Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief huurcontract woning opzeggen (door verhuurder) opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief huurcontract woning opzeggen (door verhuurder)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als verhuurder kun je een huurcontract voor onbepaalde tijd niet zomaar opzeggen. De wet noemt een beperkt aantal redenen voor opzegging en je brief moet bepaalde informatie bevatten. Met deze brief huurcontract woning opzeggen voldoe je aan alle eisen. Je kunt nu binnen enkele minuten een brief opzegging huurovereenkomst opstellen! Ben je op zoek naar een opzeggen huurcontract verhuurder voorbeeldbrief, dan vind je die ook hier. 

Gebruik deze brief huurcontract woning opzeggen om:

 • een huurcontract voor woonruimte voor onbepaalde tijd op te zeggen

In deze brief huurcontract woning opzeggen staat onder meer:

 • een omschrijving van het huurcontract
 • de reden van opzegging
 • de datum waarop het huurcontract eindigt
 • het verzoek om binnen 6 weken na het einde van het huurcontract te laten weten of de huurder instemt met de opzegging

Een opzegging huurovereenkomst is een brief waarmee je een einde maakt aan de huurovereenkomst woonruimte met je huurder.

Gebruik een brief huurcontract woning opzeggen als je een woning voor onbepaalde tijd verhuurt en het huurcontract wilt opzeggen. Om een huurcontract te kunnen opzeggen, gelden er bepaalde voorwaarden. Je huurder heeft op basis van het huurrecht namelijk huurbescherming, waardoor hij niet zomaar uit zijn woning gezet kan worden.

De volgende redenen zijn geldige gronden voor huuropzegging:

 • je huurder gedraagt zich niet als goed huurder, bijvoorbeeld door overlast, niet toegestane onderhuur of het langer dan 3 maanden niet betalen van de huur
 • dringend eigen gebruik nadat je 3 jaar eigenaar van de woning bent
 • je huurder weigert een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst
 • je wilt de woning aanpassen aan een geldend bestemmingsplan

Zeg je op om een andere reden, dan heeft je opzegging geen gevolgen voor het huurcontract en loopt het contract door.

Voor opzegging vanwege dringend eigen gebruik gelden 3 voorwaarden:

 • je moet de woning daadwerkelijk zelf nodig hebben, er zijn geen alternatieven
 • je belang om de woning zelf te gebruiken is groter dan het belang van je huurder om in de woning te kunnen blijven
 • er moet voor de huurder vervangende en passende woonruimte te vinden zijn

Je moet daarnaast 3 jaar verhuurder zijn en een huisvestingsvergunning kunnen laten zien.

Als je huurder niet instemt met beëindiging van het huurcontract, moet je de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden. De rechter kan het huurcontract ontbinden als er een geldige grond is voor beëindiging van het contract. Hij houdt daarbij rekening met de redenen die in de opzegging zijn genoemd.

Een echtgenoot of geregistreerd partner is medehuurder. Richt je huur opzeggen brief daarom aan beide echtgenoten of geregistreerde partners afzonderlijk, door hen een aparte brief te sturen.

De wet verplicht je om de brief aangetekend te versturen, om er zeker van te zijn dat je huurder kennis neemt van de opzegging.

De opzegtermijn is ten minste 3 maanden en maximaal 6 maanden. Voor elk jaar dat je huurder de woning gehuurd heeft, tel je 1 maand bij de 3 maanden op tot een maximum van 6 maanden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt of je een geldige reden hebt om het huurcontract op te zeggen
 • je huurder niet binnen 6 weken instemt met de opzegging

Op deze brief opzeggen huur woning door verhuurder en voorbeeldbrief opzeggen huur woning door verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief huurcontract woning opzeggen (door verhuurder)

brief opzeggen huur woning, opzeggingsbrief verhuurder woning, huuropzegging brief woning, brief huur opzeggen door verhuurder woning.