Gratis  Geheimhoudingsverklaring

Welke geheimhoudingsverklaring wil je opstellen?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Geheimhoudingsverklaring

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken
 • bescherm vertrouwelijke informatie die je met een bedrijf of particulier deelt met een geheimhoudingsverklaring
 • een geheimhoudingsverklaring wordt ook wel NDA, geheimhoudingsovereenkomst of non disclosure agreement genoemd
 • met een NDA zorg je ervoor dat vertrouwelijke informatie die je uitwisselt tijdens onderhandelingen over een mogelijke samenwerking, bedrijfsovername of nieuwe dienst niet openbaar wordt
 • we bieden ook een geheimhoudingsverklaring Engels aan
 • je kunt binnen enkele minuten je eigen op maat gemaakte NDA opstellen
 • een geheimhoudingsverklaring opstellen is niet eerder zo makkelijk geweest
 • ben je op zoek naar een voorbeeld NDA of geheimhoudingsverklaring voorbeeld, dan vind je dat ook hier

Gebruik deze NDA verklaring om:

 • vertrouwelijke informatie uit te wisselen met een bedrijf of persoon 

 • de vertrouwelijkheid van gedeelde informatie te benadrukken

 • duidelijke regels te stellen over de geheimhouding van informatie

In deze geheimhoudingsovereenkomst staat:

 • de inhoud van de geheimhoudingsplicht
 • de omvang van de geheimhoudingsplicht
 • het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie gedeeld wordt
 • de duur van de geheimhoudingsplicht
 • een boetebeding
 • wat je kunt doen tegen een overtreding van de geheimhoudingsplicht

NDA staat voor non disclosure agreement. In Nederland worden NDA en geheimhoudingsverklaring door elkaar gebruikt. Veel ondernemers prefereren de naam NDA omdat die term internationaal bekend is. Naast een Nederlandstalige NDA bieden we ook een Engelstalige NDA aan. Voor de duidelijkheid: op de Engelstalige NDA is Nederlands recht van toepassing.

Je hebt een NDA nodig als je vertrouwelijke informatie gaat delen met anderen en je niet wilt dat deze informatie openbaar wordt gemaakt. Er zijn verschillende situaties waarin het essentieel is dat je een NDA gebruikt:

 • bedrijfsovername: voor een overnamebod wil de geïnteresserde partij eerst inzage hebben in de financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten van je bedrijf. Vindt er daadwerkelijk een due diligence (boekenonderzoek) plaats, dan heb je een NDA nodig.
 • investeerders voor nieuwe dienst of nieuw product: heb je een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkeld en zoek je investeerders, dan gebruik je een NDA om ervoor te zorgen dat je vertrouwelijke informatie bij jou blijft
 • inhuren opdrachtnemer: schakel je een ZZP'er, freelancer of opdrachtnemer in om werk voor je te verrichten en krijgt die daardoor inzage in bedrijfsinformatie, dan zorgt een NDA ervoor dat hij daar vertrouwelijk mee omgaat
 • personeel heeft inzage: ook de geheimhouding van je personeel ten aanzien van vertrouwelijke informatie regel je met een NDA

Een geheimhoudingsovereenkomst is niet verplicht. Maar als je gevoelige informatie geheim wil houden, dan doe je er verstandig aan om hier afspraken over te maken in een NDA. Zo voorkom je schade en procedures.

Een geheimhoudingsovereenkomst kun je gebruiken voor elk type informatie waarvan jij vindt dat die alleen gedeeld mag worden met een bepaald persoon of bedrijf. De informatie kan bijvoorbeeld commercieel waardevol zijn, zoals informatie die je uitwisselt in het kader van onderhandelingen over een nieuwe uitvinding of de aankoop van een ander bedrijf. Ook bij het delen van informatie over intellectueel eigendom wordt normaal gesproken een NDA gebruikt. 

In een geheimhoudingsovereenkomst neem je het doel op waarvoor je de vertrouwelijke informatie met de ander wilt delen. Omschrijf dit doel zo specifiek mogelijk. Je wilt bijvoorbeeld de mogelijkheden van een samenwerking onderzoeken of je wilt een marketingactie voor een nieuw product bespreken.

Het is belangrijk dat degene die namens de andere partij de geheimhoudingsverklaring tekent ook de bevoegdheid heeft om dit te doen. Zorg daarom dat een beslissingsbevoegde persoon (binnen de organisatie) het contract ondertekent. De NDA is anders niet geldig.

De volgende informatie is niet vertrouwelijk en kan dus niet beschermd worden door een NDA:

 • informatie waarvan de ander kan aantonen dat deze al eerder bekend was bij hem

 • informatie die algemeen bekend is

 • informatie die volgens de NDA wel onder de geheimhoudingsplicht valt maar daarna alsnog op een andere manier algemeen bekend wordt

De geheimhoudingsplicht hoeft geen einddatum te hebben. Maar vaak zal op een gegeven moment de informatie niet meer vertrouwelijk zijn. Als je een einddatum afspreekt, zal die van de omstandigheden afhangen. Maak een inschatting van de duur van de periode waarin de informatie geheim moet blijven.

In de geheimhoudingsovereenkomst spreek je een boete af als de geheimhoudingsplicht geschonden wordt. Dit wordt een boetebeding genoemd. Als de schade groter is dan het boetebedrag, heb je ook recht op vergoeding van de extra schade.

Je werknemers moeten soms vanwege hun functie over geheime bedrijfsinformatie beschikken. Je wil voorkomen dat deze informatie zomaar op straat komt te liggen. Je kunt daarom een geheimhoudsingsclausule in het arbeidscontract opnemen en daar een boetebeding aan koppelen. Het apart sluiten van NDA met een werknemer heeft echter de voorkeur. Een NDA is uitgebreider en er kan beter in verwerkt worden welke informatie precies vertrouwelijk is.

In 2018 trad de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werkin. Daarmee worden niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen beschermd tegen illegale handelingen als openbaarmaking. Met name voor innovatieve bedrijven biedt deze wet handvatten om zich beter te beschermen tegen illegale inbreuken op bedrijfsgeheimen. Het sluiten van een NDA helpt je om makkelijker bij een rechter aan te tonen dat daarvan sprake is.

Nee, je kunt je werknemer niet dwingen een NDA te tekenen als hij dat weigert. Dit kan wel gevolgen hebben voor hem. Wil je bijvoorbeeld dat hij een NDA tekent omdat hij een bepaalde functie gaat uitoefenen waarbij hij in aanraking komt met gevoelige bedrijfsgeheimen, dan kan de weigering betekenen dat je hem voor de functie uitsluit. 

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • een van de partijen in het buitenland is gevestigd

Op deze NDA en geheimhoudingsverklaring voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Geheimhoudingsverklaring

geheimhoudingsverklaring AVG, geheimhoudingsovereenkomst, non disclosure agreement, NDA contract, geheimhoudingscontract, NDA verklaring.