Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen (door verhuurder) opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen (door verhuurder)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte beëindig je als verhuurder met een brief huurcontract opzeggen. De regels voor opzegging zijn afhankelijk van het type bedrijfsruimte dat je verhuurt. In alle gevallen ben je verplicht schriftelijk op te zeggen. Verhuur je een winkelruimte of andere openbare bedrijfsruimte, dan heeft je huurder huurbescherming. Bij overige bedrijfsruimtes zoals kantoorruimte is je huuropzegging aan minder regels gebonden. Met de brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen zorg je dat je volgens de regels opzegt. Zoek je een opzeggen huurcontract verhuurder voorbeeldbrief, dan vind je die ook hier. 

Gebruik deze opzegging huurovereenkomst om: 

 • een huurcontract voor winkelruimte of andere openbare bedrijfsruimte op te zeggen
 • een huurcontract voor overige bedrijfsruimte zoals kantoorruimte op te zeggen

In deze brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen staat onder meer:

 • een beschrijving van het huurcontract en het type bedrijfsruimte
 • de mededeling dat je het huurcontract wilt opzeggen
 • de opzegtermijn voor beëindiging van het huurcontract
 • de optionele mededeling dat je huurder binnen 6 weken moet laten weten of hij instemt met de opzegging
 • de optionele mededeling dat je huurder de bedrijfsruimte voor een bepaalde datum moet verlaten

Een brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen door verhuurder is een brief waarmee je als verhuurder het huurcontract bedrijfsruimte met je huurder opzegt.

Als je het huurcontract bedrijfsruimte met je huurder wilt beëindigen, gebruik je een brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen. Je bent wettelijk verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen.

Er zijn 2 soorten bedrijfsruimte:

 • winkelruimte en andere openbare bedrijfsruimte, ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd
 • overige bedrijfsruimte zoals kantoorruimte

Een groot verschil is dat winkelruimte en andere openbare bedrijfsruimte voor publiek toegankelijk is en overige bedrijfsruimte niet. Als je bedrijfsruimte niet binnen de omschrijving van winkelruimte en andere openbare bedrijfsruimte valt, verhuur je overige bedrijfsruimte. Hiervoor gelden aparte regels met betrekking tot opzegging van het huurcontract.

Bij winkelruimte en andere openbare bedrijfsruimte moet er sprake zijn van een bedrijfspand:

 • dat bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, restaurant of café, afhaal- of besteldienst of ambachtsbedrijf
 • dat voor het publiek toegankelijk is
 • van waaruit goederen of diensten direct worden geleverd aan klanten

Winkelruimte en andere openbare bedrijfsruimte verhuur je voor 5 jaar, met de mogelijkheid om het contract met 5 jaar te verlengen. Je huurder kan het contract na 5 jaar opzeggen, maar jouw mogelijkheden voor opzegging zijn beperkt. Alleen als je huurder zich niet goed heeft gedragen of je het pand zelf dringend nodig hebt en voor lange tijd gaat gebruiken, kun je de rechter vragen om het huurcontract na 5 jaar te beëindigen. Hij zal het huurcontract ontbinden als er van voornoemde omstandigheden sprake is. 

Bij een huurcontract van 10 jaar heb je iets meer mogelijkheden om het contract op te zeggen. De rechter weegt op dat moment je belangen af tegen de belangen van je huurder en kijkt welke belangen zwaarder wegen. Als je huurder niet instemt met een redelijke aanpassing van de huurvoorwaarden, kan dat voor de rechter een reden zijn om beëindiging van de huurovereenkomst toe te staan. Zeg je op het moment dat het huurcontract 10 jaar heeft geduurd niet op, dan geldt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heb je een wettelijke reden om het huurcontract op te zeggen, neem dan een opzegtermijn van 1 jaar in acht en stuur je huur opzeggen brief aangetekend of per deurwaardersexploot. Vermeld de reden van de opzegging in de brief en vraag je huurder daarnaast om binnen 6 weken te laten weten of hij instemt met de opzegging. Als je huurder niet instemt met de opzegging, moet je de rechter om vervangende toestemming vragen.

Valt je bedrijfspand niet onder de omschrijving van winkelruimte of andere openbare bedrijfsruimte, dan wordt het gezien als overige bedrijfsruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kantoor of een magazijn. Overige bedrijfsruimte is niet voor het publiek toegankelijk en je huurder wordt in mindere mate beschermd door het huurrecht.

Het huurcontract voor overige bedrijfsruimte kun je opzeggen wanneer je wilt. Neem wel een redelijke opzegtermijn in acht. Meestal wordt als opzegtermijn de periode waarover de huur betaald wordt gehanteerd. Betaalt je huurder maandelijks de huurprijs? Zeg dan op met een opzegtermijn van 1 maand. Wordt de huurprijs per kwartaal betaald, hanteer dan een opzegtermijn van 3 maanden.

Je huurder heeft bij overige bedrijfsruimte geen huurbescherming, maar zogenaamde ontruimingsbescherming. Dat wil zeggen dat hij niet direct hoeft te vertrekken op het moment dat het contract afloopt. Je huurder heeft wettelijk het recht om nog 2 maanden in het pand te blijven. Binnen die periode kan hij de rechter vragen om de periode te verlengen tot 1 jaar en eventueel nog 2 keer met een jaar. Je huurder moet dan een goede reden hebben, wil de rechter het contract verlengen. Doet je huurder binnen 2 maanden na afloop van het huurcontract niets, dan moet hij na die periode vertrekken.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je niet weet welk type bedrijfsruimte je verhuurt
 • je huurder na aanzegging van de ontruiming het pand niet wil verlaten en bij de rechter een verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn indient

Op deze brief opzeggen huur bedrijfsruimte door verhuurder en voorbeeldbrief opzeggen huur bedrijfsruimte door verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Brief huurcontract bedrijfsruimte opzeggen (door verhuurder)

brief opzeggen huur bedrijfsruimte, opzeggingsbrief verhuurder bedrijfsruimte, huuropzegging brief bedrijfsruimte, brief huur opzeggen door verhuurder bedrijfsruimte.