Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Geheimhoudingsverklaring (NDA)

GRATIS  Geheimhoudings- verklaring

In welke taal wil je je NDA opstellen?

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland

Maak je eigen Geheimhoudingsverklaring (NDA)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Om het concurrentievoordeel van je bedrijf te behouden, gebruik je een Engelstalige of Nederlandstalige geheimhoudingsverklaring (ook wel NDA contract of non-disclosure agreement genoemd) om je vertrouwelijke informatie te beschermen. Vertrouwelijke informatie kan bedrijfsresultaten, technische gegevens, klantenlijsten, bedrijfsgeheimen, auteursrechten, uitvindingen, handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom omvatten. Regel je geheimhoudingsverklaring voordat je gevoelige informatie deelt, zodat beide partijen begrijpen wat hun rechten en plichten zijn op het moment dat jullie samenwerking van start gaat. Of je nu een Engelstalige of Nederlandstalige NDA opstelt, Nederlands recht is altijd van toepassing. 

Lees meer over het gebruik van ons gratis NDA model, wat je moet opnemen in de geheimhoudingsverklaring en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor ondernemers.

Bekijk deze pagina in het Engels.

Inhoudsopgave

 1. NDA betkekenis
 2. Heb ik een NDA of geheimhoudingsverklaring nodig?
 3. Welke informatie staat in een geheimhoudingsverklaring?
 4. Hoe stel ik een geheimhoudingsverklaring op met Rocket Lawyer?
 5. Wat moet ik weten voordat ik een geheimhoudingsverklaring maak?
 6. Wat moet ik doen na het opstellen van een geheimhoudingsverklaring?
 7. Veelgestelde vragen over geheimhoudingsverklaringen
 8. Vragen over de geheimhoudingsverklaringen van Rocket Lawyer
 9. Juridische woordenlijst

Een geheimhoudingsverklaring is een overeenkomst waarbij 2 of meer partijen met elkaar afspreken bepaalde vertrouwelijke informatie geheim te houden en niet met anderen te delen. Naast het niet vrijgeven van de informatie zonder toestemming, stemt de ontvanger er ook mee in om de informatie niet te kopiëren, aan te passen of te gebruiken op een manier die niet door de houder van de vertrouwelijke informatie is goedgekeurd.

Met een ondertekende geheimhoudingsverklaring kan je als ondernemer veel problemen voorkomen. Zonder een NDA kunnen je handelsgeheimen en gevoelige informatie openbaar worden gemaakt of op een andere wijze worden gebruikt door werknemers, verkopers, klanten of iemand anders waarmee je de informatie deelt.

Een geheimhoudingsverklaring wordt ook wel genoemd: NDA agreement, geheimhoudingsovereenkomst, geheimhoudingscontract, confidentiality agreement, confidential disclosure agreement, proprietary information agreement of secrecy agreement.

Je hebt een geheimhoudingsverklaring nodig als je vertrouwelijke informatie gaat delen met anderen en je niet wilt dat deze informatie openbaar wordt gemaakt. Er zijn verschillende situaties waarin het essentieel is dat je een geheimhoudingsovereenkomst gebruikt:

 • bedrijfsovername: voor een overnamebod wil de geïnteresseerde partij eerst inzage hebben in de financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten van je bedrijf. Vindt er daadwerkelijk een due diligence (boekenonderzoek) plaats, dan heb je een geheimhoudingsovereenkomst nodig.
 • investeerders voor een dienst of product: heb je een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkeld en zoek je investeerders, dan gebruik je een geheimhoudingsverklaring om ervoor te zorgen dat je vertrouwelijke informatie bij jou blijft
 • inhuren opdrachtnemer: schakel je een ZZP'er, freelancer of opdrachtnemer in om werk voor je te verrichten en krijgt hij daardoor inzage in bedrijfsinformatie, dan zorgt een NDA ervoor dat hij daar vertrouwelijk mee omgaat
 • personeel heeft inzage: ook de geheimhouding van je personeel ten aanzien van vertrouwelijke informatie regel je met een NDA

Een geheimhoudingsverklaring opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze NDA generator je eigen op maat gemaakte geheimhoudingsverklaring. We bieden zowel een Nederlandstalige als Engelstalige NDA aan. Op zoek naar een NDA template of NDA voorbeeld Engels? Klik op 'Stel je document op' en bekijk het NDA voorbeeld.

Een geheimhoudingsverklaring is afhankelijk van het type informatie dat je wilt beschermen, de aard van de partijen en de aard van de situatie waarin je de informatie wilt beschermen. Sommige informatie hoort echter in elke NDA te staan. Zo staat in al onze geheimhoudingsverklaringen onder andere:

 • de gegevens van de partijen betrokken bij de geheimhoudingsverklaring 
 • de inhoud van de geheimhoudingsplicht
 • de omvang van de geheimhoudingsplicht
 • het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie gedeeld wordt
 • de duur van de geheimhoudingsplicht
 • een boetebeding
 • wat je kunt doen tegen een overtreding van de geheimhoudingsplicht

Het is eenvoudig om online een gratis geheimhoudingsverklaring te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De geheimhoudingsverklaring generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte geheimhoudingsverklaring. Nadat je de taal kiest voor je NDA (Engels of Nederlands) en je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je NDA is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je geheimhoudingsverklaring , op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je NDA kopiëren of bewerken. Je kunt ze ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een geheimhoudingsovereenkomst moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een geheimhoudingsovereenkomst wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • wil je een NDA Nederlands of NDA Engels?
 • delen jullie vertrouwelijke informatie met elkaar of komt deze informatie maar van 1 kant?
 • hoelang wil je dat de plicht tot geheimhouding duurt? Gebruikelijk is een termijn van 3 tot 5 jaar. Een termijn voor onbepaalde tijd is onredelijk.
 • hoe hoog moet de boete bij schending van de geheimhouding zijn? De hoogte ervan moet in verhouding staan tot de waarde van de gedeelde informatie. Doorgaans wordt een boete van € 10.000 opgenomen.
 • wat is de reden waarom je vertrouwelijke informatie deelt of met jou gedeeld wordt?
 • naar welke rechter wil je stappen als er een juridisch geschil ontstaat? Je kunt een rechtbank bij jou in de buurt kiezen.

Nadat je je geheimhoudingsovereenkomst hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde NDA bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de andere partij(en) de NDA ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde NDA of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je NDA te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over NDA's. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Nee, het gebruik van een geheimhoudingsovereenkomst NDA is niet verplicht. Maar als je gevoelige informatie geheim wil houden, dan doe je er verstandig aan om hier afspraken over te maken in een NDA. Zo voorkom je schade en procedures.

Een geheimhoudingsovereenkomst kun je gebruiken voor elk type informatie waarvan jij vindt dat die alleen gedeeld mag worden met een bepaald persoon of bedrijf. De informatie kan bijvoorbeeld commercieel waardevol zijn, zoals informatie die je uitwisselt in het kader van onderhandelingen over een nieuwe uitvinding of de aankoop van een ander bedrijf. Ook bij het delen van informatie over intellectueel eigendom wordt normaal gesproken een NDA gebruikt.

De volgende informatie is niet vertrouwelijk en kan dus niet beschermd worden door een NDA:

 • informatie waarvan de ander kan aantonen dat deze al eerder bekend was bij hem
 • informatie die algemeen bekend is
 • informatie die volgens de NDA wel onder de geheimhoudingsplicht valt maar daarna alsnog op een andere manier algemeen bekend wordt

In een geheimhoudingsovereenkomst neem je het doel op waarvoor je de vertrouwelijke informatie met de ander wilt delen. Omschrijf dit doel zo specifiek mogelijk. Je wilt bijvoorbeeld de mogelijkheden van een samenwerking onderzoeken of je wilt een marketingactie voor een nieuw product bespreken.

De geheimhoudingsplicht hoeft geen einddatum te hebben. Maar vaak zal op een gegeven moment de informatie niet meer vertrouwelijk zijn. Als je een einddatum afspreekt, zal die van de omstandigheden afhangen. Maak een inschatting van de duur van de periode waarin de informatie geheim moet blijven.

In de geheimhoudingsovereenkomst spreek je een boete af als de geheimhoudingsplicht geschonden wordt. Dit wordt een boetebeding genoemd. Als de schade groter is dan het boetebedrag, heb je ook recht op vergoeding van de extra schade.

Je werknemers moeten soms vanwege hun functie over geheime bedrijfsinformatie beschikken. Je wil voorkomen dat deze informatie zomaar op straat komt te liggen. Je kunt daarom een geheimhoudingsclausule in het arbeidscontract opnemen en daar een boetebeding aan koppelen. Het apart sluiten van NDA met een werknemer heeft echter de voorkeur. Een NDA is uitgebreider en er kan beter in verwerkt worden welke informatie precies vertrouwelijk is.

Nee, je kunt je werknemer niet dwingen een NDA te tekenen als hij dat weigert. Dit kan wel gevolgen hebben voor hem. Wil je bijvoorbeeld dat hij een NDA tekent omdat hij een bepaalde functie gaat uitoefenen waarbij hij in aanraking komt met gevoelige bedrijfsgeheimen, dan kan de weigering betekenen dat je hem voor de functie uitsluit.

In 2018 trad de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Daarmee worden niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen beschermd tegen illegale handelingen als openbaarmaking. Met name voor innovatieve bedrijven biedt deze wet handvatten om zich beter te beschermen tegen illegale inbreuken op bedrijfsgeheimen. Het sluiten van een NDA helpt je om makkelijker bij een rechter aan te tonen dat daarvan sprake is.

Als de andere partij de NDA schendt, stel je de ander aansprakelijk voor de schade die je daardoor lijdt. Het is verstandig hiervoor een advocaat in te schakelen. Maak hiervoor gebruik van de Vraag een advocaat dienst.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer NDA die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde NDA te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je NDA handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt aanpassen en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Bedrijfsgeheim
Een bedrijfsgeheim is informatie die geheim is, handelswaarde heeft omdat zij geheim is en onderworpen is aan redelijke maatregelen om die vertrouwelijkheid te waarborgen.

Bedrijfsopvolging
Er is sprake van bedrijfsopvolging een bedrijf wordt voortgezet nadat de eigenaar ermee stopt en zorgt voor continuïteit van het bedrijf.

Bedrijfsoverdracht
Met bedrijfsoverdracht wordt de verkoop van een bedrijf aangeduid.

Bedrijfsovername
Met bedrijfsovername wordt de koop van ene bedrijf aangeduid.

Boekenonderzoek
Een boekenonderzoek is een controle van de administratie: een onderzoek over een bepaalde periode of controle van bepaalde onderdelen van de boekhouding van een bedrijf, vaak in het kader van een bedrijfsovername - of overdracht.

Boetebeding
Een boetebeding is een bepaling in een overeenkomst waarmee een boete wordt gesteld op overtreding van een van de bepalingen in de overeenkomst. Zo bevat elke NDA een boetebeding waarin staat hoeveel een partij moet betalen als die partij de geheimhouding schendt.

Due dilligence
Due dilligence is een ander woord voor boekenonderzoek.

Eenzijdige NDA
Een eenzijdige NDA is een geheimhoudingsovereenkomst waarbij er 1 partij is die vertrouwelijke informatie deelt met 1 of meer andere partijen.

Houder
Met de houder van een bedrijfsgeheim wordt de partij aangeduid die de vertrouwelijke informatie beheert en deelt met de ander partij.

Ontvanger
Met de ontvanger van een bedrijfsgeheim wordt de partij aangeduid die de vertrouwelijke informatie van de houder ontvangt.

Tweezijdige NDA
Een tweezijdige NDA is een geheimhoudingsovereenkomst waarbij beide partijen vertrouwelijke informatie delen met elkaar. Deze NDA wordt ook wel een meerzijdige NDA genoemd. Bij een meerzijdige NDA zijn 2 of meer partijen betrokken.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is een nieuwe wet die aangeeft wat er onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke inbreuken op een bedrijfsgeheim kan worden opgetreden en welke maatregelen en procedures er gelden.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen