Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief huurachterstand woning opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief huurachterstand woning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een woning verhuurt en er ontstaat een betalingsachterstand, dan is het belangrijk dat je je huurder snel en dringend verzoekt om de achterstallige huur te betalen. Dat doe je met een formele brief huurachterstand. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief huurachterstand woonruimte opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief huurachterstand woonruimte, dan vind je die ook hier.

Je gebruikt deze brief huurachterstand woning:

  • als je huurder een betalingsachterstand heeft

In deze brief huurachterstand woning staat onder meer:

  • het bedrag van de achterstand

  • de termijn waarbinnen je huurder de achterstand moet betalen

  • de vervolgstappen die je neemt als betaling van de huurachterstand uitblijft

Een brief huurachterstand woning stuur je aan je huurder als hij de huur niet op tijd betaalt. Het is een formele brief waarin je je huurder aanspoort om de achterstand binnen een bepaalde termijn te betalen. Laat je huurder dat na, dan kun je dankzij deze brief extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen.

Je hebt een brief huurachterstand woning nodig als je huurder een betalingsachterstand heeft. Je hebt namelijk schriftelijk bewijs nodig van een formele aanmaning voordat je verdere juridische stappen kunt zetten. Met deze brief bied je je huurder een laatste kans om de huurachterstand te betalen zonder dat het voor hem bijkomende gevolgen heeft.

Als je huurder ondanks de brief huurachterstand een achterstand houdt, heb je een aantal mogelijkheden. Je kunt een incassobureau inschakelen of de huurder een betalingsregeling aanbieden. Als de huurachterstand oploopt, kun je de huurovereenkomst ook opzeggen of laten beëindigen door de rechter. Is de huurachterstand 3 maanden, dan is dit doorgaans voldoende reden voor de rechter om het huurcontract te beëindigen (ontbinden). Is de huurachterstand 1 maand, dan heeft het nog weinig zin om naar de rechter te stappen, tenzij er bijkomende redenen zijn zoals regelmatig te late huurbetaling of (ernstige) overlast door de huurder.

Het belangrijkste verschil tussen opzegging en beëindiging van de overeenkomst bij de rechter is dat opzegging geen effect heeft als de huurder de opzegging niet accepteert. Na beëindiging van het huurcontract door de rechter kun je echter een deurwaarder inschakelen die tot woningontruiming over kan gaan.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je huurder ondanks deze brief de achterstand niet betaalt

Op deze brief huurachterstand woning en voorbeeldbrief huurachterstand woonruimte is Nederlands recht van toepassing.