Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Arbeidsovereenkomst horeca opstellen

GRATIS  Arbeidsovereenkomst horeca opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Arbeidsovereenkomst horeca

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een arbeidsovereenkomst horeca zorg je ervoor dat de afspraken tussen jou en je medewerker goed worden vastgelegd. Het arbeidscontract is in lijn met de horeca cao en ook de functiegroepen horeca zijn in ons contract verwerkt. Gebruik dit rechtsgeldige en bindende contract om eenvoudig de rechten en de verplichtingen van je medewerker vast te leggen zodat daar later geen misverstanden over ontstaan. Het gebruik van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is verplicht in de horecabranche.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model arbeidsovereenkomst horeca, wat je moet opnemen in je overeenkomst en welke speciale bepalingen van kracht zijn in de horecabranche. 

Inhoudsopgave

 1. Wat is een arbeidsovereenkomst horeca?
 2. Heb ik een arbeidsovereenkomst horeca nodig?
 3. Wanneer kan ik deze arbeidsovereenkomst horeca niet gebruiken?
 4. Welke informatie staat in de arbeidsovereenkomst horeca?
 5. Hoe stel ik een arbeidsovereenkomst horeca op met Rocket Lawyer?
 6. Wat moet ik weten voordat ik een arbeidsovereenkomst horeca maak?
 7. Wat moet ik doen na het opstellen van een arbeidsovereenkomst horeca?
 8. Veelgestelde vragen over arbeidsovereenkomsten horeca
 9. Vragen over de arbeidsovereenkomsten horeca van Rocket Lawyer

Een arbeidsovereenkomst horeca en aanverwante bedrijven is een overeenkomst die uitgebreid ingaat op de speciale regels die in de horecabranche gelden. Hier staan de rechten en plichten van de werkgever en medewerker en hun respectievelijke taken en verantwoordelijkheden in. Je kunt kiezen uit een arbeidscontract voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of een oproepovereenkomst.

Je hebt een schriftelijke arbeidsovereenkomst horeca nodig als je personeel aanneemt in de horecabranche. In de cao horeca is opgenomen dat een schriftelijke overeenkomst verplicht is. Je moet bepaalde zaken ook verplicht benoemen in die overeenkomst, zoals de functie van je medewerker.

Aangezien zowel jij als je medewerker rechten en plichten kunnen ontlenen aan de arbeidsovereenkomst, is het voor beiden beter als jullie precies weten wat jullie van elkaar kunnen verwachten. Je kunt hiervoor natuurlijk een arbeidscontract voorbeeld of model arbeidsovereenkomst van internet gebruiken. Je kunt bij ons echter je eigen contract helemaal op maat maken, zodat je zeker weet dat het geschikt is voor jouw situatie. Gebruik dit arbeidscontract horeca:

 • als je een nieuwe medewerker in dienst wilt nemen

 • als je een bestaand tijdelijk contract weer voor bepaalde tijd wilt verlengen

 • als je een medewerker een vast contract aanbiedt

 • als je een oproepovereenkomst nodig hebt voor een seizoenkracht klimaat en natuur

 • als je een oproepovereenkomst nodig hebt voor een seizoenkracht klimaat en natuur die ook vakkracht horeca is

Dit arbeidscontract is speciaal toegespitst op de horecabranche. Als je personeel wenst aan te nemen in een andere branche, kun je onze algemene arbeidsovereenkomst gebruiken. Als je iemand niet in loondienst wilt aannemen, dan kun je onze overeenkomst van opdracht gebruiken.

In dit contract staat onder meer:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst

 • de functie of werkzaamheden van de medewerker zoals vastgesteld in het handboek referentiefuncties

 • de standplaats, werkdagen- en tijden

 • de optie voor een proeftijd, reiskosten- en onkostenvergoeding

Deze onderdelen zijn in overeenstemming met de speciale regels uit de cao:

 • arbeidsvoorwaarden als loon en vakantiedagen

 • een geheimhoudings- en boetebeding

 • bepalingen over het rooster van de medewerker

 • regels bij arbeidsongeschiktheid

Het is eenvoudig om online een gratis arbeidsovereenkomst horeca te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De arbeidsovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte arbeidsovereenkomst. Nadat je het bijbehorende interview start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je arbeidsovereenkomst horeca is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je arbeidsovereenkomst horeca op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je arbeidscontract kopiëren of bewerken. Je kunt het contract ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf een arbeidsovereenkomst horeca moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Als je een arbeidsovereenkomst horeca wilt opstellen, helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • met welke functie in het handboek voor referentiefuncties komt de functie van je medewerker overeen? 

 • bied je een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd aan? 

 • neem je een oproepkracht of seizoenkracht aan? 

 • krijgt je medewerker een onkosten- of reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering of bonus?

 • wil je de optie om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen?

 • geef je bedrijfseigendommen, zoals kleding, in bruikleen en wat zijn de kosten daarvoor?

Nadat je je arbeidsovereenkomst horeca hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde arbeidsovereenkomst horeca bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als je medewerker de arbeidsovereenkomst ondertekenen.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde arbeidsovereenkomst horeca of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule vraag dan een advocaat om je arbeidsovereenkomst te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Online ondertekening
Met online ondertekenen kies je ervoor om je arbeidsovereenkomst horeca eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar de medewerker voor zijn online handtekening.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor werkgevers en HR personeel, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over arbeidsovereenkomsten horeca. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

In de horeca is het verplicht om de functiegroep te vermelden in de arbeidsovereenkomst. Als werkgever dien je ook een bedrijfsfunctie vast te stellen voor je medewerker. Ook als de bedrijfsfunctie een functie voor de seizoenkracht betreft, moet dit steeds in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Zo weet je medewerker precies wat er van hem wordt verwacht en kun je hem daar ook op aangesproken en afgerekend worden. 

De regels om een proeftijd in een tijdelijk contract in de horecabranche op te nemen zijn hetzelfde als voor reguliere arbeidscontracten. Dit betekent dat een proeftijd dus niet verplicht is. Als je besluit om een proeftijd af te spreken, dien je dit op te nemen in het contract. Bij opvolgende contracten, dus een tweede of derde tijdelijke contract, mag je geen proeftijd opnemen als het om dezelfde functie gaat. In contracten die je aangaat voor 6 maanden of korter, mag je ook geen proeftijd afspreken.

In de horeca dien je goed te overwegen hoe redelijk een concurrentiebeding is en of je hiermee de belangen van je medewerker niet te veel schaadt. Zonder een goede motivering geldt het beding niet. Het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is tegenwoordig niet meer toegestaan, tenzij je schriftelijk kunt aangeven waarom er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Denk bijvoorbeeld aan de chefkok die alles van de bedrijfsvoering weet of met een geheim recept werkt dat hij in jouw opdracht heeft ontwikkeld. Een concurrentiebeding moet je altijd schriftelijk vastleggen. Vermeld ook waarom er een concurrentiebeding geldt voor je medewerker. Wil je in dit contract een concurrentiebeding opnemen, vraag een Advocaat.

Bedenk steeds of een relatiebeding echt nodig is en welk zwaarwegend belang je daarbij hebt. In de horecabranche is het soms lastig om het zwaarwegend belang aan te tonen. Wil je in dit contract een relatiebeding opnemen, vraag een Advocaat.

De periode tussen opvolgende contracten is bij cao horeca en aanverwante bedrijven verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Als je medewerker als seizoenkracht werkt, mag je dus gebruikmaken van de uitzondering die bepaalt dat er maximaal 3 maanden tussen opvolgende overeenkomsten mag zitten. Voor de medewerker die niet als seizoenkracht werkt, hanteer je de tussenliggende periode van 6 maanden bij opvolgende overeenkomsten. 

Een seizoenkracht klimaat en natuur wordt afhankelijk van het weer ingezet. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die je nodig hebt voor je strandtent die alleen in de zomer geopend is of een terrasmedewerker die alleen in de zomer op het terras werkt. Een normale seizoenkracht kan nodig zijn als je tijdelijk meer mensen nodig hebt, bijvoorbeeld vanwege ziekte van een andere medewerker of omdat je tijdelijk meer mensen nodig hebt

De wettelijke oproeptermijn is 4 dagen. Bij cao horeca is deze termijn verkort tot 24 uur. Een oproepkracht met een min-maxcontract of nulurencontract dien je dus 24 uur van tevoren op te roepen. Hij moet dan ook komen werken. In bepaalde gevallen mag hij je oproep weigeren, bijvoorbeeld als hij al een andere werkafspraak had gemaakt of als hij een tentamen heeft. 

In het geval van een seizoenkracht klimaat en natuur die ook oproepkracht is, is er geen minimale termijn. Je hoeft dus geen rekening te houden met de oproeptermijn van 24 uur. Het is wel handig om alsnog van tevoren je medewerker op te roepen zodat je niet het risico loopt om op het laatste moment mensen tekort te komen.

Het basisloon is het salaris dat je minimaal aan je medewerker dient te betalen. Bij de cao horeca en aanverwante bedrijven hoort een horeca loontabel salaristabel waarin is opgenomen welk basisloon bij welke functiegroep hoort. Het horeca cao loon is gekoppeld aan de functieschalen zoals die gelden in de horeca. Zo bevat de loonschaal horeca ook een eindloon. Dit is het maximale dat een medewerker in een schaal kan verdienen. Als iemand in schaal 5 werkt en het eindloon heeft bereikt, gaat hij dus door naar de volgende loonschaal in de horeca, dus schaal 6. Een vakkracht verdient altijd minimaal het salaris in schaal 5. 

Een invalkracht-nuluren in de horecabranche verricht werkzaamheden op basis van een oproepovereenkomst. De werkzaamheden zijn van incidentele aard en hebben geen vaste omvang, bijvoorbeeld omdat er een onverwachte toeloop van klanten is vanwege het zonnige weer. In de horeca is het gebruik van invalkrachten-nuluren onderdeel van de bedrijfsvoering en daarom wordt er geen arbeidsomvang in het contract afgesproken. Je hoeft de invalkracht- nuluren volgens de horeca cao geen loon te betalen als er geen werk beschikbaar is, zowel in de eerste 26 weken als in de weken daarna, ook bij opvolgende arbeidsovereenkomsten.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer arbeidsovereenkomst horeca, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, een elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst horeca is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je je arbeidsovereenkomst horeca naar je medewerker e-mailen en hij kan het ondertekenen met behulp van onze online handtekeningenservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde arbeidsovereenkomst horeca te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je arbeidsovereenkomst horeca handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt aanpassen en vervolgens te kiezen voor dowloaden in Word. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.