Gratis  Algemene voorwaarden Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Algemene voorwaarden

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken
 • bescherm je bedsrijfsbelangen met professioneel opgestelde algemene voorwaarden 
 • je kunt bij ons binnen enkele minuten je op maat gemaakte algemene voorwaarden opstellen
 • we bieden gratis algemene voorwaarden webshop, winkel en diensten aan
 • kies voor algemene voorwaarden diensten B2B of B2C
 • ben je op zoek naar een algemene voorwaarden voorbeeld, dan vind je dat ook hier
 • dankzij onze algemene voorwaarden generator is zelf algemene voorwaarden maken niet eerder zo makkelijk geweest!

Algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Het zijn algemene bepalingen waarvan je wil dat die voor al je overeenkomsten gelden. Denk hierbij aan aansprakelijkheid, levertijd, garantie en incassokosten. Eigen algemene voorwaarden zijn belangrijk omdat je je hiermee indekt tegen verschillende risico’s die je als ondernemer loopt. Zo kun je je betalingsrisico’s en aansprakelijkheid voor eventuele schade beperken. Ook kun je je leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden opnemen in je algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn afhankelijk van je soort bedrijf, klanten, diensten, producten en wensen. Sommige algemene voorwaarden horen echter in alle algemene voorwaarden te staan. Zo staat in al onze algemene voorwaarden onder andere:

 • je recht om de overeenkomst met je klant onder bepaalde omstandigheden te wijzigen
 • de gevolgen voor je klant zijn bij te late betaling 
 • hoe je je geld of producten terugkrijgt bij te late betaling 
 • dat je aansprakelijkheid beperkt is
 • dat je niet aansprakelijk bent bij overmacht
 • wanneer en hoe je klanten kunnen klagen
 • dat je het recht hebt om je algemene voorwaarden aan te passen

Je kunt algemene voorwaarden laten opstellen, een KvK algemene voorwaarden voorbeeld gebruiken of een algemene voorwaarden template zoeken op internet. Bij ons kun je echter algemene voorwaarden zelf opstellen die je helemaal op maat kunt maken voor je onderneming. Zelf algemene voorwaarden opstellen is niet moeilijk:

 • klik op de knop 'Stel je document op'
 • beantwoord een paar makkelijke vragen
 • binnen enkele minuten heb je je op maat gemaakte algemene voorwaarden gratis
 • vervolgens kun je je algemene voorwaarden downloaden en printen
 • je kunt zelfs nog je algemene voorwaarden aanpassen als je dat wenst

Zoek je slechts een voorbeeld algemene voorwaarden voor inspiratie, bekijk dan ons algemene voorwaarden voorbeeld op deze pagina.

Heb je een webshop, dan gelden er speciale regels: de Wet Koop op Afstand. Daarnaast gelden de normale regels voor consumentenkoop. De volgende zaken zijn daarom belangrijk om te weten:

 • je mag een  consument niet meer dan 50% laten aanbetalen
 • consumenten hebben een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen
 • je moet de consument van zijn herroepingsrecht op de hoogte stellen (informatieplicht)
 • het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten die een consument online koopt
 • na een bestelling moet je zo snel mogelijk een bevestiging sturen
 • na een bestelling moet je het product binnen 30 dagen leveren als je geen levertijd hebt afgesproken
 • als het product kapot aankomt bij je klant, wil je dat je klant het product weigert of een aantekening hiervan laat maken door de bezorger, zodat je het transportbedrijf hierop kunt aanspreken

Algemene voorwaarden winkel zijn specifiek gericht op de fysieke verkoop van producten aan consumenten. De volgende zaken zijn daarom belangrijk om te weten:

 • je wilt zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van eventuele klachten over een product
 • je wilt niet voor alle klachten aansprakelijk zijn
 • je hoeft je klant niet de mogelijkheid te bieden om een product te ruilen 

Algemene voorwaarden dienstverlening business to consumer (B2C) heb je nodig bij dienstverlening aan consumenten. Consumenten worden wettelijk goed beschermd. Daarom is het extra belangrijk dat jij je onderneming beschermt met goede algemene voorwaarden.

Je mag niet elke algemene voorwaarde hanteren die je wenst. De wet stelt beperkingen aan algemene voorwaarden als je klant een consument is. Hiervoor bestaan de grijze en zwarte lijst. Op de zwarte lijst staan voorbeelden van voorwaarden die je niet mag gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld niet je aansprakelijkheid voor schade door een defect product uitsluiten. Op de grijze llijst staan voorbeelden waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk zijn voor consumenten. Dit betekent dat je moet bewijzen dat de voorwaarde wel redelijk is, als een consument de specifieke voorwaarde aanvecht bij de rechter. Zo is de algemene voorwaarde dat je termijn van een maand hanteert om te reageren op een klacht ongebruikelijk lang en daarmee vermoedelijk onredelijk.

Algemene voorwaarden dienstverlening business to business (B2B) gebruik je wanneer je diensten verleent aan andere ondernemers. Je hoeft hierbij geen rekening te houden met consumentenbescherming. 

Bij dienstverlening factureer je meestal periodiek en kun je het resultaat niet altijd garanderen. Ook weet je niet altijd precies van tevoren hoeveel werk je gaat verrichten. De volgende zaken zijn daarom belangrijk om te weten:

 • je wilt niet aansprakelijk zijn als je je best hebt gedaan, maar je het gewenste resultaat toch niet hebt gehaald
 • je wilt je werkzaamheden kunnen stopzetten als je klant niet op tijd betaalt
 • je wilt niet dat je klant er vandoor gaat met je tekeningen, berekeningen of andere intellectuele inspanningen
 • je wilt voorwaarden kunnen stellen aan je klant om je diensten te kunnen verlenen (hij moet bijvoorbeeld eerst zorgen voor vergunningen)
 • je wilt indien nodig meerwerk in rekening kunnen brengen
 • als je een abonnement of doorlopend contract aanbiedt, wil je de prijzen en diensten tussentijds kunnen wijzigen
 • een consument heeft een korte opzegtermijn bij een abonnement of doorlopend contract
 • een contract voor bepaalde tijd van een consumen mag je niet zomaar stilzwijgend verlengen

Ben je op zoek naar een voorbeeld algemene voorwaarden dienstverlening, dan kun je dat ook hier vinden.

De wet stelt maar een paar eisen aan algemene voorwaarden. Een daarvan is dat je algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn. Hieruit kun je afleiden dat het niet alleen klantvriendelijk maar ook noodzakelijk is om algemene voorwaarden in het Engels aan te bieden als een gedeelte van je klanten geen Nederlands machtig is. We bieden de volgende algemene voorwaarden Engels aan: 

Je algemene voorwaarden zijn niet standaard van toepassing op je diensten of producten. Je moet je klant voordat je een overeenkomst met hem aangaat erop wijzen dat je algemene voorwaarden gelden. Ook moet je je klant de mogelijkheid bieden om ze makkelijk te kunnen inzien. Je hebt hiervoor verschillende opties:

 • zet boven de kassa in je winkel dat je algemene voorwaarden op alle aankopen van toepassing zijn en dat klanten om een exemplaar kunnen vragen
 • zet op je offertes dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur ze mee
 • zet op je offertes dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en druk ze af op de achterkant
 • zet op je offertes dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn en zet een link naar je voorwaarden op je website of vermeld dat ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • laat je klanten van je webshop aanvinken dat ze akkoord gaan met je algemene voorwaarden voordat ze gaan betalen en laat ze doorklikken naar je voorwaarden op je website

Tip: bied je algemene voorwaarden op je website ook in pdf-bestand aan, zodat je klanten ze makkelijk kunnen uitprinten.

Als je je algemene voorwaarden wijzigt, wil je natuurlijk dat je nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomsten met je bestaande klanten. Daarvoor moet je het volgende doen:

 • zet altijd in je voorwaarden dat je jezelf het recht voorbehoudt ze te wijzigen
 • breng je klant op de hoogte van wijzigingen in je voorwaarden
 • geef consumenten het recht om belangrijke wijzigingen te weigeren of de overeenkomst met je te ontbinden

Wat doe je als je klant ook algemene voorwaarden hanteert en wil dat deze op jullie overeenkomst van toepassing zijn? Over het algemeen geldt dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn van de ondernemer die het eerste ernaar verwijst. Indien je klant als eerste ernaar verwijst, kun je nog zijn algemene voorwaarden afwijzen. Het volstaat niet om in je offerte of opdrachtbevestiging te melden dat je zijn algemene voorwaarden afwijst. De wet schrijft voor dat je dit uitdrukkelijk doet. Een manier hiervoor is om je klant schriftelijk te melden dat je zijn algemene voorwaarden niet accepteert

Je bent niet verplicht om je algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of rechtbank. Deponering kan onder omstandigheden wel voordelen hebben. Zo kun je er bij een geschil met je klant mee aantonen dat de betreffende voorwaarden al bestonden voordat jullie de overeenkomst sloten. Daarnaast is het deponeren van je algemene voorwaarden handig als je je voorwaarden niet rechtstreeks aan je klant kan overhandigen, zoals bij telefonische verkoop.

Ja, je kunt met onze algemene voorwaarden generator gratis algemene voorwaarden opstellen. Wil je je opgestelde algemene voorwaarden downloaden of printen, dan heb je slechts een gratis proeflidmaatschap nodig. Je betaalt dus voor het proeflidmaatschap helemaal niets!

Leveringsvoorwaarden maken net als betalingsvoorwaarden deel uit van je algemene voorwaarden. Ze zijn specifiek gericht op de levering en verkoop van producten. Deze clausules maken je rechten en plichten en die van je afnemer concreet. Op het moment dat hij je leveringsvoorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening of levering van je product. Leveringsvoorwaarden zijn ook belangrijk omdat je je hiermee indekt tegen verschillende risico’s die je loopt, zoals betalingsrisico’s en aansprakelijkheid voor schade. Maak nu je eigen algemene leveringsvoorwaarden op maat!

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vanwege de bijzondere aard van je onderneming nog meer op maat gemaakte algemene voorwaarden wilt
 • je klant stelt dat hij niet is gehouden aan je algemene voorwaarden

Op deze algemene voorwaarden, algemene voorwaarden eenmanszaak voorbeeld en voorbeeld algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden winkel, algemene voorwaarden webshop, algemene voorwaarden diensten.