Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Ingebrekestelling opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Ingebrekestelling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Komt je klant of zakenrelatie zijn contractuele verplichtingen niet na, dan gebruik je deze ingebrekestelling om hem hierop te wijzen en aan te geven wat de gevolgen zijn als hij niet alsnog nakomt. In veel gevallen ben je dat zelfs verplicht, anders kan je geen verdere juridische stappen nemen. Maak nu binnen enkele minuten je eigen op maat gemaakt ingebrekestelling. Een ingebrekestelling opstellen is niet eerder zo makkelijk geweest! Ben je op zoek naar een ingebrekestelling voorbeeld of ingebrekestelling voorbeeldbrief, dan vind je die ook hier.
 

Gebruik deze ingebrekestelling om de andere partij:

 • aan te manen om zijn contractuele plichten na te komen
 • een termijn te geven om een contract na te komen voordat je het ontbindt of een schadevergoeding eist
 • bij de andere partij aan te kondigen dat je verdergaande juridische stappen neemt als hij binnen de gestelde termijn niet alsnog nakomt

In deze brief ingebrekestelling (en voorbeeld ingebrekestelling) staat onder meer:

 • de datum van de ingebrekestelling
 • de mededeling dat de ander een contractuele verplichting niet is nagekomen
 • de overeengekomen verplichting(en) die de ander moet nakomen
 • een termijn waarbinnen je nakoming eist
 • de optie om aan te kondigen dat je incassokosten en wettelijke rente in rekening gaat brengen als de ander niet alsnog zijn verplichting(en) nakomt
 • de optie om aan te kondigen dat je de stap naar de rechter gaat nemen als de ander niet alsnog zijn verplichting(en) nakomt

Een ingebrekestelling is een laatste aanmaning die je verstuurt naar een partij waarmee je een contract hebt gesloten om de ander te bewegen de verplichting(en) na te komen wanneer dit niet gebeurt. Dit wordt ‘in gebreke stellen’ genoemd, of soms ten onrechte ‘ingebreke stellen’. In sommige situaties ben je verplicht om deze stap te nemen voordat je bijvoorbeeld het contract kunt ontbinden of een schadevergoeding kunt eisen.

Voordat je bepaalde juridische maatregelen kunt nemen zoals ontbinding van een contract, eist de wet dat de andere partij eerst in verzuim moet zijn. Dat is het geval nadat je hem schriftelijk hebt aangemaand om zijn contractuele plicht binnen een bepaalde tijd na te komen én hij binnen die termijn alsnog niet nakomt.

Ja, in sommige situaties ben je verplicht om een ingebrekestelling te gebruiken. Het gaat dan om de situaties waarin de ingebrekestelling ervoor zorgt dat de ander in verzuim is én hij zijn verplichting(en) alsnog niet nakomt. Is de ander eenmaal in verzuim, dan is er sprake van wanprestatie. Een ingebrekestelling moet altijd schriftelijk gebeuren. Een mondelinge ingebrekestelling is niet geldig.

In sommige gevallen ben je niet verplicht om een ingebrekestelling brief te gebruiken. Soms is het namelijk niet noodzakelijk dat de andere partij een ingebrekestelling heeft ontvangen om toch in verzuim te zijn. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de ander op een bepaalde dag een dienst moet leveren, maar dat niet doet. Nadat de dag is verstreken, is hij automatisch in verzuim.

In andere gevallen is het niet noodzakelijk dat er sprake is van verzuim om toch bijvoorbeeld een schadevergoeding te kunnen afdwingen, omdat de ander zijn plichten niet nakomt. Denk hierbij aan de situatie dat nakoming praktisch niet meer mogelijk is. Ook als de ander zelf aangeeft dat nakoming niet mogelijk is, heb je geen ingebrekestelling nodig.

Nakoming van een contractuele verplichting(en) is niet meer mogelijk als de andere partij dit zelf heeft aangegeven of niet in staat is om de verplichting(en) na te komen omdat een harde deadline is verstreken. Denk bijvoorbeeld aan een cateraar die je bruiloft zou voorzien van eten en drinken. Op het moment dat de gasten aanschuiven om te eten en de cateraar heeft niets geleverd, dan is nakoming niet meer mogelijk.

Indien nakoming van een contractuele verplichting niet meer mogelijk is, is het niet nodig een brief ingebrekestelling te versturen. De ander is dan automatisch in verzuim, waardoor je zonder ingebrekestelling verdere juridische stappen kunt nemen. De ander heeft bijvoorbeeld aangegeven niet meer te kunnen nakomen of nakoming is blijvend onmogelijk.

Indien de andere partij niet kan nakomen of als uit zijn houding blijkt dat hij niet zal nakomen, dan kan een schriftelijke aansprakelijkheidstelling voldoende zijn. Je hoeft dan ook geen termijn te stellen. Als je echter bedenkt dat een vergeten ingebrekestelling juridische problemen kan opleveren, doe je er goed aan geen risico te nemen. Ondanks dat er soms geen ingebrekestelling nodig is, wordt een ingebrekestelling daarom wel vaak voor de zekerheid verzonden.

Heb je de andere partij in gebreke gesteld maar komt hij alsnog niet binnen de gestelde termijn zijn verplichting(en) na, dan heb je verschillende juridische opties. Je kunt zonder verdere aankondiging het contract ontbinden. Dit kun je via de rechter doen of zelf een schriftelijke mededeling sturen naar de andere partij. Ook kun je een schadevergoeding eisen. Gaat het om een geldbedrag, dan kun je een incassobureau of deurwaarder inschakelen.

Je bent niet verplicht de ingebrekestelling aangetekend te versturen, maar het is wel heel verstandig. Zo heb je niet alleen schriftelijk bewijs dat je de ingebrekestelling hebt verstuurd, maar ook dat deze bij de geadresseerde is aangeboden. Zo sta je sterker in een juridische procedure.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je juridische stappen wilt nemen na het versturen van je ingebrekestelling
 • de andere partij ontkent een ingebrekestelling te hebben ontvangen

Op deze ingebrekestelling, voorbeeldbrief ingebrekestelling en voorbeeldbrief ingebrekestelling wanprestatie is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Ingebrekestelling

brief ingebrekestelling, mail ingebrekestelling, ingebrekestelling brief, ingebrekestelling mail, ingebrekestelling formulier.