Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief huurachterstand bedrijfsruimte opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief huurachterstand bedrijfsruimte

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Voorkom oplopende betalingsachterstanden en spoor je huurder zo spoedig mogelijk aan om zijn achterstallige huur alsnog te betalen. Dat doe je met deze formele brief huurachterstand bedrijfsruimte. Daarin eis je onmiddellijke betaling van de achterstand en geef je aan extra kosten in rekening te brengen als betaling uitblijft. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte brief huurachterstand bedrijfsruimte opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief huurachterstand bedrijfsruimte, dan vind je die ook hier.

Gebruik deze brief huurachterstand bedrijfsruimte:

  • zodra je huurder een betalingsachterstand heeft

In deze brief huurachterstand bedrijfsruimte staat onder meer:

  • het totale bedrag van de huurachterstand

  • de termijn waarbinnen je huurder de huurachterstand moet betalen

  • eventuele aanspraak op een contractuele boete

  • de vervolgstappen die je zult ondernemen als betaling uitblijft

Een brief huurachterstand bedrijfsruimte is een formele brief die je aan een huurder van je bedrijfsruimte verstuurt, als hij de huur niet op tijd of niet volledig betaalt.

Je hebt een brief achterstand bedrijfsruimte nodig als je huurder van een bedrijfspand een betalingsachterstand heeft. Je hebt namelijk schriftelijk bewijs nodig van een formele aanmaning voordat je verdere juridische stappen kunt zetten. Als je huurder deze brief negeert, kun je vervolgens een incassobureau inschakelen. Je kunt dan ook een boetebedrag opeisen, als je dat in je huurcontract hebt afgesproken.

Als je huurder ondanks deze brief een achterstand houdt, heb je een aantal mogelijkheden. Als je erop vertrouwt dat de achterstand van tijdelijke economische aard is, kun je een betalingsregeling treffen met je huurder. Als je vermoedt dat vooral onwil de oorzaak is van de huurachterstand, dan kun je een incassobureau inschakelen. Als de huurachterstand oploopt, kun je de huurovereenkomst via de rechter laten beëindigen.

De rechter zal meestal instemmen met beëindiging van de huurovereenkomst als de huurachterstand 3 maanden bedraagt. De rechter houdt echter wel rekening met alle omstandigheden. Zo zal een rechter de huurder van een winkelpand meer achterstand gunnen dan de huurder van een kantoorpand, omdat de winkelier afhankelijk is van een bepaalde locatie.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je huurder ondanks deze brief de achterstand niet betaalt

Op deze brief huurachterstand bedrijfsruimte en voorbeeldbrief huurachterstand bedrijfsruimte is Nederlands recht van toepassing.