Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Stageovereenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Stageovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Je neemt een stagiair aan om werkervaring op te laten doen binnen je bedrijf. Met een stageovereenkomst of stagecontract voorkom je dat je stagiair als werknemer wordt gezien en leg je al zijn rechten en plichten vast. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte stagecontract opstellen. Ben je op zoek naar een stageovereenkomst voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze stageovereenkomst:

 • om je afspraken met je stagiair vast te leggen

 • om te voorkomen dat je een arbeidscontract met je stagiair aangaat

In deze stageovereenkomst staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je stagiair

 • de gegevens van de onderwijsinstelling

 • de stageperiode

 • het aantal werkuren

 • de gegevens van de stagebegeleider

 • eventueel de hoogte van de stagevergoeding

 • een geheimhoudingsbeding

Een stageovereenkomst (soms onterecht als stage overeenkomst geschreven) is een contract tussen je stagiair, de onderwijsinstelling en jou. Hierin leg je vast welke werkzaamheden je stagiair gaat verrichten met de bijbehorende leerdoelen en begeleiding. Je kijkt of een stagiair geschikt is om te blijven als werknemer of je laat hem onderzoek doen binnen je bedrijf. Daarmee onderscheidt dit contract zich van de arbeidscontracten.

Je hebt een stageovereenkomst nodig als je een stagiair praktijkervaring laat opdoen in je bedrijf en wilt voorkomen dat deze overeenkomst als een arbeidscontract wordt gezien. Je kunt natuurlijk een voorbeeld stageovereenkomst, voorbeeld stagecontract of stageovereenkomst model van internet gebruiken. Je kunt bij ons echter je eigen stagecontract helemaal op maat maken, zodat je zeker weet dat het contract geschikt is voor jouw situatie!

Het doel van een stage is het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding. Er is sprake van een arbeidscontract als er wordt voldaan aan de volgende vereisten: er wordt arbeid door je werknemer verricht, er is sprake van een gezagsverhouding en er wordt loon betaald. De verhouding tussen je stagiair en jou is een gezagsverhouding. Dit betekent dat je onder meer de regels voor arbeidsomstandigheden en arbeidstijden moet naleven ten opzichte van de stagiair.

Bij een stageovereenkomst betaal je geen loon, maar kun je een stagevergoeding betalen. Hierbij is het van belang dat de hoogte kan worden gezien als een redelijke vergoeding voor studiekosten, kosten voor levensonderhoud en eventueel reiskosten. Als je het minimumloon of meer betaalt, zal dit snel als loon worden gezien. Daarnaast is het van groot belang dat bij de afspraken het leerproces centraal staat.

Het gaat erom dat het leren en opdoen van ervaring centraal staan en niet het productie draaien. Je voorkomt dat een stageovereenkomst wordt gezien als een arbeidsovereenkomst als je je houdt aan de volgende criteria:  

 • er is een stageovereenkomst tussen de leerling, de onderwijsinstelling en jou

 • er is een leerplan met leerdoelen en er zijn tussentijdse evaluaties

 • er is een stagebegeleider en zijn begeleiding is erop gericht op leren

 • de stagiair is boventallig

 • de stagiair ontvangt geen loon, maar een onkostenvergoeding

Je moet dan als stagebedrijf met terugwerkende kracht het minimumloon inclusief premies, belastingen en vakantiegeld betalen. De stagiair heeft recht op ontslagbescherming en doorbetaling van loon tijdens ziekte. De stage telt dan ook mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. Daarnaast kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen.

Nee, maar het is wel gebruikelijk. De hoogte van de vergoeding hangt af van het vakgebied en het opleidingsniveau van de stagiair. Je kunt hierbij de volgende richtlijnen aanhouden:

 • stagevergoeding mbo: bij 4 dagen in de week € 182 bruto per maand, bij 5 dagen in de week € 227 bruto per maand

 • stagevergoeding hbo: de stagevergoeding ligt tussen € 136 en € 227 bruto per maand. Bij een afstudeerstage ligt de stagevergoeding gemiddeld tussen € 227 en € 454 bruto per maand

 • stagevergoeding universiteit: de stagevergoeding ligt tussen € 227 en € 454 bruto per maand

Je moet echter een stagevergoeding betalen als dit is vastgelegd in een voor jouw bedrijf geldende cao. Controleer daarom altijd de cao om te kijken welke afspraken gelden.

Je bent niet verplicht om een reiskostenvergoeding te betalen. Stagiairs hebben vaak een OV-kaart, waarmee ze gratis kunnen reizen. Mocht je toch een reiskostenvergoeding willen betalen, kun je denken aan een vast bedrag per maand of een vergoeding per kilometer.

De stageovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Aan het einde van de afgesproken periode stopt de overeenkomst automatisch. Je kunt de overeenkomst ook tussentijds beëindigen als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. De overeenkomst kan ook na onderling overleg worden beëindigd.

Een proeftijd mag alleen als je stagiair andere werkzaamheden binnen je bedrijf gaat verrichten.

Ja, met betrekking tot aansprakelijkheid wordt een stagiair namelijk gelijkgesteld aan een werknemer. Je moet dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als voor je werknemers. Je bent dus aansprakelijk voor schade veroorzaakt door je stagiair.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt welke voorwaarden je kunt opnemen in de stageovereenkomst

 • je vragen hebt over de stagevergoeding

 • de Arbeidsinspectie de stageovereenkomst als arbeidsovereenkomst aanmerkt

Op deze stageovereenkomst en stagecontract voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Stageovereenkomst

stagecontract, stage overeenkomst.