Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Brief omzetting tijdelijk naar vast contract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Brief omzetting tijdelijk naar vast contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je je medewerker wilt mededelen dat je zijn tijdelijke contract eindigt en gaat omzetten naar een vast contract ben je, rekening houdend met je aanzegplicht, verplicht om hem minstens 1 maand schriftelijk van tevoren op de hoogte te stellen. Dit geldt ook als je hem wilt mededelen dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Stel snel en gemakkelijk je op maat gemaakte brief omzetting tijdelijk naar vast contract op. Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief omzetting tijdelijk naar vast contract, dan kun je dat hier ook bekijken.

Een brief omzetting tijdelijk naar vast contract stuur je aan je werknemer met een tijdelijk contract om mede te delen dat hij een vast contract krijgt.

In deze brief omzetting tijdelijk naar vast contract staat onder meer:

 • je gegevens
 • de gegevens van je werknemer
 • de begin- en einddatum van het aflopende arbeidscontract
 • de ingangsdatum van het nieuwe contract

Je hebt een brief omzetting tijdelijk naar vast contract nodig als je je werknemer met een  arbeidscontract voor bepaalde tijd een vast contract wilt aanbieden of als hij automatisch recht heeft op een vast contract.

In bepaalde gevallen heeft je werknemer bij een verlenging van zijn arbeidscontract recht op een vast dienstverband. Deze regeling wordt de ketenregeling genoemd. Volgens deze bepaling wordt een tijdelijk contract automatisch omgezet naar een vast contract als:

 • je werknemer meer dan 3 opeenvolgende contracten heeft
 • je werknemer langer dan 2 jaar in dienst is en meerdere contracten heeft gehad

Een tijdelijk contract kan alleen automatisch omgezet worden naar een vast contract als de tussenliggende periodes tussen zijn arbeidscontracten niet langer was dan 6 maanden. Is dat wel het geval, dan heeft hij geen recht op een automatische omzetting, maar bouwt hij zijn rechten opnieuw op.

In sommige gevallen is de ketenbepaling niet van toepassing en wordt het tijdelijke contract niet omgezet in een vast dienstverband. Dit is het geval als je werknemer een BBL contract heeft of als je cao afwijkt van de ketenregeling.

Een BBL-contract is een arbeidsovereenkomst met een leerling die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleiding volgt. De BBL betekent dat een leerling gedeeltelijk naar school gaat om onderwijs te volgen en daarnaast een deel in de praktijk werkzaam is. Een BBL-contract is in feite een normaal arbeidsovereenkomst, maar bepaalde arbeidsregels zijn er niet op van toepassing, waaronder de ketenregeling.

Je kunt een tijdelijk contract tussentijds opzeggen, op voorwaarde dat  dit is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, en verlengen. Maar een tijdelijk contract kent ook een aanzegplicht, omdat er een einddatum aan het contract verbonden is. De aanzegplicht geldt bij een tijdelijk contract dat minimaal 6 maanden duurt. Bij een aanzegplicht ben je verplicht om minimaal 1 maand voor afloop van het contract je werknemer mede te delen dat zijn contract eindigt of wordt verlengd. Bij een vast contract geldt deze plicht niet, omdat er geen einddatum verbonden is aan het contract. Een vast contract eindigt normaal gesproken als je werknemer zijn ontslag indient of als je hem ontslaat.

Omdat je je werknemer een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd aanbiedt, laat je je loyaliteit aan hem zien. Zo zal je werknemer ook loyaal zijn naar jou en je bedrijf en zal hij minder uitkijken naar een nieuwe werkgever. Hij draait langer mee, waardoor hij het bedrijf door en door kent, en bouwt zo een hechte band op met de klanten en collega’s. Dit is gunstig voor jou en je bedrijf.

Vraag een advocaat om hulp als:

 • je niet zeker weet of je werknemer recht heeft op een vast contract
 • je niet zeker weet of het contract van je werknemer een uitzondering is op de ketenregeling
 • je niet zeker weet of je cao afwijkt van de ketenregeling

Op deze brief omzetting tijdelijk naar vast contract is Nederlands recht van toepassing.