen in de cao
 • je dat van je werknemer mag verlangen in het kader van goed werknemerschap

Je kunt kiezen om je werknemer betaald of onbetaald studieverlof te geven zodat:

 • hij tijdens werkuren zijn studie kan volgen
 • hij zich een dag voor een toets kan voorbereiden
 • hij de dag van een toets vrij heeft

Vraag een advocaat om hulp als:

 • je werknemer zijn deel van de kosten niet wil betalen
 • je niet zeker weet wanneer je werknemer je terug moet betalen
 • je niet zeker weet of je een redelijke termijn hanteert
 • je werknemer weigert een studie te volgen
 • je niet weet of je studiekostenbeding geldig is

Op deze studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Studieovereenkomst

opleidingsovereenkomst.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen