Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Consultancy overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Consultancy overeenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als consultant is de consultancy overeenkomst een onmisbaar contract. Zonder dat document kan er niet alleen onduidelijkheid ontstaan over de gemaakte afspraken met je opdrachtgever, maar het helpt je ook om bij de Belastingdienst aan te tonen dat er geen sprake is van een fictief dienstverband, waardoor je niet in dienst bent gekomen als werknemer bij de opdrachtgever, met alle negatieve gevolgen voor jou en hem.

Dit laatste is met een recente uitspraak van de Hoge Raad nog belangrijker geworden. Tegenwoordig kijkt de rechter vooral naar de praktijk en minder naar wat contractueel is vastgelegd. Een consultancy overeenkomst is echter nog steeds essentieel en geldt nu als belangrijke aanvulling op de praktijk. In onze consultancy overeenkomst staan daarom geen bepalingen meer waaruit indirect kan worden afgeleid dat er toch sprake is van een arbeidsverhouding. Beantwoord nu enkele gemakkelijke vragen om je consultancycontract zelf op maat te maken. 

Je kunt je consultancycontract opstellen in het Nederlands of in het Engels. Daarnaast bieden we de reguliere overeenkomst van opdracht (in het Nederlands en Engels) aan en ook een aannemingsovereenkomst

De consultancy overeenkomst is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een consultant waarin de werkzaamheden en andere afspraken worden neergelegd die gelden voor een specifieke consultancy opdracht. In dit modelcontract worden diverse regelingen opgenomen die gangbaar zijn voor een dergelijke overeenkomst. 

Gebruik deze consultancy overeenkomst:

 • om afspraken tussen jou als consultant en je opdrachtgever vast te leggen

 • om te voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Een consultancy overeenkomst is niet geschikt als de opdracht betrekking heeft op:

 • andere opdrachten die je uitvoert die losstaan van consultancy: je hebt dan een overeenkomst van opdracht nodig

 • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (je laat bijvoorbeeld een woning bouwen): je hebt dan een aannemingsovereenkomst nodig

 • het bewaren van zaken (je slaat bijvoorbeeld spullen van een ander op in een opslagruimte)

 • het uitgeven van werken (je laat bijvoorbeeld je boek uitgeven)

 • het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken (je laat bijvoorbeeld producten transporteren)

In deze consultancy overeenkomst staat onder meer:

 • een omschrijving van de consultancy overeenkomst

 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden

 • afspraken over eventuele uitbesteding werkzaamheden door de consultant

 • de looptijd

 • de betaling en onkostenvergoeding

 • afspraken over beëindiging consultancy overeenkomst of tussentijdse opzegging

 • de geheimhoudingsplicht

 • auteursrecht en intellectuele eigendom (indien nodig)

 • de aansprakelijkheid

 • de verplichtingen zwart op wit waaraan zowel de opdrachtgever als consultant zich moet houden

Het is eenvoudig om online een gratis consultancy overeenkomst te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De consultancy overeenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte contract. Nadat je het interview bent gestart genereren we automatisch de juridische taal die voor je consultancy overeenkomst is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je consultancy overeenkomst, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je overeenkomst van opdracht kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een consultancy overeenkomst moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een consultancy overeenkomst wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • hoe wil je de opdracht precies omschrijven (hoe concreter, hoe beter)?
 • welke afspraken zijn er gemaakt over de opdracht?
 • mag de opdracht worden uitbesteed?
 • hoelang loopt de opdracht?
 • welke kosten zijn met de opdracht gemoeid?
 • worden er ook onkosten van de consultant vergoed?
 • mag de opdracht tussentijds opgezegd worden door de consultant?
 • zijn er zaken waarvoor geheimhouding geldt?
 • is er sprake van auteursrecht of ander en intellectueel eigendom 
 • wil je nog iets over de aansprakelijkheid aangeven?

Nadat je je consultancy overeenkomst hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde consultancy overeenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de andere partij(en) de overeenkomst ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde consultancy overeenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de consultancy overeenkomst. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Een consultant is een ZZP'er of MKB'er die professioneel of deskundig advies geeft aan een bedrijf of particulier. Hij voorziet in een expertise die een opdrachtgever ontbeert of niet in staat is in te vullen. Een consultant opereert altijd onafhankelijk van de opdrachtgever en op een professionele wijze. Dit betekent in de praktijk dat een consultant in staat wordt geacht om een hoge kwaliteit van dienstverlening te leveren doordat hij over de juiste expertise beschikt.

De tegenprestatie van het uitvoeren van een opdracht is loon. Deze overeenkomst lijkt soms erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde. De overeenkomst van opdracht onderscheid zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van de gezagsverhouding. In dit model worden de afspraken die u daarover maakt schriftelijk vastgelegd, omdat het ook voor de Belastingdienst duidelijk zichtbaar moet zijn dat de consultant niet in loondienst is.

Als er in de praktijk toch sprake is van ondergeschiktheid, dan lopen opdrachtgever en consultant het risico dat de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er alsnog loonbelasting wordt geheven van de opdrachtgever. In dit model is het risico hiervoor bij de consultant gelegd, want er is dan immers bij hem ten onrechte geen loonbelasting ingehouden.

Je kunt er als opdrachtgever op verschillende manieren voor zorgen dat de opdracht niet gaandeweg als arbeid wordt gezien. Beperk het risico op het ontstaan van een arbeidsovereenkomst nu nog meer en let op de volgende aspecten: 

 • de consultant moet veel vrijheid hebben in de uitvoering van zijn werkzaamheden
 • de overeenkomst van opdracht wordt in de praktijk strikt nageleefd
 • er zijn geen of zo weinig mogelijk afspraken die lijken op afspraken tussen werkgever en werknemer
 • de relatie tussen opdrachtgever en consultant duurt niet te lang om het risico van verandering in gezagsrelatie en afhankelijkheid te minimaliseren: in principe niet langer dan 12 maanden
 • duurt de relatie langer dan 12 maanden, dan is het verstandig de consultant niet fulltime in te huren
 • een regelmatige controle dat de consultant ook andere opdrachtgevers heeft
 • vertrouw er als opdrachtgever niet teveel op dat een consultant absoluut geen werknemer wil zijn
 • er mag uiteraard geen sprake zijn van ingehouden loonheffingen of premies 

De opdrachtgever betaalt de consultant voor zijn advies, maar de consultant is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van btw.

De consultant heeft de volgende plichten: 

 • hij moet zijn werkzaamheden als een goed consultant/opdrachtnemer uitvoeren
 • hij moet hij de opdracht zelf uitvoeren, tenzij uit de opdracht blijkt dat hij de opdracht door anderen mag laten uitvoeren
 • hij moet ook op tijd gegeven en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever volgen
 • hij moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden en aangeven wanneer hij klaar is
 • hij geeft ook aan hoe hij de opdracht heeft uitgevoerd
 • zijn er meer consultants die samen de opdracht hebben gekregen, dan zijn zij in principe ieder afzonderlijk voor de gehele opdracht aansprakelijk

De opdrachtgever heeft de volgende verplichtingen: 

 • hij is verplicht om de consultant voor zijn advies te betalen
 • zijn de onkosten van de consultant niet contractueel in zijn betaling inbegrepen, dan moet hij die vergoeden
 • lijdt de consultant schade bij de uitvoering van de opdracht en is die schade hem niet toe te rekenen, dan moet de opdrachtgever die doorgaans vergoeden 
 • hebben meerdere personen de opdracht gegeven, dan zijn zij allen volledig aansprakelijk ten opzichte van de consultant

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen