Gratis Indeplaatsstelling

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Indeplaatsstelling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil een huurder van een bedrijfsruimte wegens verkoop van zijn bedrijf zijn huurcontract overdragen aan de nieuwe eigenaar, dan kan dat op basis van contractovername, ook wel indeplaatsstelling genoemd. De nieuwe eigenaar wordt dan de nieuwe huurder met alle rechten en plichten van de oude huurder. Regel de overname in een keer goed door alle afspraken op te nemen in deze indeplaatsstelling.

Gebruik deze indeplaatsstelling:

 • wanneer je je bedrijf verkoopt en je huurcontract wilt overdragen aan de nieuwe eigenaar

 • wanneer je als verhuurder wilt meewerken aan de contractovername van je huurder

In deze indeplaatsstelling staat onder meer:

 • de gegevens van alle betrokken partijen

 • het moment van ingang van de indeplaatsstelling

 • de mededeling dat de nieuwe huurder met alle rechten en plichten in de plaats komt van de oude huurder

Indeplaatsstelling is de situatie waarin een ondernemer die een bedrijf overneemt ook de plaats van de huurder in het bijbehorende huurcontract inneemt.  

Je hebt een indeplaatsstelling nodig:

 • wanneer je je bedrijf dat in een huurpand is gevestigd wilt verkopen en het huurcontract wilt overdragen

 • wanneer je huurder zijn bedrijf wil verkopen en zijn huurcontract wil overdragen

De verhuurder mag indeplaatsstelling weigeren. Gaat het om een winkelruimte of andere ruimte die voor het publiek toegankelijk is, dan kan de oude huurder naar de rechter stappen om vervangende toestemming te verzoeken.

De rechter kan indeplaatsstelling toestaan als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • het gaat om een bedrijfsruimte die voor het publiek toegankelijk is

 • de nieuwe huurder zet het bedrijf voort

 • de nieuwe huurder kan de huur betalen

 • de oude huurder heeft een aanzienlijk belang bij de indeplaatsstelling  

De verhuurder mag geen hogere huurprijs vragen. Wanneer de huurder akkoord gaat met een hogere huurprijs, is er geen sprake meer van een indeplaatsstelling maar van een nieuw huurcontract.

De verhuurder mag alleen voorwaarden stellen aan de nieuwe huurder die te maken hebben met de huur. Zo mag hij vragen om de nodige vergunningen en diploma’s en om financiële waarborgen, zoals een bankgarantie.  

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • de verhuurder niet wenst mee te werken aan de indeplaatsstelling

Op deze indeplaatsstelling is Nederlands recht van toepassing.