Gratis Algemene voorwaarden opstellen

Welk soort algemene voorwaarden wil je op maat maken?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Algemene voorwaarden opstellen

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met algemene voorwaarden leg je afspraken tussen jou als ondernemer en je klant vast. Geen onderneming is dezelfde, dus zorg ervoor dat je algemene voorwaarden passend zijn. Deze voorwaarden zijn zo opgesteld dat zowel jij als de klant duidelijk weet wat de rechten en plichten over en weer zijn, waardoor je onnodige geschillen voorkomt. Stel nu zelf op maat gemaakte, professionele algemene voorwaarden op. Je bent binnen enkele minuten klaar!

In de verschillende algemene voorwaarden staan verschillende afspraken. In alle voorwaarden staat in ieder geval:

 • je bedrijfsgegevens

 • de betaaltermijn

 • leveringsvoorwaarden

 • de garantie op het product of de dienst

 • de rechten en plichten bij overmacht

 • aansprakelijkheid voor schade

 • verschillende opties voor geschillenbeslechting

Je hebt algemene voorwaarden webshop (online verkoop) nodig als je als ondernemer online producten verkoopt aan consumenten. Consumenten krijgen van de wet veel bescherming en je kunt dus niet zomaar iets in je algemene voorwaarden zetten. Zorg ervoor dat jouw voorwaarden voldoen aan alle wettelijke eisen door je algemene voorwaarden op maat te maken.

Je hebt algemene voorwaarden detailhandel nodig als je als ondernemer in een winkel producten verkoopt aan consumenten.

Je hebt algemene voorwaarden dienstverlening B2B nodig wanneer je als ondernemer diensten verleent aan andere ondernemers.

Je hebt algemene voorwaarden dienstverlening B2C nodig als je als ondernemer diensten verleent aan consumenten.

Je kunt niet zomaar elke voorwaarde opnemen die je wenst. De wet beperkt je mogelijkheden hierin. Hier moet je op letten:

 • je voorwaarden moeten altijd redelijk zijn

Bepaalde voorwaarden zijn namelijk verboden of onder bepaalde omstandigheden niet toegestaan. Als een voorwaarde niet redelijk is, kan de rechter op verzoek van je wederpartij beslissen dat die niet geldig is en komen de gevolgen daarvan voor jouw rekening.

 • je hebt een informatieplicht

Als je algemene voorwaarden hanteert, ben je verplicht om de consument hiervan op de hoogte te stellen. Je kunt je klanten onder andere informeren door de voorwaarden te benoemen in je offertes, een link op je bestelpagina of in de footer van je website te zetten.

 • breng je klant op de hoogte bij wijziging voorwaarden

Als de nieuwe voorwaarden nadelig zijn voor je klant, dan mag hij deze afwijzen of de overeenkomst per direct ontbinden.

Nee, je algemene voorwaarden mogen niet onredelijk zijn. Als een voorwaarde niet redelijk is, kan de rechter op verzoek van je wederpartij beslissen dat die niet geldig is en komen de gevolgen daarvan voor jouw rekening. Onze voorwaarden zijn zo opgesteld dat alle voorwaarden die erin staan, redelijk zijn.

Herroepingsrecht is een ander woord voor bedenktijd. Bij koop op afstand (dat wil zeggen online of via de telefoon) heeft een consument minimaal 14 dagen de tijd om van de koop af te zien. Je kunt de bedenktermijn in onze voorwaarden verlengen. Deze bedenktermijn geldt overigens niet voor bederfelijke producten, op maat gemaakte producten, producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.) en gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

Daarnaast moet je op je site een formulier aanbieden waarmee een consument van zijn 14 dagen bedenktijd gebruik kan maken. Informeer je klant ook over zijn herroepingstermijn want anders wordt de bedenktijd met 12 maanden verlengd.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt welke algemene voorwaarden voor jou geschikt zijn

 • je diensten levert die samenhangen met intellectueel eigendom

 • je geheel digitale diensten levert

 • je diensten gaat leveren in het buitenland, inclusief online diensten aan buitenlandse afnemers

 • je rechtsbijstand nodig hebt in een geschil met een consument

 • je naast goederen ook diensten levert aan consumenten

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.