Gratis Huurcontract woning (onbepaalde tijd)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Huurcontract woning (onbepaalde tijd)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een woning gaat verhuren, neem je een risico. Beperk je risico's door belangrijke zaken vast te leggen in een contract. Zo ben je er zeker van dat je huurder op de hoogte is van zijn plichten. Leg je afspraken schriftelijk vast en maak gebruik van dit huurcontract woning voor onbepaalde tijd.

Gebruik dit huurcontract woning:

 • wanneer je een woning of appartement gaat verhuren en de afspraken daarover goed wilt vastleggen

 • wanneer je een huurcontract voor onbepaalde tijd wilt afsluiten

In dit vaste huurcontract woning staat onder meer:

 • de gegevens van de huurder en verhuurder

 • het adres en omschrijving van de woning of het appartement

 • de bestemming van het gehuurde

 • de huurprijs en de wijze van betaling

 • afspraken over de huurverhoging

 • de hoogte en voorwaarden voor de borg

 • de datum waarop het huurcontract ingaat

 • afspraken over onderhoud en herstel

 • regels rondom de beëindiging van de overeenkomst

Een vast huurcontract woning is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je huurder, waarin de bijbehorende afspraken staan. Door deze afspraken schriftelijk vast te leggen, weet je huurder precies wat zijn rechten en plichten zijn. Hierdoor is het makkelijker om hem aan de afspraken te houden.

Je hebt een vast huurcontract woonruimte nodig als je een woning of appartement wilt verhuren voor onbepaalde tijd. Met dit huurcontract leg je de verplichtingen van je huurder goed vast.

Het belangrijkste verschil tussen een tijdelijk en vast huurcontract is dat je een tijdelijk contract makkelijker kunt beëindigen. Aan een huurcontract voor bepaalde tijd zijn wel vaak extra voorwaarden verbonden.

Het is verstandig om bij de huurder een verhuurdersverklaring te vragen voordat je een contract met hem aangaat. Een verhuurdersverklaring is een verklaring van zijn huidige verhuurder waaruit blijkt of de huurder altijd op tijd de huur heeft betaald en geen overlast heeft veroorzaakt.

Als je in de vrije sector verhuurt, dan bepaal je zelf de huurprijs. Ook ben je vrij om zelf de jaarlijkse huurverhoging vast te stellen. Als je onder de sociale huurgrens verhuurt (€ 710,68 per maand in 2017 en 2018), dan is je maximale huurprijs vastgesteld aan de hand van een puntenstelsel. De jaarlijkse toegestane huurverhoging wordt dan door de overheid vastgesteld. Let op: je moet altijd een puntencheck doen om te weten wat je maximale huurprijs is. Pas als je op basis hiervan boven de sociale huurgrens uitkomt, staat het je volledig vrij om de huurprijs zelf te bepalen.

Het woningwaarderingsstelsel, puntenstelsel of puntensysteem is een systeem van de overheid om de maximale huurprijs van een woning in de sociale sector vast te stellen. Aan de hand van oppervlakte, WOZ-waarde en voorzieningen worden punten toegekend aan de woning. Via een tabel kun je dan precies zien wat de maximale huurprijs van de woning is.

Je moet een energielabel hebben en een kopie daarvan ter beschikking van de huurder stellen. Als je dat niet hebt, kun je een boete krijgen. Kamers, monumenten en bepaalde recreatiewoningen hoeven geen energielabel te hebben. Je krijgt een energie-index door een gecertificeerd bedrijf de woning te laten beoordelen. Je hoeft geen energie-index te hebben, maar als je een oude sociale woning goed hebt geïsoleerd, kan het financieel voordelig zijn deze index aan te vragen. Je krijgt dan namelijk extra punten bij het woningwaarderingsstelsel, zodat je een hogere huurprijs kunt vragen.

Voor een woning in de sociale sector stellen veel gemeenten als eis dat je huurder een huisvestingsvergunning heeft. Controleer dit vooraf, want je riskeert een boete als je een woning zonder verplichte huisvestingsvergunning verhuurt.

Huurbescherming betekent onder meer:

 • dat je je huurder niet zomaar uit de huurwoning kunt zetten

 • dat je huurder de huurprijs of huurverhoging kan aanvechten

 • dat je huurder huurprijsverlaging kan afdwingen zolang je geen achterstallig onderhoud verricht

 • dat echtgenoten en geregistreerde partners de huur mogen voortzetten als de huurder vertrekt of komt te overlijden

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je huurder de huurprijs wil laten vaststellen door de Huurcommissie

 • je vragen hebt over de boetes die je huurder moet betalen bij overtredingen van het huurcontract

Op dit huurcontract woning (onbepaalde tijd) is Nederlands recht van toepassing.