Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemene voorwaarden opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Algemene voorwaarden

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Algemene voorwaarden (AV) kunnen je helpen om een betere ondernemer te zijn. Deze rechtsgeldige algemene voorwaarden bepalen wat je klanten, leveranciers of afnemers van je mogen verwachten en wat je van hen verwacht. Met de juiste bewoordingen zijn AV een goede manier om jezelf te beschermen tegen de risico’s van ondernemen.

Lees meer over het gebruik van ons gratis model algemene voorwaarden, wat je moet opnemen in algemene voorwaarden en hoe je jezelf en je bedrijfsbelangen kunt beschermen in deze handige gids voor ondernemers. We bieden ook Engelstalige algemene voorwaarden aan naar Nederlands recht. 

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn algemene voorwaarden?
 2. Heb ik algemene voorwaarden nodig?
 3. Welke informatie staat in algemene voorwaarden?
 4. Hoe stel ik algemene voorwaarden op met Rocket Lawyer?
 5. Wat moet ik weten voordat ik algemene voorwaarden maak?
 6. Wat moet ik doen na het opstellen van algemene voorwaarden?
 7. Veelgestelde vragen over algemene voorwaarden
 8. Vragen over de algemene voorwaarden van Rocket Lawyer
 9. Juridische woordenlijst

Algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes genoemd: de regels die jij als ondernemer hanteert bij de verkoop van je producten of diensten. Ze gelden als aanvulling op de normale koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht tussen jou en de ander. In je AV kun je alle algemene afspraken vastleggen die betrekking hebben op elke overeenkomst die je sluit met een klant, leverancier of afnemer. Algemene voorwaarden beschermen jou en je bedrijf, omdat je bij elke transactie en bedrijfshandeling erdoor wordt beschermd. 

In je algemene voorwaarden mag je geen zogenaamde kernbepalingen opnemen. Je mag dus geen voorwaarden over de uitvoering van de prestatie of dienst zelf hanteren, maar alleen over de achterliggende randvoorwaarden. Zo hebben veel algemene voorwaarden betrekking op betaaltermijnen, aansprakelijkheid, levertijd, garantie en incassokosten.

Met algemene voorwaarden weten je klanten, leveranciers of afnemers precies welke voorwaarden je hanteert en kun je makkelijk verwijzen naar de regels die gelden bij je verkoop of dienstverlening. Wil je dat jouw AV van toepassing zijn en niet die van je afnemer of leverancier, gebruik dan de afwijzing algemene voorwaarden. Voor fotografen bieden we specifiek Algemene voorwaarden fotograaf aan!

Algemene voorwaarden worden ook wel genoemd: AV, algemene voorwaarden BW, actievoorwaarden, garantievoorwaarden, bezorgvoorwaarden, servicevoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Zorg er altijd voor dat je de juiste set algemene voorwaarden kiest. Hieronder zie je de verschillen. 

Verschillende algemene voorwaarden

Je hebt algemene voorwaarden nodig als je je risico’s die je loopt als ondernemer wilt beperken. Algemene voorwaarden hebben namelijk veel voordelen:

 • algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je transparant zaken kunt doen: je klant, afnemer of leverancier kan in 1 oogopslag zien wat je voorwaarden zijn
 • algemene voorwaarden besparen je tijd en moeite omdat je niet elke keer dat je een contract sluit over alle voorwaarden opnieuw hoeft te onderhandelen
 • algemene voorwaarden verkleinen de kans op een juridisch conflict: de meeste van de juridische geschillen van ZZP’ers en MKB’ers hadden vermeden kunnen worden als de ondernemer algemene voorwaarden had gehanteerd

Algemene voorwaarden opstellen hoeft niet veel werk te zijn. Door een aantal makkelijke vragen te beantwoorden, creëer je met onze algemene voorwaarden generator je eigen op maat gemaakte AV. We bieden zowel algemene voorwaarden B2C als B2B aan. Op zoek naar een voorbeeld algemene voorwaarden? Klik op 'Stel je document op' en bekijk het algemene voorwaarden voorbeeld.

Algemene voorwaarden zijn afhankelijk van je soort bedrijf, klanten, diensten, producten en wensen. Sommige informatie hoort echter in alle AV te staan. Zo staat in al onze algemene voorwaarden onder andere:

 • je recht om de overeenkomst met je klant of afnemer onder bepaalde omstandigheden te wijzigen
 • de gevolgen voor je klant of afnemer bij te late betaling
 • hoe je je geld of producten terugkrijgt bij te late betaling
 • dat je aansprakelijkheid beperkt is
 • dat je niet aansprakelijk bent bij overmacht
 • wanneer en hoe je klant of afnemer kan klagen
 • dat je het recht hebt om je algemene voorwaarden aan te passen

In onze algemene voorwaarden detailhandel staat specifiek:

 • de betaaltermijn
 • welke situaties overmacht opleveren
 • aansprakelijkheid voor schade
 • leveringsvoorwaarden (deze bieden we ook apart aan)
 • verschillende opties voor geschillenbeslechting
 • de klachtplicht van de consument
 • een eigendomsvoorbehoud
 • de garantie op het product

In onze algemene voorwaarden webwinkel staat specifiek:

 • dat de consument een bedenktijd heeft na ontvangst van je product (herroepingsrecht)
 • de optie om zelf de bedenktijd te bepalen, met een minimum van 14 dagen
 • de betaalverplichtingen van de consument
 • hoelang de consument recht heeft op garantie op je product
 • de wijze waarop een geschil met een consument wordt behandeld
 • hoe de levering plaatsvindt
 • een redelijke betalingstermijn

In onze algemene voorwaarden dienstverlening B2C staat specifiek:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn
 • het honorarium van de dienstverlener
 • de duur van de dienstverlening
 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom
 • de rechten en plichten bij overmacht
 • de optie voor een clausule over geheimhouding
 • de optie voor een clausule over eigendomsvoorbehoud
 • aansprakelijkheid voor schade
 • aansprakelijkheid van de opdrachtgever
 • een redelijke betalingstermijn

In de algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening (zakelijke klanten) staat specifiek:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn
 • het honorarium van de dienstverlener
 • de duur van de dienstverlening
 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom
 • de rechten en plichten bij overmacht
 • de rechten en plichten bij verrekening
 • de rechten en plichten bij opschorting
 • de optie voor een clausule over geheimhouding
 • de optie voor een clausule over een boetebeding
 • de optie voor een clausule over eigendomsvoorbehoud
 • de optie voor een clausule over retentierecht
 • aansprakelijkheid voor schade
 • aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Het is eenvoudig om online gratis algemene voorwaarden te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De algemene voorwaarden generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte algemene voorwaarden. Nadat je je type algemene voorwaarden selecteert en je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je algemene voorwaarden is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later. Algemene voorwaarden opstellen is niet eerder zo eenvoudig geweest. 

Je hebt altijd en overal toegang tot je AV, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je algemene voorwaarden kopiëren of bewerken. Je kunt ze ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Je hoeft niet te weten hoe je zelf algemene voorwaarden moet opstellen om de modellen van Rocket Lawyer te gebruiken. Het kan echter handig zijn om alle benodigde informatie van tevoren te verzamelen.

Wil je algemene voorwaarden opstellen, dan helpt het om van tevoren over bepaalde keuzes nagedacht te hebben en de volgende informatie bij de hand te hebben:

 • heb je algemene voorwaarden nodig voor de verkoop van producten, diensten of allebei?
 • verkoop je je producten en/of diensten online?
 • verkoop je aan consumenten, ondernemers of allebei?
 • zijn je prijzen inclusief of exclusief btw?
 • krijgen je klanten eerst een offerte?
 • monteer of installeer je ook producten die je verkoopt?
 • mogen je klanten je gekochte producten ruilen en zo ja, binnen welke termijn?
 • wil je in je ruilbeleid producten uitsluiten?
 • ben je aangesloten bij een geschillencommissie?

Nadat je je algemene voorwaarden hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Alle AV bevatten een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je ervoor zorgen dat:

 • je algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn
 • je je algemene voorwaarden van toepassing verklaart
 • je klant of afnemer je algemene voorwaarden van tevoren kan inzien

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde algemene voorwaarden of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je algemene voorwaarden te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen als ze een advocaat of jurist inschakelen.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische contracten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over algemene voorwaarden. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar je loopt als ondernemer grote risico’s als je ze niet hebt. Met algemene voorwaarden beperk je onder meer je aansprakelijkheid en regel je alle zaken die niet expliciet in je offerte of overeenkomst staan.

Het deponeren van je AV bij de Kamer van Koophandel of rechtbank is optioneel. Deponering kan onder omstandigheden wel voordelen hebben. Zo kun je er bij een geschil met je klant mee aantonen dat de betreffende voorwaarden al bestonden voordat jullie de overeenkomst sloten. Daarnaast is het deponeren van je AV bij de KvK of rechtbank handig als je je voorwaarden niet rechtstreeks aan je klant kan overhandigen, zoals bij telefonische verkoop.

Je algemene voorwaarden zijn niet standaard van toepassing op je diensten of producten. Je moet je klant voordat je een overeenkomst met hem aangaat erop wijzen dat je algemene voorwaarden gelden. Ook moet je je klant de mogelijkheid bieden om ze makkelijk te kunnen inzien. Je hebt hiervoor verschillende opties:

 • winkel: zet boven de kassa in je winkel dat je algemene voorwaarden op alle aankopen van toepassing zijn en dat klanten om een exemplaar kunnen vragen
 • dienstverlening: zet op je offertes dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur ze mee
 • dienstverlening: zet op je offertes dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en druk ze af op de achterkant
 • dienstverlening: zet op je offertes dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en zet een link naar je voorwaarden op je website of vermeld dat ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 • webshop: laat je klanten van je webshop aanvinken dat ze akkoord gaan met je algemene voorwaarden voordat ze gaan betalen en laat ze doorklikken naar je voorwaarden op je website

Tip: bied je algemene voorwaarden op je website ook in pdf-bestand aan, zodat je klanten ze makkelijk kunnen uitprinten.

Zeker bij dienstverlening met langlopende contracten kan gebeuren dat gedurende de looptijd van het contact de algemene voorwaarden gewijzigd worden. De nieuwe voorwaarden zijn alleen dan van toepassing op een lopend contract indien deze mogelijkheid in de oorspronkelijke AV staat die van toepassing zijn op het contract.

Als je je algemene voorwaarden hebt gewijzigd, wil je natuurlijk dat je nieuwe voorwaarden van toepassing zijn. Daarvoor moet je het volgende doen:

 • zet altijd in je voorwaarden dat je jezelf het recht voorbehoudt ze te wijzigen
 • breng je klant op de hoogte van wijzigingen in je voorwaarden
 • geef consumenten het recht om belangrijke wijzigingen te weigeren of de overeenkomst met je te ontbinden

Je mag niet elke algemene voorwaarde hanteren die je wenst. De wet stelt beperkingen aan algemene voorwaarden als je klant een consument is. Hiervoor bestaan de grijze en zwarte lijst. Op de zwarte lijst staan voorbeelden van voorwaarden die je niet mag gebruiken, zoals uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade door een defect product. Op de grijze lijst staan voorbeelden waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn voor particulieren. Dit betekent dat je moet bewijzen dat de voorwaarde wel redelijk is als een consument de specifieke voorwaarde aanvecht bij de rechter. Zo is de algemene voorwaarde dat je termijn van een maand hanteert om te reageren op een klacht ongebruikelijk lang en daarmee vermoedelijk onredelijk.

Een algemene voorwaarde is in ieder geval onredelijk als die op de zogenaamde zwarte lijst staat. Een voorwaarde op de grijze lijst wordt vermoed onredelijk te zijn. Let op: ook voorwaarden die niet op de zwarte of grijze lijst staan, kunnen onredelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een algemene voorwaarde een consument onredelijk zwaar benadeelt.

Als je algemene voorwaarden hanteert, dan ben je wettelijk verplicht om consumenten hiervan op de hoogte te stellen. Dit wordt de informatieplicht genoemd.

Je hebt verschillende manieren waarop je in een winkel aan je informatieplicht kunt voldoen. Zo kun je je algemene voorwaarden uiterlijk bij het afrekenen aan de kassa overhandigen aan de consument, bijvoorbeeld door de belangrijkste voorwaarden op de achterkant van de bon af te drukken met een verwijzing op de voorkant. Als dit praktisch niet gaat, dan mag je de belangrijkste voorwaarden ook op een bord in de winkel zetten. Ook mag je met toestemming van de consument je voorwaarden mailen.

Met een webshop voldoe je aan je informatieplicht door niet alleen de consument op de hoogte stellen van je algemene voorwaarden, maar ook door hem de mogelijkheid te bieden deze op te kunnen slaan. Zo heb je aan je informatieplicht voldaan als je je AV op je website vermeldt en deze met een interactieve knop kunt laten downloaden. Ook kun je na de bestelling je voorwaarden in pdf-bestand tegelijk met je orderbevestiging versturen. Het is dus onvoldoende om je algemene voorwaarden alleen maar op je website te vermelden.

Verkoop je producten of diensten aan particulieren, dan moet de informatie over de bedenktijd snel en makkelijk vindbaar zijn voor een consument. De bedenktijd staat opgenomen in onze algemene voorwaarden, maar zorg ervoor dat je aan je informatieplicht voldoet door niet alleen het herroepingsrecht maar ook andere verplichte informatie duidelijk op je website te vermelden:

 • de voorwaarden, termijn en wijze waarop een consument zijn herroepingsrecht kan gebruiken
 • de mededeling dat een consument de kosten van terugzenden betaalt wanneer hij van zijn bedenktijd gebruikmaakt
 • de vermelding van de kosten van terugzenden wanneer een consument het product niet met gewone post kan retourneren
 • het modelformulier voor herroeping door de consument
 • wanneer een consument geen herroepingsrecht heeft of verliest
 • zorg ervoor dat je geen onredelijke bepalingen opneemt in je AV

Bij dienstverlening factureer je meestal periodiek en kun je het resultaat niet altijd garanderen. Ook weet je niet altijd precies van tevoren hoeveel werk je gaat verrichten. De volgende zaken zijn daarom belangrijk om te weten:

 • je wilt je werkzaamheden kunnen stopzetten als je klant niet op tijd betaalt
 • je wilt niet dat je klant er vandoor gaat met je tekeningen, berekeningen of andere intellectuele inspanningen
 • je wilt voorwaarden kunnen stellen aan je klant om je diensten te kunnen verlenen (hij moet bijvoorbeeld eerst zorgen voor vergunningen)
 • als je een abonnement of doorlopend contract aanbiedt, wil je de prijzen en diensten tussentijds kunnen wijzigen
 • een consument heeft een korte opzegtermijn bij een abonnement of doorlopend contract
 • een contract voor bepaalde tijd van een consument mag je niet zomaar stilzwijgend verlengen
 • zorg ervoor dat je geen onredelijke bepalingen opneemt in je AV

Bij online of telefonische aankopen en aankopen op straat of aan de deur (boven een bedrag van € 50) heeft een consument 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode mag hij het product zonder opgave van reden retourneren en daarna moet hij zijn aankoopbedrag terugkrijgen.

Ja, bij online verkoop zijn er verschillende uitzonderingen op het herroepingsrecht. Zo worden onder meer uitgesloten:

 • bederfelijke producten, zoals fruit of groente
 • producten op maat, zoals een maatpak
 • producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
 • gegevensdragers met digitale inhoud, zoals cd's en dvd's

Nee, de bedenktijd van 14 dagen die consumenten hebben, geldt alleen bij koop op afstand zoals online aankopen. In een winkel kan een consument hier geen aanspraak op maken. Veel winkeliers bieden wel vanuit het oogpunt van service de mogelijkheid een product binnen een bepaalde tijd te retourneren, maar een wettelijke verplichting hiertoe bestaat niet.

Een product is ondeugdelijk als:

 • het product niet compleet of beschadigd is
 • het product kapot is of het (met tussenpozen) niet goed doet
 • het product binnen de verwachte levensduur kapot gaat
 • een consument er niet mee kan doen wat de verkoper of fabrikant heeft gezegd

Een product gekocht door een consument voldoet niet aan het conformiteitsvereiste als het ondeugdelijk of verkeerd is. Een product is verkeerd als het een ander soort of aantal betreft.

De wet stelt maar een paar eisen aan algemene voorwaarden. Eén daarvan is dat je algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Hieruit kun je afleiden dat het niet alleen klantvriendelijk maar ook noodzakelijk is om algemene voorwaarden in het Engels aan te bieden als een gedeelte van je klanten de Nederlandse niet machtig is. We bieden de volgende algemene voorwaarden Engels aan:

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer algemene voorwaarden die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde algemene voorwaarden te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je algemene voorwaarden handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Ja, net als verschillende andere partijen biedt ook de Kamer van Koophandel tegen betaling algemene voorwaarden aan. 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De ACM houdt onder meer toezicht op de mededinging en het consumentenrecht, met als doel een gelijk speelveld te realiseren met bedrijven die zich aan de regels houden en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Colportage (verkoop aan huis)
Er is sprake van colportage wanneer een professionele verkoper het initiatief neemt tot een verkoop. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een verkoper de huizen langsgaat om zijn producten te slijten. Wanneer een consument zelf een verkoper benadert, is er geen sprake van colportage.

Colportagewet
In de Colportagewet staan de wettelijke regels die bij colportage van toepassing zijn. Zo heeft een consument bij verkoop aan huis, net als online aankopen, recht op een wettelijke bedenktijd waarbinnen hij de koop mag terugdraaien.

Conformiteitsvereiste
Het conformiteitsvereiste houdt in dat een product dat een consument koopt moet voldoen aan de koopovereenkomst. Dit betekent kort gezegd dat het product de eigenschappen moet bezitten die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de consument de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.

Consument
Iedereen die als eindgebruiker iets koopt voor zichzelf (persoonlijk of eigen gebruik) is een consument.

Consumentenkoop
Consumentenkoop is de koop met betrekking tot een product, elektriciteit daaronder begrepen. De koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument. Juridisch gezien wordt de koop gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Fabrieksgarantie (verkopersgarantie)
Fabrieksgarantie, ook wel verkopersgarantie genoemd, is een aanvulling op de garantie die een consument volgens de wet al heeft. Deze extra garantie geldt voor een bepaalde tijd. Gaat een product na 6 maanden na aankoop maar binnen de extra garantieperiode kapot, dan hoeft de consument niet aan te tonen dat het niet zijn schuld is.

Herroepingsrecht (bedenktijd)
Het herroepingsrecht is het recht van een consument om bij koop op afstand of colportage de koop binnen 14 dagen zonder opgave van reden terug te draaien.

Informatieplicht
De informatieplicht houdt in dat een online verkoper van producten of diensten een consument van herroepingsrecht op de hoogte moet stellen.

Koop op afstand
Koop op afstand is een consumentenkoop die wordt gesloten tussen een consument en een professionele verkoper zonder dat er fysiek contact is, zoals bij teleshoppen en verkoop via internet. Telefonische verkoop is een traditioneel voorbeeld van koop op afstand. Een consumentkoop kan zowel betrekking hebben op een product als een dienst.

MKB
MKB staat voor het midden- kleinbedrijf, een bedrijfssector die in het algemeen uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat.

Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon, oftewel een mens, heeft vanzelfsprekende rechten en plichten en kan zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Tegenhanger van een natuurlijk persoon is rechtspersoon. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld bedrijven en organisaties.

Ontbinding (van een contract)
Als een partij bij een overeenkomst zich niet aan de overeengekomen verplichting houdt, dan schiet die tekort in het nakomen van de overeenkomst. De andere partij heeft dan al snel de juridische mogelijkheid om de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ongedaan te maken. Deze eenzijdige beëindiging wordt een ontbinding genoemd.

Overmacht
Overmacht is een situatie waarin een partij een contractueel overeengekomen verplichting niet kan nakomen wegens omstandigheden die niet aan die partij te wijten zijn.

Rechtspersoon
Voor bedrijven en organisaties is er een juridische constructie vereist, waardoor zij net als een natuurlijk persoon zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. Deze juridische constructie wordt een rechtspersoon genoemd.

Ter hand stellen
Het ter hand stellen van de algemene voorwaarden houdt in dat je je klant of afnemer de mogelijkheid geeft om je algemene voorwaarden in te kunnen zien voordat je een overeenkomst met hem sluit.

Vernietigen (van een contract)
Onder het vernietigen van een overeenkomst wordt verstaan de juridische handeling waarmee een partij de overeenkomst eenzijdig ongedaan maakt omdat het contract niet op de juiste manier tot stand is gekomen. Bij de partij die het contract vernietigt, was de wil om dat contract aan te gaan namelijk beïnvloed door dwaling, bedrog, misleiding of misbruik van omstandigheden. De vernietiging heeft in tegenstelling tot ontbinding terugwerkende kracht.

Wanprestatie
Wanprestatie houdt kort gezegd in dat een partij bij een contract de gemaakt afspraken niet (volledig) nakomt, zelfs niet nadat de andere partij hierop schriftelijk met een termijn aandrong.

Wettelijke garantie
Wettelijke garantie houdt in dat een consument altijd recht heeft op een goed product. Als een product niet deugt, heeft hij recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van zijn geld. De verkoper bepaalt zelf voor welke van deze 3 opties hij kiest. Een wettelijke garantietermijn bestaat niet omdat het ene product langer meegaat dan het andere.

Wet Koop op afstand
Verouderde wetgeving die inmiddels is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

ZZP’er
Een ZZP’er is een zelfstandige ondernemer zonder personeel.