Gratis  Samenlevingscontract (zonder notaris) opstellen

Gratis  Samenlevings
contract
(zonder notaris) opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Samenlevingscontract (zonder notaris)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je gaat samenwonen dan leg je verschillende zaken schriftelijk vast in een samenlevingsovereenkomst. Zo blijf je allebei op elk moment eigenaar van je eigen spullen, spreek je een eerlijke verdeling van de gemeenschappelijke kosten af en kom je niet voor verrassingen te staan. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte samenlevingscontract opstellen! Ben je op zoek naar een samenlevingscontract voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Veel mensen denken dat je naar een notaris moet gaan om je samenlevingscontract rechtsgeldig te maken, maar dat klopt niet. Dit samenlevingscontract is net zo rechtsgeldig. Wil je een samenlevingscontract afsluiten, dan hoef je dus niet per se samen naar een notaris. Dit samenlevingscontract is met name geschikt:

 • voor starters (jonger dan 35 jaar)
 • als jullie geen of weinig schulden hebben (een hypotheek niet meegerekend)
 • als jullie zonder ingewikkelde financiële afwikkeling uit elkaar willen kunnen gaan
 • als jullie al fiscaal partners zijn (jullie wonen samen in een gemeenschappelijke koopwoning, hebben samen een kind of het kind van 1 partner is door de ander erkend)

Verschil in kosten samenlevingscontract en notarieel samenlevingscontract?

Het grote verschil tussen ons samenlevingscontract en een notarieel samenlevingscontract is de prijs. Bij ons krijg je voor € 19,90 een samenlevingscontract op maat. Regel nu je samenlevingscontract online!

Nee, onze samenlevingsovereenkomst is net zo rechtsgeldig als een samenlevingscontract dat je bij een notaris laat opmaken. Er zijn 2 afwegingen die je kunt maken:

 • denk je dat 1 van jullie binnenkort grote schulden zal maken, weet dan dat je moet aantonen welke spullen van jou zijn zodat de deurwaarder je spullen niet mag meenemen.
 • verwacht je dat 1 van jullie binnenkort komt te overlijden, weet dan dat sommige pensioenfondsen een notarieel samenlevingscontract eisen voor het regelen van nabestaandenpensioen (een uitkering die iemand krijgt als zijn partner overlijdt).

Gebruik deze samenlevingsovereenkomst:

 • als je gaat samenwonen of al samenwoont

 • als je afspraken over jullie bezittingen en financiële afspraken over de huishouding wilt vastleggen

 • als je je samenleving wilt formaliseren

In dit samenlevingscontract staat onder meer:

 • de gegevens van de personen die (gaan) samenwonen

 • wat er onder eigen en gemeenschappelijk vermogen valt

 • hoe het gemeenschappelijke huishouden wordt geregeld

 • afspraken over de inboedel

 • afspraken over de woonsituatie wanneer de relatie voorbij is

Een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst tussen 2 personen die (gaan) samenwonen en duidelijkheid wensen over elkaars rechten en plichten tijdens en na het samenwonen.

Je hebt een samenlevingscontract nodig als je samenwoont of gaat samenwonen en duidelijke afspraken wilt maken over jullie bezittingen en woonsituatie tijdens je relatie en erna.

Je bent niet wettelijk verplicht om een samenlevingscontract op te stellen. Uit de praktijk blijkt echter dat er vaak problemen ontstaan tussen samenwonenden die uit elkaar gaan, als ze in een eerder stadium niet hun afspraken op papier hebben gezet.

Samenwonen heeft een andere juridische status dan een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De wet kent aan gehuwde en geregistreerde stellen rechten en plichten toe die niet van toepassing zijn als je samenwoont. Zo heb je bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap een onderhoudsplicht en erf je van elkaar. Dit is niet het geval als je samenwoont. Wel kun je in een samenlevingsovereenkomst een onderhoudsplicht opnemen of bepalen dat de ene partner bezittingen van de ander krijgt als de laatste komt te overlijden.

In dit samenlevingscontract staan afspraken over: de verdeling van de huishoudkosten, de bezittingen bij het uit elkaar gaan, de woonsituatie nadat de relatie voorbij is en hoe het samenwonen eindigt.

Voor sommige afspraken is een samenlevingsovereenkomst niet geschikt. Zo kun je in een samenlevingscontract kosten voor kinderen (alimentatie) en andere afspraken over de kinderen niet opnemen voor het geval je uit elkaar zou gaan. Daar gebruik je namelijk een ouderschapsplan voor op het moment dat je daadwerkelijk uit elkaar gaat. Wil je afspraken over een hypotheek vastleggen, overleg dan eerst met de hypotheekverstrekker om te bepalen wat hierin de mogelijkheden zijn.

Een verblijvingsbeding is een afspraak in de samenlevingsovereenkomst, waarin staat dat als 1 van de partners overlijdt, de ander de gemeenschappelijke bezittingen mag houden. Zonder dit beding hebben de erfgenamen van de overleden partner recht op zijn deel van de gemeenschappelijke bezittingen.

Je gaat een samenlevingscontract aan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen voor zolang de relatie duurt. Het contract eindigt eveneens bij overlijden, huwelijk of geregistreerd partnerschap van een van de partners.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je (samen) kinderen hebt

 • je afspraken over pensioen wilt maken in de samenlevingsovereenkomst

 • 1 van jullie over een complex vermogen beschikt

 • je een verblijvingsbeding wilt opnemen in het contract

Op dit samenlevingscontract en voorbeeld samenlevingscontract is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Samenlevingscontract (zonder notaris)

samenlevingsovereenkomst.