Gratis Brief huurachterstand woning

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Brief huurachterstand woning

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je een woning verhuurt en er ontstaat een betalingsachterstand, dan is het belangrijk dat je je huurder snel en dringend verzoekt om de achterstallige huur te betalen. Dat doe je met een formele brief huurachterstand. Gebruik deze brief zodat je je huurder direct op de bijkomende gevolgen wijst.

Je gebruikt deze brief huurachterstand woning:

  • als je huurder een betalingsachterstand heeft

In deze brief huurachterstand woning staat onder meer:

  • het bedrag van de achterstand

  • de termijn waarbinnen je huurder de achterstand moet betalen

  • de vervolgstappen die je neemt als betaling van de huurachterstand uitblijft

Een brief huurachterstand woning stuur je aan je huurder als hij de huur niet op tijd betaalt. Het is een formele brief waarin je je huurder aanspoort om de achterstand binnen een bepaalde termijn te betalen. Laat je huurder dat na, dan kun je dankzij deze brief extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen.

Je hebt een brief achterstand woning nodig als je huurder een betalingsachterstand heeft. Je hebt namelijk schriftelijk bewijs nodig van een formele aanmaning voordat je verdere juridische stappen kunt zetten. Met deze brief bied je je huurder een laatste kans om de huurachterstand te betalen zonder dat het voor hem bijkomende gevolgen heeft.

Als je huurder ondanks de brief huurachterstand een betalingsachterstand houdt, heb je een aantal mogelijkheden. Je kunt een incassobureau inschakelen of de huurder een betalingsregeling aanbieden. Als de huurachterstand oploopt, kun je de huurovereenkomst ook opzeggen of laten beëindigen door de rechter.

Het belangrijkste verschil tussen opzegging en beëindiging van de overeenkomst bij de rechter is dat opzegging geen effect heeft als de huurder de opzegging niet accepteert. Na beëindiging van het huurcontract door de rechter kun je echter een deurwaarder inschakelen die tot woningontruiming over kan gaan.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je huurder ondanks deze brief de achterstand niet betaalt

Op deze brief huurachterstand woning is Nederlands recht van toepassing.