Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Leveringsvoorwaarden opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Leveringsvoorwaarden

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Gebruik deze algemene leveringsvoorwaarden als je diensten of producten levert aan (zakelijke) klanten. Zo houd je controle over de manier waarop je je producten of diensten levert en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Leveringsvoorwaarden opstellen is niet eerder zo makkelijk geweest! Ben je op zoek naar een algemene leveringsvoorwaarden voorbeeld, dan vind je dat ook hier. Uiteraard bieden we ook verschillende soorten algemene voorwaarden aan. Hieronder zie je verschillen. 

Verschillende algemene voorwaarden

 

Gebruik deze leveringsvoorwaarden:

 • als je als ondernemer producten en/of diensten levert aan consumenten
 • als je als ondernemer producten en/of diensten levert aan zakelijke klanten
 • als je een eigen webshop hebt of wilt beginnen

In deze leveringsvoorwaarden staat onder andere:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn
 • een clausule over levering
 • de levertijd
 • de feitelijke levering
 • de transportkosten
 • een clausule over verpakking en verzending
 • dat je het recht hebt om de overeenkomst met je klant onder bepaalde omstandigheden te wijzigen
 • wat de gevolgen voor je klant zijn als hij te laat betaalt
 • hoe je je geld of spullen terug kunt krijgen als je klant niet op tijd betaalt
 • de rechten en plichten bij overmacht
 • wanneer en hoe je klant kan klagen
 • informatie over het herroepingsrecht (bij koop op afstand)
 • een garantie op het product of je dienst
 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom
 • de optie voor een clausule over geheimhouding
 • de optie voor een clausule over een boetebeding
 • een clausule over eigendomsvoorbehoud
 • de optie voor een clausule over retentierecht
 • de optie voor een clausule over recht van reclame
 • een clausule over aansprakelijkheid

Leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn de regels die je als ondernemer wilt opleggen aan al je klanten. In de leveringsvoorwaarden staan alle juridische zaken die op de levering van een product of dienst van toepassing zijn. Denk hierbij aan: de levertijd van het product of de dienst, hoe de annulering van een bestelling is geregeld, of er garantie op je product zit en wat er gebeurt bij overmacht. Leveringsvoorwaarden zijn belangrijk omdat je je hiermee indekt tegen verschillende risico’s die je loopt. Zo kun je je betalingsrisico’s en aansprakelijkheid voor eventuele schade beperken.

Algemene leveringsvoorwaarden gebruik je als je regelmatig producten of diensten aan consumenten of zakelijke klanten levert. Ze zijn niet verplicht, maar het is wel handig als je bijvoorbeeld altijd onder dezelfde voorwaarden wilt leveren. Op het moment dat een klant je leveringsvoorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening of levering van je product. Het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden voorkomt dat je steeds opnieuw dezelfde afspraken moet maken. Leveringsvoorwaarden scheppen dus duidelijkheid en leveren je veel gemak en tijdbesparing op. Bescherm je bedrijfsbelangen en zorg voor je eigen algemene leveringsvoorwaarden op maat!  

Bij het opstellen van leveringsvoorwaarden zijn er een aantal onderwerpen waar je op moet letten:

 • offertes: is je offerte vrijblijvend of niet? En binnen hoeveel tijd moet je klant akkoord gaan met je offerte?
 • betalingstermijn: maak duidelijke afspraken over de betalingstermijn. Wat spreek je af als je klant op de laatste dag van de betalingstermijn nog steeds niet heeft betaald? Krijgt je klant nog een kans om te betalen door middel van een ingebrekestelling of is hij direct vanaf dat moment in verzuim en dus ook (wettelijke) rente verschuldigd?
 • levering: maak goede afspraken over de aflevering van je diensten en/of producten, zoals waar deze producten moeten worden geleverd en wie de kosten voor de levering betaalt
 • levertijd: leg vast binnen hoeveel tijd je normaal gesproken levert en wat er gebeurt als dat niet kan door overmacht
 • eigendom: wanneer gaat het eigendom over op de koper?
 • garantie: geef je garantie op je product of dienst en welke voorwaarden gelden daarvoor?
 • klachten: waar kunnen je klanten terecht bij klachten en welke klachtenregeling hanteer je?
 • aansprakelijkheid: in je leveringsvoorwaarden kun je je aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding beperken. Het is overigens niet mogelijk om je aansprakelijkheid via je algemene leveringsvoorwaarden volledig uit te sluiten.
 • intellectuele eigendomsrechten: leg vast dat jij de intellectuele eigendomsrechten behoudt

Nee, je bent niet verplicht om leveringsvoorwaarden op te stellen en te gebruiken. Het is echter wel aan te raden, omdat je hiermee vastlegt wat je rechten en plichten zijn en die van je klant. De meeste ondernemers hanteren wel leveringsvoorwaarden omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen. Als je lid bent van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden hanteert, dan kun je verplicht worden om daarvan gebruik te maken.

Als ondernemer heb je de plicht om je leveringsvoorwaarden aan je klanten kenbaar te maken. Er zijn verschillende manieren om aan je informatieplicht te voldoen, afhankelijk van de aard van je onderneming. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de toepasselijkheid van je voorwaarden te vermelden in je offerte en de voorwaarden mee te sturen. Voor dienstverleners geldt echter dat je ook naar je algemene voorwaarden op je website mag verwijzen om aan je informatieplicht te voldoen. Voldoe je niet aan je informatieplicht, dan is de klant ook niet aan je leveringsvoorwaarden gebonden.

Nee, je bent niet wettelijk verplicht om je voorwaarden te deponeren. Het voordeel van het deponeren van je algemene voorwaarden bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel is dat degene met wie je zaken doet toch je algemene leveringsvoorwaarden kan inzien als je niet in redelijkheid in staat bent om deze te verstrekken. Dit is bijvoorbeeld handig als je vooral telefonisch verkoopt. Het deponeren van je leveringsvoorwaarden heeft ook een bewijsfunctie. Bij het deponeren krijgen je algemene leveringsvoorwaarden een datum en nummer en daarmee kun je aantonen dat je tussentijds niets hebt veranderd in de tekst van de leveringsvoorwaarden. Wijzig je je leveringsvoorwaarden, dan moet je er zelf voor zorgen dat de nieuwe versie bij de rechtbank of Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.

Voor online verkoop gelden specifieke eisen ten aanzien van de informatieplicht. Zo moet je de consument niet alleen op de hoogte stellen van je leveringsvoorwaarden, je moet hem ook de mogelijkheid bieden om deze op te kunnen slaan. Zo kan je klant de voorwaarden op een later moment nog nalezen. Je voldoet aan je informatieplicht als je je leveringsvoorwaarden op je website vermeldt en deze met een interactieve knop kunt laten downloaden door de consument. Als je niet aan je informatieplicht hebt voldaan, loop je het risico dat de voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst. Alleen de voorwaarden op je site zetten, volstaat dus niet!

Doe je veel zaken in het buitenland? Dan is het verstandig om ook je algemene leveringsvoorwaarden op te stellen in een taal die de buitenlandse klant kan lezen. Je loopt anders het risico dat je leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig worden verklaard, omdat je klant de algemene voorwaarden niet kan lezen en de voorwaarden niet begrijpt. Bescherm je bedrijfsbelangen en stel nu gemakkelijk en snel je leveringsvoorwaarden in het Engels op: terms and conditions. Er bestaan ook internationale standaard leveringsvoorwaarden voor de transport en levering van goederen: de Incoterms. Deze voorwaarden zijn opgesteld om het internationaal zakendoen makkelijker te maken. In de Incoterms worden zaken geregeld als: de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper en wie zorgt voor de verzekeringen en vergunningen. Daarnaast leg je vast wie het transport verzorgt. Je kunt de Incoterms bestellen op de website van ICC Nederland.

Herroepingsrecht is een ander woord voor bedenktijd. Bij koop op afstand geldt dat de consument minimaal 14 dagen de tijd heeft om aan te geven dat hij van de koop af wil. Je dient hiervoor de consument een formulier ter beschikking te stellen waarmee hij van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken. Houd je je niet aan je informatieplicht, dan wordt de bedenktijd verlengd met 12 maanden. De bedenktijd geldt niet voor alle producten. Zo worden uitgesloten:

 • bederfelijke producten
 • producten op maat (volgens de instructies van de klant)
 • producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.) wanneer de verzegeling verbroken is
 • gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) wanneer de verzegeling is verbroken

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je klant aangeeft dat hij niet is gehouden aan je algemene voorwaarden

 • je advies wilt over het opzetten van een eigen bedrijf

 • je diensten gaat leveren in het buitenland, inclusief online diensten aan buitenlandse consumenten/afnemers

 • je rechtsbijstand nodig hebt in een geschil met een consument

Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Leveringsvoorwaarden

leveranciersvoorwaarden, algemene voorwaarden leverancier, terms and conditions.