Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief mededeling schorsing / op non-actiefstelling opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief mededeling schorsing / op non-actiefstelling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Heeft je werknemer zich misdragen, is er een arbeidsconflict of staat er een reorganisatie op stapel? Schors dan je werknemer of stel hem op non-actief. Doe dit altijd schriftelijk of stuur een schriftelijke bevestiging als je de maatregel mondeling hebt medegedeeld. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte brief schorsing of op non-actief stelling opstellen. Ben je op zoek naar een op non-actief stellen werknemer voorbeeldbrief of voorbeeldbrief schorsing werknemer, dan kun je die ook hier bekijken.

Gebruik deze mededeling schorsing of op non-actiefstelling:

 • om je werknemer op de hoogte te stellen van zijn schorsing of op non-actiefstelling

In deze mededeling schorsing of op non-actiefstelling staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je werknemer

 • de reden voor de schorsing

 • de datum van het gesprek met je werknemer

Een brief mededeling schorsing of op non-actiefstelling is een brief aan je werknemer waarin je meedeelt dat je hem met onmiddellijke ingang schorst of op non-actief stelt.

Met een brief mededeling schorsing of op non-actiefstelling stel je je werknemer van de schorsing of op non-actiefstelling op de hoogte en geef je eveneens de motivatie daarvoor. 

Bij een schorsing of op non-actiefstelling onthef je tijdelijk je werknemer van zijn plicht om te werken. Dit mag alleen als daar een goede reden voor is. Heb je je werknemer mondeling geschorst of op non-actief gesteld, dan stuur je hem deze brief ter bevestiging. 

Er is juridisch geen verschil tussen schorsing en op non-actiefstelling. De vereisten voor een geldige schorsing of op non-actiefstelling zijn gelijk. Een schorsing is een disciplinaire maatregel, een soort straf. Bijvoorbeeld omdat je vermoedt dat je werknemer zich heeft misdragen. Een op non-actiefstelling is meer een ordemaatregel. Bij op non-actiefstelling hoeft er geen sprake te zijn van verwijtbaar handelen van je werknemer, zoals bij een reorganisatie.

Je kunt een werknemer schorsen of op non-actief stellen als:

 • je een geldige reden hebt voor de op non-actiefstelling of schorsing

 • je de redenen van de op non-actiefstelling of schorsing schriftelijk meedeelt aan je werknemer

 • de op non-actiefstelling of schorsing tijdelijk van aard is

Een van de voorwaarden is dat je een goede reden hebt om je werknemer te schorsen of op non-actief te stellen. Deze maatregelen moeten namelijk in verhouding staan tot het gedrag van die werknemer. Goede redenen zijn:

 • een verstoorde arbeidsrelatie, bijvoorbeeld een werknemer en een leidinggevende kunnen niet meer door een deur

 • misdragingen van je werknemer

 • ernstig vermoeden dat je werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige feiten, zoals diefstal of fraude

 • onderzoek doen naar redenen voor ontslag

 • conflicten tussen werknemers onderling

 • het stoppen van bepaalde werkzaamheden

Ja, tijdens de schorsing of op non-actiefstelling betaal je het loon van je werknemer door, tenzij je in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken of in een cao is vastgelegd dat je werknemer geen recht heeft op loon bij schorsing of op non-actiefstelling. Uit rechtspraak blijkt dat schorsing of op non-actiefstelling voor risico van de werkgever komt en dat de werknemer zijn recht op loon behoudt, ook als de werknemer aanleiding heeft gegeven tot die maatregel.

Je hoeft echter geen loon te betalen, als je werknemer niet bereid is zijn werkzaamheden te verrichten of hiertoe niet in staat is. Bijvoorbeeld omdat hij te laat op het werk komt of in de gevangenis zit. Als werkgever moet je bewijzen dat de bereidheid ontbrak bij je werknemer, wil je geen loon hoeven te betalen.

Om onduidelijkheden te voorkomen over de maatregelen schorsing en op non-actiefstelling:

 • neem je duidelijke regels op in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek over schorsing en op non-actiefstelling

 • kom je in de arbeidsovereenkomst overeen dat aan je werknemer gedurende de eerste 6 maanden geen loon wordt betaald, indien je werknemer geen werkzaamheden verricht, zelfs niet indien het niet werken in de risicosfeer van de werkgever ligt

 • controleer je wat er is vastgelegd in een cao met betrekking tot schorsing en op non-actiefstelling. In veel cao’s staat dat een schorsing niet meer dan 14 dagen mag duren

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werknemer het niet eens is met de schorsing of op non-actiefstelling

 • je je werknemer na de schorsing of op non-actiefstelling wilt ontslaan

Op deze brief schorsing werknemer, brief op non-actiefstelling, non-actief stellen werknemer voorbeeldbrief en voorbeeldbrief schorsing werknemer is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief mededeling schorsing / op non-actiefstelling

brief schorsing werknemer, brief op non-actief stelling.